Reference

Našimi klienty v oblasti obchodního práva jsou malé a stření společnosti i významné obchodní korporace. V rámci naší specializace jsme poskytovali služby obchodníkům s cennými papíry, investičním zprostředkovatelům, platebním institucím, poskytovatelům platebních služeb malého rozsahu, vydavatelům elektronických peněz, směnárnám či nebankovním poskytovatelům půjček.

Obchodní právo

airtoy

S Advokátní kanceláří Schejbal spolupracujeme již od roku 2007. Jsme jí věrni pro její odbornost, časovou flexibilitu a rozumnou cenotvorbu. AK pro nás zajišťuje kompletní obchodně právní agendu, poradenství při výběrových řízeních či vymáhání pohledávek. Její profesionalitu jsme ocenili v okamžiku, kdy jsme do výběrového řízení na provozovatele mobilních SMS jízdenek museli doložit registraci ČNB na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu. Advokátní kancelář pod vedením JUDr. Schejbala nám registraci u ČNB vyřídila za 28 dní.

Airtoy - Roman Janský, předseda představenstva

Právo finančních trhů

fortissimo

Naše spolupráce s AK Schejbal začala v roce 2010. Tehdy došlo k rozsáhlé novele zákona o platebním styku a my hledali někoho, kdo pro naši společnost zajistí licenci platební instituce. Vybrali jsme si kancelář JUDr. Schejbala. Povolení k činnosti platební instituce jsme od ČNB obdrželi za 5 měsíců. Naše společnost byly jednou z prvních, která po novele zákona licenci k poskytování platebních služeb získala. S AK Schejbal spolupracujeme i v oblasti směnárenských obchodů a výkonu compliance.

Fortissimo - Tadeuš Farny, jednatel

Compliance

consilior

Hledali jsme někoho, kdo by nám pomohl zlepšit kvalitu compliance procesů ve společnosti. Obrátili jsme se na základě doporučení na Advokátní kancelář Schejbal. Naše spolupráce začala vstupním compliance auditem v oblasti investičních služeb a pojišťovacího zprostředkování. Na základě zjištěných skutečností pro nás AK vytvořila kompletní nové vnitřní předpisy na poskytování finančních služeb, upravila klientskou smluvní dokumentaci a zkontrolovala smlouvy s obchodními partnery. Po této pozitivní zkušenosti jsme s advokátní kanceláří navázali dlouhodobou spolupráci v oblasti výkonu compliance. Její služby doporučuji.

Consilior - Tomáš Hlavnička, jednatel

Ostatní právní služby

spark

Když se naše společnost rozhodla, že bude realizovat fúzi s konkurenční společností, hledali jsme právní kancelář, které bychom svěřili právní zajištění projektu fúze. Obrátili jsme se na Advokátní kancelář Schejbal, která nás profesionálně provedla celou fúzí od vytvoření interního harmonogramu fúze, včetně klíčových dat, až po vytvoření všech právních dokumentů a podkladů, včetně zápisu do obchodního rejstříku. Fúze trvala 4 měsíce a proběhla bez jakékoliv komplikace. Advokátní kancelář Schejbal můžeme s klidným svědomím doporučit pro jakoukoliv oblast obchodního práva.

Spark Rock s.r.o. - Karel Balčirák, jednatel