Právo IT

Zajistíme pro vás kompletní právní podporu v oblasti práva informačních technologií a outsourcingu IT.

 

Bezpečně vás provedeme světem práva IT, od vývoje softwaru na zakázku, optimálního nastavení licenčních podmínek k softwaru, vývoje a implementace malých i klíčových IT systémů podporujících vaše podnikání, přes nastavení optimálních smluvních podmínek pro údržbu, podporu a rozvoj vašeho softwaru, hardwaru a informačních systémů až po řešení specifických problémů jako jsou například pracovní smlouvy s programátory nebo úschova zdrojového kódu u třetí strany.

Poskytneme vám rovněž veškerou právní podporu týkající se outsourcingu části nebo celého IT oddělení vaší společnosti na třetí stranu - poskytovatele IT služeb, vč. právní prověrky (due diligence) a problematiky převodu softwaru, hardwaru, služeb a zaměstnanců.

 

Právo informačních a komunikačních technologií (ICT)

Zajistíme pro vás návrhy, připomínkování a projednání veškerých smluv v oblasti informačních komunikačních technologií (software, hardware, služby). Právně ošetříme vývoj a implementaci ICT systémů a technologií, nákup informačních celků, záruky a reklamace.

KONTAKTUJTE NÁS

Outsourcing informačních technologií

Moderní metody zajištění technologické infrastruktury firmy znamenají vysoké nároky na kontrolu a správné nastavení. Zajistíme pro vás:

  • převody části nebo celého IT oddělení na třetí stranu, poskytovatele IT služeb
  • příprava, připomínkování a projednání outsourcingových smluv
  • právní podpora v průběhu celého outsourcingového projektu, právní stanoviska k ICT problematice
  • právní prověrka (due diligence)
  • převody softwaru, hardwaru, služeb a zaměstnanců
  • příprava, připomínkování a projednání servisních smluv na poskytování outsourcovaných služeb (SLA)
  • nastavení kontrolních a sankčních mechanismů v průběhu outsourcingu (vyhodnocování kvality služeb, eskalační procedury, smluvní pokuty, náhrada škody)
  • nastavení podmínek ukončení služeb (insourcing, převod na třetí stranu)

Pomůžeme vám při nastavení podmínek ve smlouvách, kontrolních a sankčních mechanismů, převodu IT oddělení na třetí stranu, servisních smluv, převodech softwaru, hardwaru, služeb nebo zaměstnanců.

KONTAKTUJTE NÁS

Licenční a implementační smlouvy v IT

Jednoznačná a jasná smlouva je základem dobrého vztahu i v oblasti technologických licencí. Připravíme vám stručné a přehledné dokumenty, včetně licencí k softwaru a službám formou vzdáleného přístupu (např. Software as a Service - SaaS).

KONTAKTUJTE NÁS

Mohlo by vás zajímat..

Soutěž Právnická firma roku

V rámci naší účasti v odborné soutěži Právnická firma roku jsme podruhé získali ocenění Doporučovaná kancelář v oblasti ...

SCHEJBAL&PARTNERS: Advokáti se lvem ve znaku

SCHEJBAL&PARTNERS je brněnská advokátní kancelář, která poskytuje právní služby již od roku 2007. Od svého počátku je zaměřena ...

Právnická firma roku

Letošní premiéra naší účasti v odborné soutěži Právnická firma roku nám přinesla ocenění v kategorii Kapitálové trhy. Dostali ...

IT právo bez chyb.