Prospekt  dluhopisů

Kdo schvaluje?

Česká národní banka

Kdo využije emisi dluhopisů s prospektem?

Obchodní společnost, která chce dluhopisy nabízet veřejně a bez omezení objemu vydaných dluhopisů a způsobu propagace.

Čtěte dál nebo se podívejte na video

Přehrát video

 

Druhy prospektů dluhopisů

Prospekt dluhopisů je vydáván pro jedinou emisi a musí v sobě zahrnovat všechny zákonem stanovené údaje. U prospektu platí 1 prospekt = 1 emise dluhopisů.

Základní prospekt dluhopisů se liší od běžného prospektu tím, že je rámcový, a proto jej lze využít pro více různých emisí. Ke každé emisi je nutné vyhotovit konečné podmínky dluhopisů, které již neschvaluje ČNB, jen se jí oznamují. U základního prospektu platí 1 základní prospekt = možnost více emisí dluhopisů.

Unijní prospekt pro růst dluhopisů je prospekt pro malé a střední firmy nebo pro podniky do 500 zaměstnanců, jejichž veřejná nabídka nepřesáhne 20 mil. EUR za 12 měsíců.

Dodatek prospektu se musí vyhotovit vždy v době platnosti prospektu, pokud nastane významná nová skutečnost nebo pokud emitent nalezne v prospektu podstatnou chybu nebo nepřesnost. Např. když dojde ke změně ovládání, podnikatelského zaměření emitenta či emitent podstupuje nová rizika. Prostřednictvím Dodatku prospektu se také prezentují nově zveřejněné finanční údaje, které v prospektu zahrnuty nebyly.

Co pro vás uděláme?

V naší kanceláři pracují nejen právníci, ale i zkušení ekonomové. Díky nim při přípravě prospektu zohledňujeme nejen právní, ale i jeho ekonomickou stránku. Výsledkem je rychle připravený prospekt na klíč pro vás. ČNB k němu při schvalování pak zpravidla má jen drobné připomínky, které jsme schopni rychle vyřešit. Prospekt na klíč znamená, že:

 • posoudíme a doporučíme vhodné nastavení emise dluhopisů, a to na základě našich praktických zkušeností od klientů (úroková míra, nominální hodnota, četnost úroku, splatnost atd.)
 • přidělíme vám projektového manažera, který vás provede celým procesem a bude vás průběžně informovat
 • vypracujeme kompletní prospekt dluhopisů dle evropského nařízení o prospektu, včetně emisních podmínek v souladu se zákonem o dluhopisech
 • vyřídíme LEI emitenta a ISIN k dluhopisům v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP)
 • vyřídíme schválení prospektu ve správním řízení na ČNB
 • připravíme smlouvu o úpisu dluhopisů (smlouva s investory)
 • navrhneme textaci listinných dluhopisů
 • v případě zaknihované podoby dluhopisů zajistíme zaknihování emise v CDCP, případně pomůžeme s přijetím dluhopisů na pražskou burzu cenných papírů (BCPP)
 • v případě listinné podoby pro vás vytvoříme seznam vlastníků dluhopisů dle zákona o dluhopisech
 • poradíme ohledně uveřejnění prospektu na webových stránkách emitenta a povolené formy propagace dle evropských nařízení o prospektu
 • budeme vás informovat o možných způsobech distribuce emise na finančním trhu (přes investiční zprostředkovatele, spolupráce s obchodníky s cennými papíry, webová propagace apod.).
 • dodáme vám přesný návod (strukturovaný postup) na práci s dluhopisy, takže práci s nimi zvládne každý pracovník společnosti (emitenta).
KONTAKTUJTE NÁS

 

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

Informace o vašich ekonomických záměrech, účelu využití prostředků z emise dluhopisů, informace o emitentovi apod. Informace nám sdělujete vyplněním krátkého formuláře. Dále je třeba dodat, dle druhu prospektu, poslední jednu či dvě účetní uzávěrky ověřené auditorem. V případě zájmu vám doporučíme vhodného auditora. Vše můžeme vyřídit osobně, emailem nebo telefonicky.

Jak dlouho to bude trvat?

Příprava a schválení prospektu cenného papíru na ČNB trvá přibližně 2 měsíce.

Komu jsme pomohli vydat dluhopisy?

Emisi dluhopisů s prospektem jsme připravili např. pro developersko-investiční společnost Moravská stavební - INVEST, a.s., pro developery ČESKOMORAVSKÁ NEMOVITOSTNÍ, Fidurock či Realitní fond Praha, nanotechnologickou společnost AG CHEMI GROUP či výrobce zdravé výživy KR REAL. Pro naše klienty jsme na klíč připravili a na ČNB schválil desítky prospektovaných emisí dluhopisů. Další reference najdete zde.

Kolik to bude stát?

Cena bude záviset na specifikovaných požadavcích na emisi. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku. Pomůžeme vám. Kontaktujte nás.

Připravíme vám prospekt na klíč.