Emise dluhopisů

Kdo využije emisi dluhopisů?

Dluhopisy jsou vhodným nástrojem financování obchodních společností a jejich projektů. Jsou vhodné pro firmy, které např. potřebují vypořádat společníky, financovat akvizice či rozvoj, nakupovat nemovitosti nebo technologie apod. Nejčastěji je využívají 3 skupiny emitentů:

 1. společnost, která z jakéhokoliv důvodu nedosáhne na bankovní úvěr (krátká existence, nepřesvědčivé finanční výsledky)
 2. společnost nechce akceptovat podmínky stanovené pro úvěrové financování bankou, zejména v oblasti zajištění
 3. společnost používá kombinaci bankovního financování a ze strany banky požadovanou vlastní equitu v projektu řeší zčásti (mezaninové financování) nebo zcela emisí dluhopisů

 

Čtěte dál nebo se podívejte na video

Přehrát video

 

Jaká emise je pro naši společnost vhodná?

Dluhopisy mohou být vydávány ve třech režimech:

 1. veřejná podlimitní nabídka, kdy objem emise nesmí přesáhnout ekvivalent 1 mil. EUR; využívají ji zejména menší a střední společnosti, které pak svou nabídku inzerují on-line nebo distribuují jinak vlastními silami
 2. neveřejná privátní nabídka, zde počet nabídkou oslovených investorů nesmí přesáhnout počet 149; dluhopisy jsou zpravidla bez propagace na základě individuálních jednání umístěny mezi privátní investory
 3. veřejná nabídka s prospektem schváleným ČNB, bez objemového a propagačního omezení (podrobné informace k tomuto režimu naleznete zde)

Emise dluhopisů mohou být dále vydávány jako:

 1. nezajištěné, což je nejčastější způsob
 2. zajištěné, např. formou ručitelského prohlášení vlastníků emitenta nebo zajištěné zástavním právem k movitým či nemovitým věcem, v takovém případě je však potřeba využít agenta pro zajištění, který investorům garantuje realizaci zajištění v jejich prospěch

Co pro vás uděláme?

 • doporučíme vám vhodnou formu emise dluhopisů (veřejné podlimitní, privátní, s prospektem)
 • přidělíme vám projektového manažera, který vás provede celým procesem a bude vás průběžně informovat
 • poradíme vám s nastavením konkrétních parametrů emise dle našich praktických zkušeností od klientů
 • vyřídíme LEI emitenta a ISIN k dluhopisům v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP)
 • vypracujeme emisní podmínky v souladu s aktuálně platným zákonem o dluhopisech
 • připravíme smlouvu o úpisu dluhopisů (smlouva s investory)
 • navrhneme textaci listinných dluhopisů
 • v případě zaknihované podoby dluhopisů zajistíme zaknihování emise v CDCP
 • v případě listinné podoby pro vás vytvoříme seznam vlastníků dluhopisů dle zákona o dluhopisech
 • sdělíme vám možné způsoby nabízení a úpisu dluhopisů koncovým investorům
 • dodáme vám přesný návod (strukturovaný postup) na práci s dluhopisy, takže práci s nimi zvládne každý pracovník společnosti
KONTAKTUJTE NÁS

 

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

Informace o vašich záměrech, vyplnění krátkého formuláře a odsouhlasení parametrů emise dluhopisů (nominál, úrok, splatnost atd.). Vše můžeme vyřídit osobně, e-mailem nebo telefonicky.

Jak dlouho to bude trvat?

Příprava emise dluhopisů na klíč bez povinnosti vyhotovit prospekt nebude trvat déle než 7 dnů.

Komu jsme pomohli vydat dluhopisy?

Emisi dluhopisů jsme připravili např. pro zážitkovou agenturu TEPfactor, developera MSI Capital (skupina Moravská stavební – INVEST) nebo vinařskou skupinu Volařík. Pro naše klienty jsme na klíč připravili více než 130 emisí dluhopisů. Další reference najdete zde.

Kolik to bude stát?

Cena bude záviset na specifikovaných požadavcích na emisi. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku.

Dluhopisy vám připravíme do 7 dnů.