Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

K čemu slouží bankovní identita a jak ji využít k obsluze klientů?

JUDr. Lumír Schejbal
Definice bankovní identity Bankovní identita (BankID) je definována jako zabezpečená digitální identita, kterou vlastní každý, kdo používá internetové bankovnictví (IB). Osoba, která má zřízené elektronické bankovnictví je tak vlastníkem bankovní identity. Bankovní identitou se totiž rozumí…

Lumír Schejbal komentuje pro časopis Bankovnictví nařízení DORA

JUDr. Lumír Schejbal
Nařízení o digitální provozní odolnosti finančních institucí (Digital Operational Resilience Act neboli DORA) se intenzivně věnujeme. Bude povinné pro všechny regulované a dohlížené subjekty, proto jsme hlavní změny shrnuli stručně v jiném článku. V posledním čísle odborného časopisu Bankovnictví…

Povolení pro uvedení antigenních testů na trh

Mgr. Veronika Uhlířová
Pro našeho klienta jsme vyřídili povolení pro uvedení antigenních testů na trh a do oběhu, a to na základě výjimky upravené v § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Na základě plné moci jsme připravili kompletní žádost…

Alternativní fond (alternatívny fond)

JUDr. Lumír Schejbal
Jedná se o investiční vehikl v praxi označovaný jako fond dle § 15 ZISIF, minifond nebo Friends And Family Fond. Tento jednoduchý fond, který lze registrovat v České republice podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), je jednou z možností, jak…

Co přináší DORA?

JUDr. Lumír Schejbal
DORA není holka, ani Lola, co běží o život (Lola rennt, 1998). Jedná se o Evropskou komisí připravované Nařízení o digitální provozní odolnosti finančních institucí (Digital Operational Resilience Act neboli DORA). Cílem nařízení DORA je sjednotit požadavky na řízení rizik v oblasti informačních a…

Může zaměstnanec odmítnout testování?

Mgr. Veronika Uhlířová
Otázky a odpovědi k testování zaměstnanců Mimořádná opatření stanovují některým zaměstnavatelům povinnost neumožnit osobní přítomnost na pracovišti zaměstnanci, který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo antigenní test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí