Ostatní právní služby

Kromě standardních služeb v oblasti obchodního, finančního a občanského práva zajišťujeme pro klienty služby i v ostatních právních odvětvích. Řešíme trestněprávní problematiku, a to zejména v oblasti hospodářských trestných činů, zastupujeme klienty ve správních řízeních před orgány státní správy. Soudní řízení a arbitráže tvoří značnou část náplně práce našich advokátů. Dlouholetá odborná praxe a zkušenost ve většině právních odvětví nám umožňuje efektivně bránit či vymáhat nároky našich klientů.

Kryptoměny jako BTC, LTC, ETH, kryptotokeny a další kryptoaktiva jsou moderní digitální nástroje, které si získávají čím dál vyšší oblibu mezi emitenty i investory. Máme zkušenosti s přípravou ICO, smluvní dokumentací na kryptoaktiva, regulací kryptoměnových burz a licencováním subjektů operujícími s kryptoaktivy. Součástí našich služeb je AML/CFT řešení v této oblasti a pomoc s registrací povinných subjektů do registru osob poskytujících služby spojené s virtuálním aktivem u Finančního analytického úřadu (FAÚ).

KONTAKTUJTE NÁS

GDPR

Téma ochrany osobních údajů se stalo nepřehlédnutelnou součástí našich životů. Po několika letech praktického fungování Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation / GDPR), které hájí práva občanů Evropské unie proti neoprávněnému nakládání s jejich daty, můžeme říci, že ne všechny firmy potřebují pověřence pro ochranu osobních údajů nebo robustní řešení za statisíce korun. Pro několik klientů jsme zpracovali právní stanovisko, z něhož vyplynulo, že pověřence nepotřebují a ušetřené finanční prostředky mohou využít lépe.

Připravíme vám GDPR na míru v souladu s předpisy. A možná zjistíme, že vaše firma pozici pověřence nemusí mít. 

KONTAKTUJTE NÁS

Nemovitosti

Připravíme a zkontrolujeme smlouvy týkající se prodeje, pronájmu, darování, stavby nebo koupě nemovitosti. Vyznáme se i v zástavním právu, pomůžeme v katastrálním řízení, poskytneme vám advokátní úschovu, provedeme vás všemi úskalími převodu nemovitosti.

KONTAKTUJTE NÁS

Soudní a správní řízení

Sepíšeme pro vás žalobu, platební nebo směnečné rozkazy, zastoupíme vás u soudu všech stupňů (včetně Ústavního soudu), při přezkumu správních rozhodnutí, exekučním, rozhodčím nebo insolvenčním řízení či před orgány státní správy, vypracujeme obhajobu, připravíme podklady, podáme opravné prostředky. V oblasti trestního práva se specializujeme na hospodářské trestné činy. Zastoupíme vás v trestním řízení, předsmluvně budeme konzultovat postup, budeme asistovat statutárním orgánům.

KONTAKTUJTE NÁS

Mohlo by vás zajímat..

Slovníček pojmů souvisejících s ESG compliance

Rostoucí požadavky plynoucí z finanční regulace v oblasti udržitelných investic přinášejí také nové pojmy. Nabízíme přehled ...

Zvýšení nájemného v časech inflace bez inflační doložky

Výdaje na bydlení rychle rostou. Nejen kvůli navyšování záloh na energie, ale obecně i z důvodu významného růstu míry inflace. ...

Jak přihlásit pohledávku za Sberbank do likvidace?

Případ odebrané licence české pobočky ruské Sberbank pokračuje přihlašováním pohledávek do likvidace. Doporučujeme přihlášení ...

Pokud hledáte otevřenost a loajalitu, jste u nás správně.