Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Jak smí propagovat subjekty finančního trhu?

Ing. Kateřina Sobotková
Pravidel, která musí subjekty finančního trhu dodržovat při zveřejňování informací je celá řada. Níže popisujeme vybraná z nich, přičemž podstatnou část článku věnujeme kapitálovému trhu. 1. Kapitálový trh V této oblasti je stěžejní Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, kterým se…

SCHEJBAL&PARTNERS se stala autorizovaným právním poradcem pro trh START BCPP

SCHEJBAL & PARTNERS
Advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS byla zařazena na seznam autorizovaných právních poradců trhu START pražské burzy. Trh START je zaměřený na malé a střední firmy, kterým umožňuje získat nové prostředky pro svůj rozvoj. Naše advokátní kancelář již v roce 2022 spolupracovala na úspěšném IPO…

Na jaké poskytovatele investičních služeb dopadá DORA?

JUDr. Lumír Schejbal
O přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (DORA), které reaguje na potřebu řešení kybernetické bezpečnosti subjektů finančního trhu a zavádí jednotná pravidla pro zvýšení odolnosti finančního systému napříč členskými státy, jsme informovali v…

Co je a co není investiční crowdfunding

JUDr. Lumír Schejbal
Kdo si přečte všechny regulatorně technické standardy (RTS) k nařízení o crowdfunding, musí být vyděšen vysokými požadavky na žadatele o licenci. Interně jsme to v kanceláři nazvali hybrid mezi malou bankou (hodnocení kreditního rizika, zajištění informační bezpečnosti a další kritéria) a obchodník…

Jak si ČNB stojí v úspěšnosti licenčních řízeních v rámci EU?

JUDr. Lumír Schejbal
EBA zveřejnila svoji zprávu, v níž porovnává licenční řízení v jednotlivých evropských státech pro subjekt žádajících o povolení k činnosti dle směrnice o platebních službách (PSD2). Získání licence platební instituce nebo vydavatele elektronických peněz se dle zprávy jeví v ČR jako komplikovanější…

Ochrana firem

SCHEJBAL & PARTNERS
Páteř ekonomiky Malé a střední podniky o velikosti do 249 lidí jsou hlavní oporou ekonomiky Evropské unie. Poskytují zaměstnání průměrně více než polovině lidí. Podle údajů Eurostatu je to v České republice dokonce víc, přibližně 70 %. Zbytek pracovních příležitostí vytvářejí podniky nad 250…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí