Spotřebitelské úvěry

Zajistíme přípravu žádosti a všech příloh pro udělení licence ČNB k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů, smluvní úvěrovou dokumentaci, výkon compliance a právní servis. Žádost o licenci připravíme včetně obchodního plánu, vnitřních předpisů, pravidel pro posuzování úvěruschopnosti a dalších dokumentů.

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru (NPSU)

Kromě samotné žádosti ČNB je třeba, aby žadatelé o oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů doložili doklady a dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru a prováděcími vyhláškami a metodikami ČNB. Žadatel je povinen mít transparentní počáteční kapitál ve výši 20 mil. Kč.

Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru (SZSÚ)

Žádost o udělení oprávnění ke zprostředkování spotřebitelských úvěrů musí obsahovat kromě náležitostí stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru i doklady prokazující splnění zákonných podmínek. Jednou z nich je například podmínka odborné způsobilosti a důvěryhodnosti pracovníků.

Vyřídíme vám licenci či registraci.