Akcie s prospektem (IPO)

Kdo schvaluje?

Česká národní banka

Kdo využije akciový prospekt?

Obchodní společnost, která chce své akcie nabízet veřejně, hromadně oslovit potenciální investory, a bez omezení objemu vydaných akcií a způsobu propagace.

Druhy prospektů akcí

Prospekt akcií je vydáván pro jedinou emisi a musí v sobě zahrnovat všechny zákonem stanovené údaje. U prospektu platí 1 prospekt = 1 emise akcií.

Unijní prospekt pro růst je akciový prospekt pro malé a střední firmy nebo pro podniky do 500 zaměstnanců, jejichž veřejná nabídka akcií nepřesáhne 20 mil. EUR za 12 měsíců.

Dodatek prospektu se musí vyhotovit vždy v době platnosti prospektu, pokud nastane významná nová skutečnost nebo pokud emitent nalezne v prospektu podstatnou chybu nebo nepřesnost. Např. když dojde ke změně ovládání, podnikatelského zaměření emitenta či emitent podstupuje nová rizika. Prostřednictvím Dodatku prospektu se také prezentují nově zveřejněné finanční údaje, které v prospektu zahrnuty nebyly. Dodatek schvaluje ČNB.

Co pro vás uděláme?

V naší kanceláři pracují nejen právníci, ale i zkušení ekonomové. Díky nim při přípravě prospektu zohledňujeme nejen právní, ale i jeho ekonomickou stránku. Výsledkem je rychle připravený prospekt na klíč pro vás. ČNB k němu při schvalování pak zpravidla má jen drobné připomínky, které jsme schopni rychle vyřešit. Prospekt na klíč znamená, že:

 • posoudíme a doporučíme vhodné nastavení emise akcií, a to na základě našich praktických zkušeností (nominální hodnota, emisní ážio, splatnost upisovací ceny atd.)
 • přidělíme vám projektového manažera, který vás provede celým procesem a bude vás průběžně informovat
 • vypracujeme kompletní prospekt akcií dle evropského nařízení o prospektu
 • vyřídíme LEI emitenta a ISIN k akciím v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP)
 • zajistíme schválení prospektu ve správním řízení na ČNB
 • připravíme smlouvu o úpisu akcií (smlouva s investory)
 • pomůžeme s přípravou valné hromady, která rozhodne o navýšení kapitálu, případně pomůžeme nastavit sekundární prodej akcií (exit vlastníka)
 • v případě zaknihované podoby akcií zajistíme zaknihování emise v CDCP
 • v případě listinné podoby pro vás vytvoříme seznam vlastníků akcií dle zákona o obchodních korporacích (ZOK)
 • poradíme ohledně uveřejnění prospektu na webových stránkách emitenta a povolené formy propagace dle evropských nařízení o prospektu
 • budeme vás informovat o možných způsobech distribuce emise na finančním trhu (přes investiční zprostředkovatele, spolupráce s obchodníky s cennými papíry, webová propagace apod.)
 • poradíme s procesem veřejné nabídky akcií (IPO) na trhu START pražské burzy cenných papírů (BCPP), kde jsme autorizovaným právním poradcem.
KONTAKTUJTE NÁS

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

Informace o vašich ekonomických záměrech, účelu využití prostředků z emise akcií, informace o emitentovi apod. Informace nám sdělujete vyplněním krátkého formuláře. Dále je třeba dodat, dle druhu prospektu, dvě účetní závěrky ověřené auditorem. V případě zájmu vám doporučíme vhodného auditora. Vše můžeme vyřídit osobně, emailem nebo telefonicky.  

Jak dlouho to bude trvat?

Příprava a schválení akciového prospektu na ČNB trvá přibližně 2–3 měsíce.

Komu jsme pomohli vydat akcie s prospektem?

Emisi akcií s prospektem pro IPO na trhu START BCPP jsme připravili např. pro akciovou společnost M&T 1997 či mmcité. Prospekty akcií jsme dále připravovali např. pro ALEMAR GROUP. Připravovali jsme právní řešení i pro privátní emise investorských akcií u developerských projektů. Další reference najdete zde.

Kolik to bude stát?

Cena bude záviset na specifikovaných požadavcích na emisi. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku. Pomůžeme vám. Kontaktujte nás.

Připravíme vám akciový prospekt na klíč.