To jsme my

Náš tým se skládá z odborníků na právo a ekonomii, skvěle se doplňujeme. Klientům pomáháme, aby se mohli naplno věnovat svému byznysu. Vážíme si dlouhodobých partnerství a hýčkáme si je.

 

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Mgr. Ondřej Bartošík

Mgr. Ondřej Bartošík

Po absolutoriu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně strávil významnou část své kariéry v oblasti práva informačních a komunikačních technologií (ICT) u jednoho z mobilních operátorů v ČR. 

Jeho specializací je IT právo, korporátní právo, dluhopisové financování a kolektivní správa finančních prostředků. Řídí pražskou pobočku kanceláře a ve své pozici má na starosti též business development. Hovoří anglicky.

Mgr. Veronika Uhlířová

Mgr. Veronika Braunerová

Veronika vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a od roku 2017 působí v naší advokátní kanceláři. Nyní na pozici advokátky. Je specialistka na korporátní právo, spotřebitelské úvěrování a AML/CFT problematiku. Veronika např. pomáhala našim klientům vyřídit licence nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, zastupovala klienty v řízeních týkajících se problematiky AML či řešila právní problematiku crowdfundingu. Hovoří anglicky.

Mgr. Martin Novotný

Mgr. Martin Novotný

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde pokračuje v doktorském studiu. Jako advokát se věnuje především obchodnímu právu a záležitostem moderních technologií, v jejichž rámci přináší inovativní a efektivní právní řešení, která odpovídají neustále se měnícímu obchodnímu prostředí. Ve své dosavadní praxi se podílel na řadě mezinárodních projektů. Je autorem mnoha odborných článků a často přednáší na konferencích. Hovoří česky a anglicky.

Mgr. Ladislav Vala

Mgr. Ladislav Vala

Ladislav vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Během studia působil jako právní praktikant, po absolutoriu pak tři roky jako koncipient, nyní již zastává pozici advokáta. V naší kanceláři se specializuje na korporátní a obchodní právo. Hovoří anglicky.

Mgr. Filip Urban

Mgr. Filip Urban

Filip je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a u nás pracuje jako advokátní koncipient. V praxi ovšem není nováčkem, při studiu nabral zkušenosti v advokátní kanceláři působící v oblasti nebankovních spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, vymáhání pohledávek a korporátního práva. V naší kanceláři se věnuje především firemnímu právu a regulaci finančních trhů. Hovoří anglicky.

Veronika Sokolíková

Mgr. Veronika Sokolíková

Veronika vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě v Brně. V advokátní kanceláři začala pracovat již jako studentka a pokračuje dále na pozici advokátní koncipientky. Specializuje se na licenční a schvalovací řízení na ČNB. Hovoří anglicky a francouzsky.

Ing. Kateřina Svobodová

Ing. Kateřina Sobotková

Kateřina studovala bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, následně navazující studium na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se specializovala na finance a investiční management. Zkušenosti má také z compliance u společnosti působící na kapitálovém trhu. V advokátní kanceláři působí od roku 2021 a specializuje se na licenční řízení u ČNB v oblasti investičních a platebních služeb. Hovoří anglicky. 

Ing. Blanka Komárková

Ing. Blanka Komárková

Blanka vystudovala finanční obory na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a Podnikatelské fakultě VUT v Brně. Má za sebou dlouholetou praxi u předního obchodníka s cennými papíry, kde se věnovala back-office a risk managementu. V naší kanceláři pracuje hlavně na emisích dluhopisů s prospektem a licenčních řízeních ČNB.

Ing. Veronika Zahutová

Ing. Veronika Zahutová

Absolvovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po studiích Veronika získala praxi u jednoho z předních obchodníků s cennými papíry v České republice na pozici pracovníka risk managementu. V naší advokátní kanceláři se od roku 2016 věnuje zejména problematice compliance, internímu auditu finančních institucí, řízení rizik a obchodních plánů pro licenční řízení u ČNB. Hovoří anglicky. 

Veronika Orlíčková

Veronika Orlíčková

Po absolvování oboru Administrativa a právo EU získala Veronika bohaté pracovní zkušenosti mimo jiné v nadnárodních korporacích, s vedením týmu, v oblasti financí, účetnictví, realit a IT. U nás pracuje na přípravě dokumentů compliance a auditu. Hovoří plynně anglicky.

Jana Matušková

Jana Matušková

Jana vystudovala Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, v oboru Poštovní a peněžní služby. Dlouholeté zkušenosti ve finanční  oblasti nasbírala jako obchodní asistentka u firmy působící na kapitálovém trhu. U nás pracuje jako compliance specialistka.

Ing. Eliška Juráková

Ing. Eliška Hruškovská

Již během studia na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně pracovala na různých ekonomických pozicích. U nás zastává pozici office managerky. Kromě řízení chodu kanceláře má na starosti také personální agendu a řízení projektů v oblasti CRM nebo firemního práva. Eliška hovoří plynně anglicky.

Líbíme se vám?