Nejnovější články z blogu

Alternativní fond dle § 15 ZISIF a povinnost mít LEI

K četným dotazům uvádíme, že ne každá právnická osoba, resp. každá právnická osoba registrovaná dle § 15 ZISIF jako alternativní fond a zapsaná do seznamu dle § 596 písm. f) ZISIF musí mít LEI ...

Publikováno: 18.3.2020

Každý dluhopis musí mít nově ISIN a nové povinné náležitosti emisních podmínek dluhopisů

Poslaneckou sněmovnou prošel napodruhé, dne 10. 3. 2020, zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu. Tento zákon novelizoval i zákon o dluhopisech. V...

Publikováno: 13.3.2020

IT Outsourcing z pohledu práva

Důvody IT outsourcingu Pod pojmem outsourcing rozumíme vyčlenění a přesun některých podpůrných činností firmy (tedy činností, které netvoří její hlavní předmět podnikání), které dosud vykonávali...

Publikováno: 13.3.2020