Licence ČNB

Podnikání ve finančních službách často podléhá regulaci České národní banky. Naše kancelář se specializuje na vyřizování povolení, licencí či registrací na ČNB. Naši advokáti jsou s pracovníky národní banky v denním kontaktu a řeší pro naše klienty vše potřebné. Máme zkušenosti se zajišťováním licencí ČNB ve všech oblastech finančních služeb. Díky kvalifikovaným ekonomům v týmu rozumíme nejen právním, ale i obchodním, účetním a odborným stránkám vašeho podnikání.

Vyřizujeme povolení, licence či registraci pro

Známe precizně nejen právní úpravu uvedené problematiky, ale i nepsané zvyklosti, přesné požadavky a postupy ČNB. Provedeme vás celým správním řízením u ČNB, připravíme potřebné podklady i pro specifické požadavky.

Licenční řízení u ČNB mají obdobný rámec

Žadatel je povinen doložit zejména:

Personální předpoklady

 • dostatečnou odbornou a manažerskou kvalifikaci vedoucích osob
 • splnění zákonem stanovených podmínek pro osoby s kvalifikovanou účastí (ovládající osoby)
 • dostatečné personální pokrytí licencovaných služeb a vnitřní kontroly

Věcné předpoklady

 • zákonem stanovený minimální počáteční kapitál, který zajišťují akcionáři či společníci
 • průhledný a nezávadný původ počátečního kapitálu – společnost a její akcionáři/společníci musejí doložit původ kapitálu vloženého do společnosti (účetní výkazy, daňová přiznání apod.)
 • v některých případech je nutné splnit požadavky kapitálové přiměřenosti – společnost musí dodržet zákonem stanovený poměr mezi vlastními zdroji a velikostí podstupovaných rizik
 • věcné zajištění fungování ve formě informačních systémů, IT infrastruktury, kancelářského vybavení apod.

Organizační předpoklady

 • popis způsobu poskytování finančních služeb
 • pravidla jednání vůči klientům
 • vnitřní kontrolní systém (compliance, interní audit, risk management, AML)
 • provázané vnitřní předpisy a metodiky

Co dalšího budete potřebovat?

Obchodní plán

Obchodní plán je jedním z klíčových dokumentů pro úspěch v licenčním řízení u ČNB. Musí být precizně zpracovaný, zahrnovat východiska, z nichž vychází a být reálný. Skládá se z popisné části a finančního plánu ve formě predikcí hospodaření v podobě účetních výkazů. Kvalifikovaný obchodní plán pro vás připravíme tak, aby odpovídal všem zákonným kritériím a požadavkům regulátora.

Vnitřní předpisy

Interní předpisy jsou rozsáhlým soupisem závazných vnitřních postupů a metodik, které je nutné při poskytování služeb dodržet. Zahrnují pravidla pro poskytování služeb, vnitřní organizaci, vnitřní kontrolní systém (manažerská kontrola, compliance, interní audit) a řízení rizik. Všechny vnitřní předpisy pro vás, v návaznosti na vaše vnitřní postupy, vyhotovíme na klíč.

Mohlo by vás zajímat..

Interní audit pro investiční zprostředkovatele ano či ne?

Na možnou povinnost zřízení funkce interního auditu upozornila Česká národní banka ve svých výkladových stanoviscích k ...

Názor ČNB na odměňování a další oblasti činnosti investičních zprostředkovatelů

ČNB dne 16. května 2024 uveřejnila výkladová stanoviska jako součást souboru odpovědí k některým povinnostem investičních ...

Vyřízení licence pro EFEKTA investiční společnost

Pro našeho významného klienta jsme vyřídili plnou licenci investiční společnosti. Licence umožňuje: - překročit rozhodný limit ...

Potřebujete licenci či registraci na ČNB?