Licence ČNB

Podnikání ve finančních službách často podléhá regulaci České národní banky. Naše kancelář se specializuje na vyřizování povolení, licencí či registrací na ČNB. Naši advokáti jsou s pracovníky národní banky v denním kontaktu a řeší pro naše klienty vše potřebné. Máme zkušenosti se zajišťováním licencí ČNB ve všech oblastech finančních služeb. Díky kvalifikovaným ekonomům v týmu rozumíme nejen právním, ale i obchodním, účetním a odborným stránkám vašeho podnikání.

Vyřizujeme povolení, licence či registraci pro

Známe precizně nejen právní úpravu uvedené problematiky, ale i nepsané zvyklosti, přesné požadavky a postupy ČNB. Provedeme vás celým správním řízením u ČNB, připravíme potřebné podklady i pro specifické požadavky.

Licenční řízení u ČNB mají obdobný rámec

Žadatel je povinen doložit zejména:

Personální předpoklady

 • dostatečnou odbornou a manažerskou kvalifikaci vedoucích osob
 • splnění zákonem stanovených podmínek pro osoby s kvalifikovanou účastí (ovládající osoby)
 • dostatečné personální pokrytí licencovaných služeb a vnitřní kontroly

Věcné předpoklady

 • zákonem stanovený minimální počáteční kapitál, který zajišťují akcionáři či společníci
 • průhledný a nezávadný původ počátečního kapitálu – společnost a její akcionáři/společníci musejí doložit původ kapitálu vloženého do společnosti (účetní výkazy, daňová přiznání apod.)
 • v některých případech je nutné splnit požadavky kapitálové přiměřenosti – společnost musí dodržet zákonem stanovený poměr mezi vlastními zdroji a velikostí podstupovaných rizik
 • věcné zajištění fungování ve formě informačních systémů, IT infrastruktury, kancelářského vybavení apod.

Organizační předpoklady

 • popis způsobu poskytování finančních služeb
 • pravidla jednání vůči klientům
 • vnitřní kontrolní systém (compliance, interní audit, risk management, AML)
 • provázané vnitřní předpisy a metodiky

Co dalšího budete potřebovat?

Obchodní plán

Obchodní plán je jedním z klíčových dokumentů pro úspěch v licenčním řízení u ČNB. Musí být precizně zpracovaný, zahrnovat východiska, z nichž vychází a být reálný. Skládá se z popisné části a finančního plánu ve formě predikcí hospodaření v podobě účetních výkazů. Kvalifikovaný obchodní plán pro vás připravíme tak, aby odpovídal všem zákonným kritériím a požadavkům regulátora.

Vnitřní předpisy

Interní předpisy jsou rozsáhlým soupisem závazných vnitřních postupů a metodik, které je nutné při poskytování služeb dodržet. Zahrnují pravidla pro poskytování služeb, vnitřní organizaci, vnitřní kontrolní systém (manažerská kontrola, compliance, interní audit) a řízení rizik. Všechny vnitřní předpisy pro vás, v návaznosti na vaše vnitřní postupy, vyhotovíme na klíč.

Mohlo by vás zajímat..

Návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry: Co přináší a jak se připravit?

Návrh nového zákona o trhu s nevýkonnými úvěry transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 ze dne 24. ...

Nové povinnosti pro emitenty dluhopisů do 1 mil. EUR

Novela zákona o dluhopisech Rok 2024 přinesl nové povinnosti pro emitenty dluhopisů s celkovým objemem plnění do 1 mil. eur. ...

Pravidelný reporting alternativních fondů dle § 15 ZISIF do konce ledna

Alternativní fondy (též § 15, minifond apod.) zapsané do seznamu dle § 596 písm. e) ZISIF a fungující v režimu dle § 15 ZISIF ...

Potřebujete licenci či registraci na ČNB?