Nejnovější články z blogu

Dluhopisy s prospektem a kontrola propagace veřejné nabídky ČNB

Mnoho emitentů má zato, že schválením prospektu ze strany ČNB veškeré povinnosti ohledně jejich veřejné nabídky a propagace dluhopisů končí. Tak tomu ale není, pro veřejnou nabídku dluhopisů, akcií...

Publikováno: 3.9.2020

Převod dluhopisu po splatnosti

Nedávno jsme řešili právní problém, zda lze listinný dluhopis po splatnosti převést standardním způsobem nebo se již jedná o převod (cesi) pohledávky. Dle ustanovení § 514 občanského zákoníku je...

Publikováno: 18.8.2020

Poskytovatelé komerčních úvěrů jsou povinné osoby dle zákona AML

Dle odst. 1 písm. b) bod 7 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („ZAML“), je osobou...

Publikováno: 11.8.2020