Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

AML identifikace na dálku a doklad o existenci účtu

Ing. Jana Schejbalová
Jedním z požadavků pro identifikaci klientů na dálku (distančním způsobem), kterou jsou povinny provádět povinné osoby dle § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML), je hodnověrné prokázání existence…

Ve finančním právu už 15 let!

SCHEJBAL & PARTNERS
Rok 2007 byl nabitý významnými událostmi: Česka republika vstoupila do Schengenského prostoru, Zaklínač vyšel jako počítačová hra, ve Slovinsku začali platit eurem, sonda New Horizon minula Jupiter a my jsme zahájili naplno činnost advokátní kanceláře. Do datové schránky a bitcoinu zbývaly ještě…

Zpětná výplata příplatku mimo základní kapitál společníkům a jeho zdanění

JUDr. Lumír Schejbal
Příplatek mimo základní kapitál je oblíbeným nástrojem pro navýšení vlastního kapitálu společnosti. Jeho obliba je dána především rychlostí, jednoduchostí transakce a nízkými (nulovými) náklady. Při zvyšování základního kapitálu jeho navýšením je třeba využít služeb notáře a je nutné zapsat změnu…

Vykazovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb

Mgr. Marek Soukal
Od 1. ledna 2022 platí nová vykazovací povinnost pro subjekty poskytující platební služby a služby elektronických peněz. Novou povinnost zavádí vyhláška č. 401/2021 Sb. Předmětem vykazování jsou data z oblasti platebního styku včetně hlášení podvodů, která jsou rozdělena do těchto dvou výkazů:…

Máte v bance více než 100 000 eur? Zvažte systémově významné banky v ČR

Mgr. Filip Urban
Vklady právnických a fyzických osob jsou dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů, který spravuje Garanční systém finančního trhu. Tyto vklady jsou pojištěny do výše 100 000 eur. V případě, že banka není schopna dostát svým závazkům, dochází k výplatě z tohoto…

Subjekty dle § 15 ZISIF mohou opět otevírat účty u Interactive Brokers

SCHEJBAL & PARTNERS
Od společnosti LYNX máme informaci, že alternativní fondy registrované dle § 15 ZISIF mohou opět otevírat investiční účty u obchodníka s cennými papíry Interactive Brokers. Podrobnější informace naleznete přímo na webu LYNX nebo kontaktujte podporu pro otevírání účtů. Alternativní investiční fond…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí