Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. zastupovala klienta BRODIS FUND, s.r.o. v řízení o zápis do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), který ČNB vede v souladu s § 596 písm. f) ZISIF. Klient byl do seznamu vedeném Českou národní bankou zapsán dne 14.10.2015.

Stěžejní u žádosti o zápis do seznamu správců majetku srovnatelného s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 ZISIF je vypracování dostatečně kvalitní investiční strategie a popisu fungování společnosti.

Advokátní kancelář vypracovala pro klienta veškeré podklady pro registraci a zastupovala jej při veškeré komunikaci s ČNB. Služby tedy poskytla tzv. na klíč. Zápis do seznamu byl ČNB vyřízen za 14 dní od podání žádosti.