Právní blog SCHEJBAL&PARTNERSPodporujeme zelenou budoucnost Brna

JUDr. Lumír Schejbal
Slavnostním podpisem Lumíra Schejbala se naše kancelář veřejně a ráda připojila k Memorandu o dlouhodobé spolupráci na naplnění a navýšení závazku statutárního města Brna o snižování produkce CO2.V rámci výzvy #pripravBrno jsme se zavázali aktivně se podílet na zlepšování životního prostředí ve…


Povinnost licence ČNB pro poskytovatele crowdfundingového financování

Mgr. Veronika Uhlířová
Evropský parlament schválil novou regulaci crowdfundingu, kterou je Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení 2017/1129 a směrnice EU 2019/1937 (dále jen „nařízení o…

Směrnice o podávání zpráv udržitelnosti podniků

Veronika Sokolíková
Ochrana životního prostředí patří mezi největší výzvy, s nimiž se Evropská unie (EU) snaží bojovat. Odpovědí bylo přijetí Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal), kterou se evropské státy zavázaly transformovat své ekonomiky a společnost, aby EU byla do roku 2050 klimaticky neutrálním…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí