Právo IT

Zajistíme pro vás kompletní právní podporu v oblasti práva informačních technologií a outsourcingu IT.

Bezpečně vás provedeme světem práva IT, od vývoje software na zakázku, optimálního nastavení licenčních podmínek k software, vývoje a implementace malých i klíčových IT systémů podporujících vaše podnikání, přes nastavení optimálních smluvních podmínek pro údržbu, podporu a rozvoj vašeho software, hardware a informačních systémů až po řešení specifických problémů jako jsou například pracovní smlouvy s programátory nebo úschova zdrojového kódu u třetí strany.

Poskytneme vám rovněž veškerou právní podporu pokud jde o outsourcing části nebo celého IT oddělení vaší společnosti na třetí stranu-poskytovatele IT služeb, vč. právní prověrky (due diligence) a problematiky převodu software, hardware, služeb a zaměstnanců.

Prohlédněte si naše reference pro právo IT

Reference

Právo informačních a komunikačních technologií (ICT)

 • návrhy, připomínkování a projednání veškerých smluv v oblasti informačních komunikačních technologií (software, hardware, služby)
 • smluvní zajištění a další právní podpora při vývoji a implementaci ICT systémů a technologií
 • podpora nákupu informačních celků, záruky, reklamace

Softwarové právo

 • smlouvy a právní podmínky vývoje software na zakázku
 • licenční smlouvy v oblasti ICT
 • údržba, podpora, rozvoj, SLA IT systémů
 • příprava smluv a dalších podmínek údržby, podpory a rozvoje software, hardware a IT systémů, SLA
 • poskytování licencí k software a služeb formou vzdáleného přístupu (např. Software as a Service- SaaS)
 • nastavení kontrolních a sankčních mechanismů v licenčních a servisních smlouvách (vyhodnocování kvality služeb, eskalační procedury, smluvní pokuty, náhrada škody)
 • ochrana zdrojového kódu, smlouvy o úschově zdrojového kódu
 • pracovní smlouvy s vývojáři software ve firmě
 • právní podmínky ochrany dat a podmínky jejich migrace

Outsourcing informačních technologií

 • převody části nebo celého IT oddělení na třetí stranu, poskytovatele IT služeb
 • příprava, připomínkování a projednání outsourcingových smluv
 • právní podpora v průběhu celého outsourcingového projektu, právní stanoviska k ICT problematice
 • právní prověrka (due diligence)
 • převody software, hardware, služeb a zaměstnanců
 • příprava, připomínkování a projednání servisních smluv na poskytování outsourcovaných služeb (SLA)
 • nastavení kontrolních a sankčních mechanismů v průběhu outsourcingu (vyhodnocování kvality služeb, eskalační procedury, smluvní pokuty, náhrada škody)
 • nastavení podmínek ukončení služeb (insourcing, převod na třetí stranu)

Autorské právo a další práva duševního vlastnictví

 • výhradní či nevýhradní smluvní licence k užití autorského díla i jiného duševního vlastnictví
 • vymáhání autorských práv k autorskému dílu
 • podlicenční smlouvy, postoupení práv k autorskému dílu
 • zaměstnanecké dílo a úprava práv zaměstnavatele a autora
 • právo a podmínky užití databází

GDPR

 • kompletní nastavení ochrany osobních údajů ve společnosti do souladu s nařízením GDPR
 • politika ochrany osobních údajů, směrnice, webové informace, kvalifikované souhlasy
 • bezpečnostní směrnice
 • pravidla kontinuity provozu
 • školení zaměstnanců
 • výkon pověřence pro ochranu osobních údajů