Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Dálkový přístup do evidence skutečných majitelů pro AML povinné osoby

Mgr. Kristýna Adlerová
Evidence skutečných majitelů je neveřejná, nelze do ní tedy obecně nahlížet nebo v ní vyhledávat tak jako například obchodním rejstříku. Neuplatní se zde tedy princip materiální publicity, nevede se rejstříkové řízení apod. Do evidence lze však zřídit dálkový přístup, a to především pro orgány…

Co přináší zákon o evidenci skutečných majitelů?

Mgr. Kristýna Adlerová
V únoru 2021 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 37/2021, o evidenci skutečných majitelů (ZESM), který vznikl v souvislosti s povinností implementovat 5. AML směrnici do právního řádu členských států EU. Ustanovení ZESM vstupují v účinnost 1. 6. 2021. V souvislosti se zákonem byly navrženy změny zákona…


Nemovitostní developeři jsou povinné osoby dle zákona proti praní špinavých peněz

Mgr. Veronika Uhlířová
Od začátku roku 2021 nabyla účinnosti velká novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML), o které jsme již na našem blogu informovali. Novela mimo jiné přinesla rozšíření okruhu povinných osob, kdy povinnými osobami…

Nová povinnost zprostředkovatelů finančních služeb

Mgr. Kristýna Adlerová
Nová povinnost zprostředkovatelů finančních služeb Na začátku roku 2021 přibyla vyhláškou č. 518/2020 Sb., o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance (dále jen „vyhláška“), zprostředkovatelům finančních služeb nová povinnost výkaznictví. Povinnými subjekty (dále…

Podcast CTIT o regulacích na české fintech scéně

JUDr. Lumír Schejbal
Lumír Schejbal v podcastu Technologické platformy pro online komunikační nástroje a IoT hovoří o evropském rámci regulací ve finanční oblasti, nových předpisech a jejich výkladech, vyhlídkách do budoucna, novele AML zákona a flexibilitě českých regulačních orgánů. S Ondřejem Mikulčíkem si povídali…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí