Nejnovější články z blogu

Návrh směrnice o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu

Na základě veřejné konzultace a zpětné vazby odborné skupiny uskutečněné pod vedením Komise EU vznikl návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání...

Publikováno: 9.7.2020

Probíhá veřejná konzultace Evropské komise k zeleným dluhopisům

Evropská komise zahájila konzultaci formou dotazníkového šetření k ustanovení standardu zelených bondů EU. Konzultace navazuje na Akční plán financování udržitelného růstu s cílem zaangažovat...

Publikováno: 3.7.2020

Na ČNB proběhl kulatý stůl k FinTechům

Česká národní banka (ČNB) uspořádala v pondělí 22.6.2020 kulatý stůl na téma licencování platebních služeb v ČR a zkušenosti a aktuální přístup ČNB. Kulatého stolu se za naši advokátní kancelář...

Publikováno: 24.6.2020