Reference

Našimi klienty v oblasti obchodního práva jsou malé a stření společnosti i významné obchodní korporace. V rámci naší specializace jsme poskytovali služby obchodníkům s cennými papíry, investičním zprostředkovatelům, platebním institucím, poskytovatelům platebních služeb malého rozsahu, vydavatelům elektronických peněz, směnárnám či nebankovním poskytovatelům půjček.

Licence a regulace ČNB

Fortissimo

Naše spolupráce s AK Schejbal začala v roce 2010. Tehdy došlo k rozsáhlé novele zákona o platebním styku a my hledali někoho, kdo pro naši společnost zajistí licenci platební instituce. Vybrali jsme si kancelář JUDr. Schejbala. Povolení k činnosti platební instituce jsme od ČNB obdrželi za 5 měsíců. Naše společnost byla jednou z prvních, která po novele zákona licenci k poskytování platebních služeb získala. S AK Schejbal spolupracujeme i v oblasti směnárenských obchodů a výkonu compliance.

Tadeuš Farny, jednatel Fortissimo

Dluhopisy a prospekty

Consilior

TEPfactor se zabývá pořádáním volnočasových aktivit, teambuildingových a rodinných akcí v našich adrenalinových centrech v Chotilsku, Varšavě a Dubaji. Vybudovat naše centra mě stálo spoustu času a námahy a peněz. Část finančních prostředků do prvního centra v Chotilsku jsme na začátku dali ze svého, část zafinancovala banka. Potřebovali jsme však centrum dovybavit vnitřními atrakcemi a dozařídit ubytování. V té době jsem se setkal s JUDr. Schejbalem ze SCHEJBAL&PARTNERS. Seznámil nás s možností dofinancovat centrum vydáním vlastních dluhopisů. Vše ohledně vydání dluhopisů nám obstarala advokátní kancelář, včetně tisku vzorových dluhopisů. Následně nám doporučili i způsoby prodeje, které jsme využili a dluhopisy úspěšně prodali. Financování firmy formou dluhopisů je od té doby u nás standardní, vedle úvěru od banky a vlastních zdrojů.

Tomáš Chroust, jednatel TEPfactor International s.r.o.

Finanční služby a regulace

Consilior

Hledali jsme někoho, kdo by nám pomohl zlepšit kvalitu compliance procesů ve společnosti. Obrátili jsme se na základě doporučení na Advokátní kancelář Schejbal. Naše spolupráce začala vstupním compliance auditem v oblasti investičních služeb a pojišťovacího zprostředkování. Na základě zjištěných skutečností pro nás AK vytvořila kompletní nové vnitřní předpisy na poskytování finančních služeb, upravila klientskou smluvní dokumentaci a zkontrolovala smlouvy s obchodními partnery. Po této pozitivní zkušenosti jsme s advokátní kanceláří navázali dlouhodobou spolupráci v oblasti výkonu compliance. Její služby doporučuji.

Tomáš Hlavnička, jednatel Consilior

Právo IT

AirToy

S advokátní kanceláří Schejbal spolupracujeme již od roku 2007. Jsme jí věrni pro její odbornost, časovou flexibilitu a rozumnou cenotvorbu. AK pro nás zajišťuje kompletní obchodně právní agendu, poradenství při výběrových řízeních či vymáhání pohledávek. Všechny dokumenty, které jsou v oboru informačních a komunikačních technologií, specifické, byly vždy perfektně připraveny.

Roman Janský, předseda představenstva Airtoy a.s.

Firemní právo

Spark

Když se naše společnost rozhodla, že bude realizovat fúzi s konkurenční společností, hledali jsme právní kancelář, které bychom svěřili právní zajištění projektu fúze. Obrátili jsme se na Advokátní kancelář Schejbal, která nás profesionálně provedla celou fúzí od vytvoření interního harmonogramu fúze, včetně klíčových dat, až po vytvoření všech právních dokumentů a podkladů, včetně zápisu do obchodního rejstříku. Fúze trvala 4 měsíce a proběhla bez jakékoliv komplikace. Advokátní kancelář Schejbal můžeme s klidným svědomím doporučit pro jakoukoliv oblast obchodního práva.

Karel Balčirák, jednatel Spark Rock s.r.o.

Ostatní právní služby

Spark

Na advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS jsme se obrátili se specifickým právním problémem. Naše podnikatelská skupina se primárně zabývá stavebnictvím, ale má i jiné podnikatelské aktivity. Potřebovali jsme eliminovat právní riziko z oblasti stavebnictví tak, aby případnou krizí v této oblasti nebyly zasaženy naše další aktivity. Advokátní kanceláří nám bylo doporučeno vytvoření holdingové firemní struktury. Jednotlivé aktivity byly na základě doporučení AK převedeny do samostatných společností a zavěšeny pod nově vytvořený mateřský holding. Toto řešení nám umožňuje nejen omezení různých podnikatelských rizik, ale i případný jednoduchý prodej jednotlivých aktivit.

Ing. Karel Novotný

Jsme připraveni začít pro vás pracovat