Nařízení EU o digitální provozní odolnosti finančních institucí (DORA)

Kdo nařízení DORA podléhá?

DORA je evropské nařízení, které stanovuje jednotné požadavky na bezpečnost sítí a informačních systémů finančních subjektů. Nařízení DORA nedopadá na všechny společnosti poskytující finanční služby. Vyňati jsou např. investiční či pojišťovací zprostředkovatelé. Na menší a méně rizikové subjekty se aplikuje nižší rozsah povinností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zda se na vás nařízení DORA vztahuje, případně v jakém rozsahu, vám sdělíme na vyžádání. Kontaktujte nás.

Nařízení DORA zahrnuje tyto oblasti regulace kybernetické bezpečnosti finančních institucí:

 • kybernetická odolnost finančních institucí, schopnost odolávat, reagovat a zotavit se z kybernetických incidentů
 • pravidla a standardy pro řízení IKT rizik, včetně bezpečnosti a governance
 • povinnost provádět pravidelné testy odolnosti vůči kybernetickým hrozbám
 • povinnost řádné správy dodavatelského řetězce na úrovni subjektů poskytujících IKT služby (outsourcing)
 • hlášení významných kybernetických incidentů dozorovým orgánům
 • dohled nad kritickými třetími stranami (IKT dodavateli), jako jsou poskytovatelé cloudových služeb či datového připojení

Každá finanční instituce, na kterou dopadá regulace DORA, je povinna nastavit a dodržovat interní pravidla pro řádnou správu IKT technologií v rámci svého provozu a pro kybernetickou bezpečnost. Vypracování interních standardů bývá společnostmi svěřeno právníkům a spolupracujícím IKT odborníkům.

Co pro vás uděláme?

Naše služby jsou poskytovány tak, aby vyhověly požadavkům na správu IKT, a zároveň zbytečně, nad potřebnou míru, nezatížily vaše podnikání. Spolupracujeme s experty na kyberbezpečnost, kteří řešení dodávají potřebný IT vhled a erudici. Výsledkem je komplexní a individualizované řešení DORA. Řešení DORA na klíč znamená, že:

 • vám přidělíme osobního projekt manažera, který bude mít vše na starost a pomůže vám s nastavením povinností dle DORA
 • pomůžeme vyhotovit systém vnitřních pravidel – vnitřní předpisy, které popíší všechny potřebné procesy (strategie IKT, politiky, postupy)
 • navrhneme systém školení a testování pracovníků
 • vytvoříme další související vzorové dokumenty jako jsou pověření, oznámení, zprávy apod., potřebné ke splnění povinností dle DORA
 • nastavíme smluvní ujednání s externími dodavateli služeb IKT (outsoucing), včetně exitových strategií a plánů přechodu
 • budeme vám průběžně pomáhat s povinnostmi dle DORA
KONTAKTUJTE NÁS

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

 • informace o vás (podepíšeme dohodu o mlčenlivosti)
 • základní informace o vašem IKT řešení a plánovaném nastavení
 • další informace dle druhu povinné osoby
 • čas vašich IKT pracovníků

Jak dlouho to bude trvat?

Soupis a nastavení IKT pravidel a procesů obvykle trvá 2-3 měsíce, dle součinnosti. 

Pro koho jsme systém vnitřních zásad již zpracovali?

IKT pravidla jsme zpracovali pro klienty, kterými jsou např. obchodníci s cennými papíry, poskytovatelé platebních služeb či osoby nakládající s kryptoaktivy.

Kolik to bude stát?

Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu vaší činnosti. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku. Pomůžeme vám. Kontaktujte nás.

Chcete IT právo bez chyb?