To jsme my

Náš tým se skládá z odborníků na právo a ekonomii, skvěle se doplňujeme. Klientům pomáháme, aby se mohli naplno věnovat svému byznysu. Vážíme si dlouhodobých partnerství a hýčkáme si je.

 

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Mgr. Ondřej Bartošík

Mgr. Ondřej Bartošík

Po absolutoriu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně strávil významnou část své kariéry v oblasti práva informačních a komunikačních technologií (ICT) u jednoho z mobilních operátorů v ČR. S naší advokátní kanceláří spolupracuje od druhé poloviny roku 2019 jako of counsel.

Jeho specializací je IT právo, korporátní právo, dluhopisové financování a kolektivní správa finančních prostředků. Ve své pozici má na starosti též business development. Hovoří anglicky.

Mgr. Veronika Uhlířová

Mgr. Veronika Uhlířová

Veronika vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a od roku 2017 působí v naší advokátní kanceláři. Nyní na pozici advokátky. Je specialistka na korporátní právo, spotřebitelské úvěrování a AML/CFT problematiku. Veronika např. pomáhala našim klientům vyřídit licence nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, zastupovala klienty v řízeních týkajících se problematiky AML či řešila právní problematiku crowdfundingu. Hovoří anglicky.

Mgr. Marek Soukal

Mgr. Marek Soukal

Marek je absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v naší advokátní kanceláři působí od roku 2017, nyní jako spolupracující advokát. Věnuje se zejména problematice licenčních řízení na ČNB. Marek spolupracoval s klienty na projektech licencí platebních institucí malého i velkého rozsahu, licence obchodníka s cennými papíry či investičního zprostředkovatele. Hovoří anglicky.

Mgr. Kristýna Adlerová

Mgr. Kristýna Adlerová

V roce 2018 Kristýna ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a nastoupila do naší advokátní kanceláře na pozici advokátní koncipientky. Věnuje se především problematice compliance finančních institucí, internímu auditu a řízení operačních rizik. Hovoří anglicky a německy.

Mgr. Patrik Diviš

Mgr. Patrik Diviš

Patrik absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v naší advokátní kanceláři působí na pozici advokátního koncipienta od roku 2019. Má ze svých dřívějších praxí zkušenosti zejména se závazkovým právem, právem obchodních společností a správou developerských projektů. Patrik se nyní zaměřuje na problematiku financování projektů našich klientů. Jeho hlavní specializací je příprava emisí dluhopisů včetně dluhopisů s prospektem schváleným ČNB a kolektivní investování, včetně zakládání alternativních fondů. Hovoří anglicky. 

Ing. Jana Schejbalová

Ing. Jana Schejbalová

Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity vystudovala obor Finanční podnikání. Po ukončení studia pracovala dlouhodobě jako finanční účetní a projektová manažerka. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2016 a zaměřuje se na emise dluhopisů s prospektem schváleným ČNB, přípravu obchodních plánů pro licenční řízení na ČNB a ekonomické analýzy. Hovoří německy a anglicky.

Ing. Veronika Zahutová

Ing. Veronika Zahutová

Absolvovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po studiích Veronika získala praxi u jednoho z předních obchodníků s cennými papíry v České republice na pozici pracovníka risk managementu. V naší advokátní kanceláři se od roku 2016 věnuje zejména problematice compliance, internímu auditu finančních institucí, řízení rizik a obchodních plánů pro licenční řízení u ČNB. Hovoří anglicky. 

Ing. Kateřina Svobodová

Ing. Kateřina Sobotková

Kateřina studovala bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, následně navazující studium na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se specializovala na finance a investiční management. Zkušenosti má z působení na pozici compliance u firmy působící na kapitálovém trhu. V advokátní kanceláři působí od roku 2021 a specializuje se na licenční řízení u ČNB v oblasti investičních a platebních služeb. Hovoří anglicky. 

Veronika Sokolíková

Veronika Sokolíková

Veronika je momentálně studentkou oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě, oboru Hospodářska politika na Ekonomické-správní fakultě a oboru Čínska studia na Filosofické fakultě. V advokátní kanceláři pomáha s přípravou dokumentů a provádí rešerše. Hovoří anglicky, francouzsky a čínsky.

Ing. Eliška Juráková

Ing. Eliška Juráková

Již během studia na Provozně-ekonomické fakultě MZLU v Brně pracovala na různých ekonomických pozicích. U nás zastává pozici office managerky. Kromě řízení chodu kanceláře má na starosti také personální agendu a řízení projektů v oblasti CRM nebo firemního práva. Eliška hovoří plynně anglicky.

Líbíme se vám?