Akvizice společností

Akviziční proces

Akviziční proces, tedy prodej nebo koupě podílu nebo akcií v obchodní společnosti (případně ve více obchodních společnostech), je důležitou součástí byznysu. Tento proces je komplexní a zahrnuje několik důležitých kroků, od předběžného plánování až po postakviziční integraci.

Co pro vás uděláme v rámci akvizicí?

  • Připravíme a naplánujeme s vámi celou akvizici, včetně podrobného harmonogramu. Součástí je i daňové plánování.

  • V případě potřeby doporučíme vhodné corporate finance a finanční experty.

  • Provedeme due diligence, zahrnující právní, finanční a obchodní aspekty.

  • Připravíme pro vás smluvní dokumentaci, případně ji budeme připomínkovat

  • Pomůžeme vám dokončit celý akviziční proces, včetně bezpečného nastavení finančního vypořádání.

KONTAKTUJTE NÁS

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

  • Podrobné informace o vaší společnosti, její struktuře, oblasti podnikání a existujících procesech.
  • Informace o vašich business plánech a cílech.
  • Spolupráci s vámi a vaším týmem.

Jak dlouho to bude trvat?

Proces akvizice bývá zpravidla dlouhý a zpravidla trvá 6-12 měsíců.

Pro koho jsme akvizice dělali?

Akviziční proces jsme úspěšně absolvovali s mnoha našimi klienty, např. v oboru financí, realit, zdravotnictví či zemědělství. Reference našich klientů naleznete zde.

Kolik to bude stát?

Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu činnosti. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku. Pomůžeme vám. Kontaktujte nás.

Chcete akvizici zvládnout bez problémů? Pomůžeme vám!