Nejnovější články z blogu

Lze emisí podnikových dluhopisů financovat operativní leasing?

Emise dluhopisů, ať již veřejné či soukromé, podléhají relativně složité právní regulaci. Právní předpisy upravují zejména způsob využití finančních prostředků získaných z upsaných emisí dluhopisů...

Publikováno: 21.7.2017

Novinky u svěřenských fondů od 1. 1. 2018

S účinností od 1. ledna 2018 dojde k významným změnám v právní úpravě svěřenských fondů. Novelizace byla reakcí na požadavky nové evropské směrnice proti praní špinavých peněz (AML), jejíž cílem je...

Publikováno: 13.7.2017

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním - alternativní fond dle § 15 ZISIF

Osoby, které nejsou oprávněny obhospodařovat investiční fondy a zároveň v České republice spravují nebo hodlají spravovat majetek, spočívající ve shromážděných peněžních prostředcích nebo penězi...

Publikováno: 3.7.2017