Právo IT

Zajistíme pro vás kompletní právní podporu v oblasti práva informačních technologií a outsourcingu IT: od vývoje softwaru na zakázku, optimálního nastavení licenčních podmínek k softwaru, vývoje a implementace malých i klíčových IT systémů podporujících vaše podnikání, přes smluvní podmínky pro údržbu, podporu a rozvoj vašeho softwaru, hardwaru a informačních systémů až po řešení specifických problémů (pracovní smlouvy s programátory nebo úschova zdrojového kódu u třetí strany).

Nařízení DORA

Cílem nařízení EU DORA je sjednotit požadavky na řízení rizik v oblasti informačních a komunikačních technologií a digitální provozní odolnosti u subjektů, které podléhají povolení a finančnímu dohledu. Pomůžeme vám s analýzou dopadu na vaše podnikání a návrhem konkrétních kroků pro implementaci povinností.

Nařízení NIS2

Evropská směrnice, jejímž cílem je posílení kybernetické bezpečnosti vymezených subjektů, se týká firem, které jsou součástí kritické infrastuktury státu.

Outsourcing IT

Pomůžeme vám s právními aspekty outsourcingových projektů v ICT, při převodu IT oddělení k externímu dodavateli, vyřešíme za vás smlouvy.

Licenční a implementační smlouvy v IT

Jednoznačná a jasná smlouva je základem dobrého vztahu i v oblasti technologických licencí. Připravíme vám stručné a přehledné dokumenty, včetně licencí k softwaru a službám formou vzdáleného přístupu (např. Software as a Service - SaaS).

IT právo bez chyb.