Zahájení projednávání zákona

Poslanecká sněmovna začne na své 19. schůzi, která bude zahájena 19. 1. 2016 v prvním čtení projednávat návrh zákona o úvěru pro spotřebitele (sněmovní tisk 679/0). Garantem zákona je Ministerstvo financí, které pro zákon získalo dostatečnou podporu veřejnosti i politickou podporu v Poslanecké sněmovně. Návrh zákona by měl být schválen Parlamentem do poloviny roku 2016.

ČNB nový regulátor v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů

Nově budou nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru podléhat dohledu České národní banky. Z kontroly tak vypadne Česká obchodní inspekce, která svou úlohu kvůli množství poskytovatelů nezvládala. Každý nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů bude muset mít licenci od ČNB. Aby ji získal, bude muset zavést závazné administrativní postupy, vnitřní kontrolní systém, systém řízení rizik, pravidla compliance a interní audit.

Udělování licencí pro poskytovatele úvěrů ve správním řízení

Stávající nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů budou mít od přijetí zákona o úvěru pro spotřebitele 3 měsíce na to, aby podali k ČNB žádost o povolení k úvěrové činnosti. Licenci nebankovním poskytovatelům spotřebitelských úvěrů uděluje ČNB na základě žádosti, jejíž součástí je řada příloh. Podrobný popis požadavků a příloh pro licenční řízení bude upraven ve vyhlášce ČNB.

Profesionální zpracování žádosti o licence a příloh pro ČNB

Subjekty, které v 3 měsíčním přechodném období od data přijetí zákona nepodají žádost o licenci k ČNB, nebudou moci nadále poskytovat úvěry spotřebitelům. Z uvedeného důvodu doporučujeme začít nebankovním poskytovatelům spotřebitelského úvěru s přípravami na licenci ČNB již nyní. Naše advokátní kancelář je schopna žádost o licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru zpracovat tzv. na klíč a následně samostatně žadatele zastupovat ve správním řízení před ČNB.