Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Případová studie: Holdingová struktura jako nástroj ochrany majetku

SCHEJBAL & PARTNERS
Pro klienta z oboru stavebnictví jsme vytvořili holdingovou firemní strukturu, která vyřešila: - řízení rizik více podnikatelských činností - oddělení klíčového majetku a jeho ochrana pro případ neúspěchu v hlavní podnikatelské činnosti - vnitropodnikové financování - daňové plánování, přičemž…

Statistika ČNB: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami v ČR

Almíra Pitronova
Relativně málo se ví, že Česká národní banka disponuje celou řadou ekonomických statistik, které jsou k dispozici veřejnosti. ČNB na svých webových stránkách uveřejňuje tyto informace z Databáze časových řad ARAD. Nás nejvíce zaujaly informace o úrokových sazbách korunových úvěrů poskytnutých…


SCHEJBAL&PARTNERS: Advokáti se lvem ve znaku

SCHEJBAL & PARTNERS
SCHEJBAL&PARTNERS je brněnská advokátní kancelář, která poskytuje právní služby již od roku 2007. Od svého počátku je zaměřena na právo a regulaci finančních trhů a firemní právo. Naše klíčové hodnoty jsou důvěryhodnost, odbornost a dodávání věcí na klíč s minimální zátěží pro klienty. Proto jsme…

Regulace kryptoaktiv v České republice

SCHEJBAL & PARTNERS
Náš zakládající partner Lumír Schejbal přispěl k programu na letošním ChainCampu, největší bitcoinové akci v České republice, přednáškou o blížící se regulaci regulaci kryptoaktiv. Skvěle strávená sobota 10. září 2022 v Ostravě, v hale Gong. Přednášková místnost byla zcela zaplněna a přednáška měla…

Udržitelné investiční produkty a cílový trh

Ing. Kateřina Sobotková
Osoba nabízející investiční nástroj (tj. typicky obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel, obhospodařovatel investičních fondů, vykonává-li činnost nabízení investic do jím obhospodařovaných investičních fondů) je povinna mít zaveden vhodný systém nabízení investičních nástrojů…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí