Investiční fondy, § 15

Fond kvalifikovaných investorů, investiční společnost nebo alternativní fond podle § 15 ZISIF pro vás připravíme na klíč. Poradíme vám, jaká forma kolektivního investičního podnikání je pro vás nejvhodnější, vypracujeme podklady pro řízení u České národní banky.

Alternativní fond dle § 15 ZISIF

Zákon č. 240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech dovoluje provádět správu majektu srovnatelnou s obhospodařováním. V praxi se vžilo označení alternativní fond, minifond nebo jednoduše "§ 15".

Fond kvalifikovaných investorů (FKI)

FKI je investičním nástrojem určeným pro kvalifikované investory (od 1 mil. Kč). Fond podléhá registraci u ČNB a může být registrován jako nesamosprávný a být spravován investiční společností nebo může být i samosprávný, kdy si podpůrné činnosti zajišťuje sám.

Investiční společnost

Zajistíme založení investiční společnosti, zastoupíme vás ve správním řízení před Českou národní bankou při udílení licence. Připravíme veškerou dokumentaci, obchodní plán, vnitřní předpisy a související dokumenty.

Veřejná nabídka zahraničních alternativních fondů v ČR

V ČR je možné veřejně nabízet alternativní investiční fondy z jiných zemí EU. Podmínkou je oznámení státu dohledu a zápis do registru ČNB.

Vyřídíme pro vás licenci u ČNB.