Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry: Co přináší a jak se připravit?

Ing. Kateřina Sobotková
Návrh nového zákona o trhu s nevýkonnými úvěry transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 ze dne 24. listopadu 2021 o správcích úvěru a obchodnících s úvěry do českého práva. Jak konkrétně zákon řeší regulaci správy nevýkonných úvěrů a jaké stanovuje podmínky pro tuto správu,…

Holdingová firemní struktura pro bezpečnější podnikání

JUDr. Lumír Schejbal
Konsolidační balíček úsporných opatření platí od 1. ledna 2024, pozměňovací návrhy však posunuly do roku 2025 nové podmínky prodeje cenných papírů a podílů na obchodní korporaci. Momentálně tedy stále platí, že příjem fyzických osob z prodeje je osvobozen splněním časového testu 3 roky u cenných…

Jak na registraci poskytovatele DIP

Ing. Kateřina Sobotková
Prezident republiky podepsal koncem roku pět zákonů, mezi nimiž byl i zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří. Zákon je nyní již uveřejněn ve Sbírce zákonů a od 1. ledna 2024 vstoupil v účinnosti. V průběhu projednávání v…

Nové povinnosti pro emitenty dluhopisů do 1 mil. EUR

SCHEJBAL & PARTNERS
Novela zákona o dluhopisech Rok 2024 přinesl nové povinnosti pro emitenty dluhopisů s celkovým objemem plnění do 1 mil. eur. Nové povinnosti vycházejí ze zákona č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a který je účinný od 1. 1. 2024. Změny zákona o…

Pravidelný reporting alternativních fondů dle § 15 ZISIF do konce ledna

SCHEJBAL & PARTNERS
Alternativní fondy (též § 15, minifond apod.) zapsané do seznamu dle § 596 písm. e) ZISIF a fungující v režimu dle § 15 ZISIF mají právními předpisy stanovenou pravidelnou vykazovací povinnost vůči České národní bance (ČNB). Vykazovací povinnost alternativních fondů se řídí vyhláškou č. 267/2020 Sb…

Revize návrhu DIP: Přísnější pravidla a upravený daňový režim

Ing. Kateřina Sobotková
Dlouhodobý investiční produkt byl schválen ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou a platí od 1. ledna 2024. Pravidla pro dlouhodobý investiční produkt jsou nastavena přísněji oproti původně navrhovanému znění zákona. Schválené znění mění i oblast zdanění. Níže shrnujeme zásadní skutečnosti…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí