Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Vše, co jste chtěli vědět o digitálních měnách centrálních bank (CBDC)

JUDr. Lumír Schejbal
Ještě před pár lety jsme o CBDC něvěděli skoro nic. Nyní se některé centrální banky tváří, že by neměly problém je do pár let spustit. Pojďme si tedy říct, o co se jedná a jaké jsou s CBDC spojené výhody a rizika. Jakým způsobem by se s digitální měnou nakládalo, tedy co nás možná čeká? Co je CBDC?…

Nabývání vlastních akcií

Mgr. Ladislav Vala
Nabývání vlastních akcií je proces, kdy akciová společnost nabývá úplatně či bezúplatně své vlastní akcie od akcionářů. Je upraven v ustanoveních § 298 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK). Tento proces může být pro společnost a její akcionáře výhodný z…

Případová studie: IPO mmcité a.s. na trhu START Burzy cenných papírů Praha

Ing. Blanka Komárková
Společnost mmcité a.s. z Uherského Hradiště, výrobce městského mobiliáře, městských laviček, stojanů na kola nebo přístřešků zastávek, se rozhodla vstoupit na trh START pražské burzy prostřednictvím veřejné nabídky akcií. Společnost nabídla investorům celkem jeden milión kusů akcií, což představuje…

Analýza dopadu nařízení DORA

JUDr. Lumír Schejbal
Nařízení DORA (Digital Operational Resilience Act) představuje zásadní legislativní změnu v oblasti kybernetické odolnosti a operačního řízení pro finanční instituce v Evropské unii (EU). Toto nařízení má za cíl posílit ochranu finančního sektoru před kybernetickými hrozbami a zvýšit celkovou…

7 otázek a odpovědí k dlouhodobému investičnímu produktu

Ing. Kateřina Sobotková
Připravili jsme přehledně základní informace týkající se dlouhodobého investičního produktu, tzv. DIP. Tématiku DIP rozebíráme jednom z našich dalších článků zde. 1. Co je to DIP? DIP je nově navrhovaná alternativa pro finanční zabezpečení na stáří. Jedná se o název pro již existující finanční…

Zasílání mezd zaměstnancům účetními firmami je platební službou

SCHEJBAL & PARTNERS
Česká národní banka (ČNB) se ve stanovisku ze dne 10. srpna 2023 podrobně zabývala otázkou, zda mohou mzdoví účetní (účetní firmy) přijímat a převádět prostředky na mzdy a odvody prostřednictvím svého vlastního účtu bez získání povolení k poskytování platebních služeb. ČNB ve stanovisku vyjádřila…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí