Spotřebitelské úvěry

Zajistíme přípravu žádosti a všech příloh pro udělení licence ČNB k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů, smluvní úvěrovou dokumentaci, výkon compliance a právní servis. Žádost o licenci připravíme včetně obchodního plánu, vnitřních předpisů, pravidel pro posuzování úvěruschopnosti a dalších dokumentů.

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru (NPSU)

Kromě samotné žádosti ČNB je třeba, aby žadatelé o oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů doložili doklady a dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru a prováděcími vyhláškami a metodikami ČNB. Žadatel je povinen mít transparentní počáteční kapitál ve výši 20 mil. Kč.

Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru (SZSÚ)

Žádost o udělení oprávnění ke zprostředkování spotřebitelských úvěrů musí obsahovat kromě náležitostí stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru i doklady prokazující splnění zákonných podmínek. Jednou z nich je například podmínka odborné způsobilosti a důvěryhodnosti pracovníků.

Správce nevýkonného úvěru

Nevýkonné úvěry mohou spravovat nejen banky nebo spořitelní družstva, ale také ostatní finanční instituce. Povolení ČNB se podobá licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Správou nevýkonného úvěru zákon rozumí nejen výběr nebo vymáhání splatného dluhu, ale i další činnosti.

Vyřídíme vám licenci či registraci.