Licence ČNB

Většina odvětví finančních služeb je regulována a k podnikání v této oblasti je nutné povolení České národní banky. Naše kancelář se specializuje na vyřizování povolení, licencí či registrací na ČNB. Naši advokáti v podstatě denně komunikují s pracovníky ČNB a vyřizují pro naše klienty potřebná povolení. Máme zkušenosti s vyřizováním povolení ČNB ve všech oblastech finančních služeb.

Pro naše klienty jsme vyřizovali nebo vyřizujeme povolení, licenci či registraci pro:

 • Nebankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru (17 licencí)
 • Platební instituce (4 povolení)
 • Poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (34 licencí)
 • Instituce elektronických peněz (1 povolení)
 • Vydavatele elektronických peněz malého rozsahu (6 licencí)
 • Banky (1 změna licence)
 • Obchodníky s cennými papíry (4 povolení)
 • Investiční zprostředkovatelé (4 povolení)
 • Pojišťovací zprostředkovatelé (3 registrace)
 • Investiční společnosti (1 povolení)
 • Investiční fondy (3 povolení)
 • Poskytovatele směnárenských služeb (2 registrace)

Jelikož se vyřizováním povolení, licencí či registrací na ČNB zabýváme denně, známe precizně nejen právní úpravu uvedené problematiky, ale i přesné požadavky a postupy ve správním řízení před ČNB (nepsané zvyklosti). Jsme tak klienty schopni provést celým správním řízením u ČNB, včas jim sdělit specifické požadavky a připravit pro ně potřebné podklady.

Licenční řízení (nikoliv registrace) před ČNB mají obdobný rámec. Žadatel je povinen doložit zejména:

 • splnění kvalifikace vedoucích osob
 • osoby s kvalifikovanou účastí splňují zákonem stanovené podmínky

Kvalifikovaný obchodní plán

  >popisná část týkající se poskytovaných služeb
 • predikce výnosů a nákladů ve formě výkazů (kvalifikované zpracování plánu může zajistit naše advokátní kancelář)
 • zákonem stanovený povinný počáteční kapitál – musejí zajistit akcionáři či společníci
 • průhledný a nezávadný původ počátečního kapitálu – společnost a její akcionáři/společníci musejí doložit původ kapitálu vloženého do společnosti (daňová přiznání apod.)
 • splnění požadavků kapitálové přiměřenosti – společnost musí dodržet zákonem stanovený poměr mezi vlastními zdroji a velikostí podstupovaných rizik

Musí mít nastaveny pravidla odborné péče vůči klientům

 • vnitřní předpis popisující pravidla a postupy při jednáních vůči klientům (zpracování předpisu může zajistit naše advokátní kancelář)

Musí mít nastaveny pravidla organizace vnitřního provozu

 • vnitřní předpis organizační řád
 • vnitřní předpis spisový
 • archivační a skartační řád
 • podpisový řád
 • účetní metodika
 • vnitřní předpis provizní řád (zpracování všech předpisů může zajistit naše advokátní kancelář)

Musí mít nastavena pravidla pro vnitřní kontrolní systém

 • zajišťuje průběžnou kontrolu dodržování právních povinností a vnitřních předpisů – vnitřní předpis pravidla compliance
 • vnitřní předpis interní audit
 • metodika vnitřní kontroly
 • vnitřní předpis opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT)
 • reklamační řád (zpracování všech předpisů může zajistit naše advokátní kancelář)

Musí mít nastavena pravidla pro řízení rizik

 • vnitřní předpis řízení rizik
 • metodika výpočtu kapitálové přiměřenosti (zpracování všech předpisů může zajistit naše advokátní kancelář)

Jsme připraveni pro vás vyřídit povolení, licenci či registraci na ČNB a provést vás celým procesem.

Kontaktujte nás