Právní blog

Povinnosti společnosti na zprostředkování P2P půjček

Podnikatelské subjekty, které poskytují služby zdánlivě nesouvisející s platebními službami, si mnohdy neuvědomují, že by mohl výkon jejich činnost podléhat regulaci ze strany České národní banky (dále jen „ČNB“). Jednou z takových služeb je poskytování služeb spočívajících ve zprostředkování tzv. P2P půjček. Nejznámějšími zprostředkovateli ...


Podmínky pro udělení povolení nebankovním poskytovatelům spotřebitelského úvěru podle návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a prováděcích vyhlášek

Poslanecká sněmovna projednává ve 2. čtení vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru. V návaznosti na tento návrh zákona připravuje Česká národní banka (ČNB) prováděcí vyhlášky, které byly poskytnuty do připomínkového řízení. Konkrétně se jedná o vyhlášku o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru a dále ...


Rozpočtový výbor k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny usnesením ze dne 16. 3. 2016 přerušil projednávání vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru. Na schůzi rozpočtového výboru 30. 3. 2016 se budou projednávat případné pozměňovací návrhy a návrh zákona by měl být následně vpuštěn k druhému čtení v Poslanecké sněmovně. Schválení nového zákona o ...


Příprava budoucích nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru na licenční řízení ještě před přijetím nového zákona o úvěru pro spotřebitele

Připravovaný zákon o úvěru pro spotřebitele stanovuje pro nebankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru povinnost získat oprávnění k činnosti (licenci) od ČNB, jak jsme již informovali v dřívějších článcích. Tento článek se zaměřuje na vybrané podmínky pro udělení licence, na jejichž splnění je možné se připravit již před účinností zákona o ...


Poslanecká sněmovna začíná projednávat návrh zákona o úvěru pro spotřebitele

Zahájení projednávání zákona Poslanecká sněmovna začne na své 19. schůzi, která bude zahájena 19. 1. 2016 v prvním čtení projednávat návrh zákona o úvěru pro spotřebitele (sněmovní tisk 679/0). Garantem zákona je Ministerstvo financí, které pro zákon získalo dostatečnou podporu veřejnosti i politickou podporu v Poslanecké sněmovně. Návrh zákona ...


Zákon o úvěru pro spotřebitele míří z vlády do Poslanecké sněmovny

Vláda schválila návrh zákona o úvěru pro spotřebitele Vláda na svém jednání dne 2.12.2015 schválila návrh nového zákona o úvěru pro spotřebitele, který má nahradit nyní platný zákon 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Zákon byl odeslán Poslanecké sněmovně k projednání a schválení. Zákon má podporu většiny politiků i odborné veřejnosti. ...


Legislativní rada vlády schválila návrh nového zákona o úvěru pro spotřebitele

Legislativní rada vlády na svém jednání dne 12.11.2015 schválila návrh nového zákona o úvěru pro spotřebitele, který má nahradit nyní platný zákon 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Zákon bude na svém zasedání dne 2.12.2015 projednávat vláda. Lze očekávat, že zákon bude vládou schválen a následně bude zahájena schvalovací procedura zákona o ...


Licence, oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

Nový zákon o úvěru pro spotřebitele (ZUS), který by měl projít legislativním procesem a nabýt účinnosti v březnu roku 2016, významně zpřísňuje vstup do odvětví nebankovního poskytování spotřebitelských úvěrů. Stávající poskytovatelé se budou muset nové právní úpravě přizpůsobit, nebo svou činnost ukončit. Licence ČNB Regulaci a dozor nad ...