Právo IT

Zajistíme pro vás kompletní právní podporu v oblasti práva informačních technologií a outsourcingu IT: od vývoje softwaru na zakázku, optimálního nastavení licenčních podmínek k softwaru, vývoje a implementace malých i klíčových IT systémů podporujících vaše podnikání, přes smluvní podmínky pro údržbu, podporu a rozvoj vašeho softwaru, hardwaru a informačních systémů až po řešení specifických problémů (pracovní smlouvy s programátory nebo úschova zdrojového kódu u třetí strany).

Nařízení EU o digitální provozní odolnosti (DORA)

Cílem nařízení DORA je sjednotit požadavky na řízení rizik v oblasti informačních a komunikačních technologií a digitální provozní odolnosti u subjektů, které podléhají povolení a finančnímu dohledu. Pomůžeme vám s analýzou dopadu na vaše podnikání a návrhem konkrétních kroků pro implementaci povinností.

Licenční a implementační smlouvy v IT

Jednoznačná a jasná smlouva je základem dobrého vztahu i v oblasti technologických licencí. Připravíme vám stručné a přehledné dokumenty, včetně licencí k softwaru a službám formou vzdáleného přístupu (např. Software as a Service - SaaS).

IT právo bez chyb.