Dluhopisy a prospekty

Dluhopisy jsou vhodným nástrojem financování obchodních společností a jejich projektů. Lze na ně nahlížet jako na formalizované půjčky vtělené do cenného papíru, dluhopisu. Vydávání dluhopisů upravuje zákon o dluhopisech. Naše advokátní kancelář se podílela na desítkách emisí dluhopisů v České a Slovenské republice v řádu miliard Kč.

Emise dluhopisů

Emise dluhopisů připravujeme na klíč. Vy nám odsouhlasíte parametry dluhopisů a my vám do 7 dnů dodáme kompletní dluhopisové řešení pro realizaci vašeho záměru.

Prospekt dluhopisů

Pokud chce emitent nabízet emisi dluhopisů veřejně (veřejná nabídka), bez omezení nabízeného objemu dluhopisů, musí mít schválen prospekt cenného papíru od České národní banky (ČNB).

Akcie s prospektem (IPO)

Chce-li emitent nabízet emisi akcií bez omezení, prostřednictvím tzv. veřejné nabídky, je třeba získat schválení prospektu cenného papíru od České národní banky (ČNB).

Zajištěné dluhopisy

Pro investory s menší mírou tolerance vůči rizikům jsou zajištěné dluhopisy vhodnější. Závazky z dluhopisů mohou být emitentem zajištěny ručitelským prohlášením, nemovitostmi, či jiným majetkem.

Zelené dluhopisy

Zajímá vás emise zelených dluhopisů? Nová možnost realizovat environmentálně zaměřené projekty podporované Evropskou unií by se mohla stát důvodem pro emisi zelených dluhopisů a jejich využití k financování takových projektů.

Transakce s cennými papíry

Kromě emisí dluhopisů vám pomůžeme s emisemi akcií, s umístěním cenných papírů na burzu cenných papírů či směnečnými programy, které mohou být alternativou k dluhopisovému financování.

Zajistíme pro vás emisi dluhopisů na klíč.