Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Nové AML povinnosti pro alternativní fondy dle § 15 ZISIF

Mgr. Veronika Uhlířová
Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti velká novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“). Novela mimo jiné přinesla rozšíření okruhu povinných osob, kdy povinnými osobami jsou nově i osoby spravující majetek…

Limity pro hotovostní platby a výjimky

Mgr. Kristýna Adlerová
Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (dále jen „ZOPH“), který je platný již od roku 2004, zakazuje provádět hotovostní platby převyšující 270.000 Kč (cca 10.000 EUR). Tato částka je denním limitem, který nesmí překročit ani fyzická, ale ani právnická osoba při obchodní transakci.…

Účinnost velké novely AML zákona

Mgr. Veronika Uhlířová
17. prosince 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o…

Musí investor vracet listinný dluhopis emitentovi?

JUDr. Lumír Schejbal
Častým dotazem našich klientů, emitentů listinných dluhopisů je, zda musí vlastníci dluhopisů tyto po či před splacením vracet emitentovi. Dluhopis je dle § 1 zákona o dluhopisech definován jako cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky. Dluhopis je tak formalizovaná půjčka…

Jak na schůzi vlastníků dluhopisů?

Ing. Jana Schejbalová
Pro naše klienty jsme již několikrát připravili podklady a organizovali schůzi vlastníků dluhopisů, která se musí konat v případě, že se plánované změny u dluhopisů (emisních podmínek) týkají zájmů vlastníků dluhopisů, viz § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (dle jen…

ECB vydala příručku pro banky ke klimatickým změnám a environmentálním rizikům

Mgr. Kristýna Adlerová
Po přijetí Pařížské dohody OSN o změně klimatu z roku 2015, státy usilují o přechod k nízkouhlíkovým a oběhovým ekonomikám v globálním měřítku. Zelená dohoda pro Evropu slibuje, že se Evropa stane prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050. Finanční sektor není výjimkou a očekává se, že…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí