Firemní právo

Obstaráme veškeré právní záležitosti týkající se vašeho podnikání. Od založení obchodní společnosti, kompletní smluvní agendy, vymáhání pohledávek, vyřízení žádostí a povolení, přes agendu ukončení podnikatelské činnosti či řešení insolvenční problematiky.

Zajistíme pro vás prodej společnosti či převod vašeho podnikání, fúze, právní stanoviska, právní prověrky (due diligence), registraci ochranných známek či vám odborně poradíme jak zefektivnit vaše podnikání např. prostřednictvím holdingové struktury.

Naše klienty zastupujeme v soudních a rozhodčích řízeních při ochraně jejich majetkových práv. 

  • vypracování a změny společenských smluv, stanov či jiných interních dokumentů obchodních společností
  • zakládání obchodních společností
  • právní poradenství při řízení obchodních společností, včetně asistence při organizování valných hromad, jednání statutárních či dozorčích orgánů
  • zápisy a změny v obchodním rejstříku
  • živnostenský rejstřík
  • registrace a převody ochranných známek
  • převody obchodních podílů, akcií a jiných majetkových účastí
  • ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku
  • holdingové struktury
  • likvidace společností, včetně výkonu funkce likvidátora

Pestrý svět agendy firemního práva mapujeme na našem blogu.

Zakládání společností

Doporučíme vám nejvhodnější formu podnikání a společnost pro vás založíme. Vypracujeme společenské smlouvy, stanovy a další interní dokumenty obchodních společností. Poradíme při řízení firmy, jednání řídicích a kontrolních orgánů, obstaráme zápisy do rejstříků.

KONTAKTUJTE NÁS

Smluvní agenda

Vytvoříme vám návrhy smluv a jejich připomínkování, zpracování smluvních obchodních podmínek a rozhodčích doložek. Připravíme kvalifikovaná právní stanoviska nebo právní audit stanovených skutečností. Naším cílem je odevzdat vám stručné a profesionálně zpracované dokumenty.

KONTAKTUJTE NÁS

Fúze a akvizice

Dělení a přeměny společností jsou náročným okamžikem v životě obchodní společnosti. Postaráme se nejen o změny vlastnických struktur, ale i nabídky převzetí nebo akvizice, vytěsnění akcionářů (squeeze-out), právní audit a celou problematiku majoritních/minoritních akcionářů a společníků.

Jak snížit náklady na fúzi, kdy k ní přistoupit, co připravit, jaké jsou nejdůležitější kroky a další tipy k efektivnímu provedení fúze najdete v článku.

Více o akvizicích píšeme zde.

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovní právo

Pracovní právo se věnuje především vztahům mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale řeší i oblasti kolektivní agendy. Základním kodexem je zákoník práce.

Více o pracovním právu si přečtěte zde.

KONTAKTUJTE NÁS

Holdingové optimalizační struktury

Pro optimalizaci výplaty dividend a podílů na zisku právnických osob je holding vhodnou formou. Rozdělení společností v holdingu z důvodu držby různých aktiv zpravidla vede k omezení rizika vlastníka holdingu. Pokud se jedné části podnikání nedaří, neohrožuje tento stav ostatní společnosti v holdingu. Holdingová struktura je vhodná i z pohledu financování, kdy může být vytvořena tzv. FINCO společnost v pozici vnitrobanky, která spravuje holdingové finance, případně i emituje dluhopisy a finance distribuuje na různé projekty v rámci holdingu a jeho dceřiných společností.

Jak vypadá praktická aplikace nastavení firmy do holdingové struktury a jaké přináší výhody, si přečtětě na blogu v případové studii jednoho z našich klientů.

KONTAKTUJTE NÁS

Mohlo by vás zajímat..

Velké změny v DPH finančních služeb

Ministerstvo financí předložilo velmi rozsáhlý návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen ZoDPH). Novela je ...

Jak chytře financovat rozvoj firmy?

Jak chytře financovat rozvoj firmy? Snídaně s Lumírem Schejbalem Nabídneme vám nejen o dobré jídlo, ale povídat si budeme o ...

Holdingová firemní struktura pro bezpečnější podnikání

Konsolidační balíček úsporných opatření platí od 1. ledna 2024, pozměňovací návrhy však posunuly do roku 2025 nové podmínky ...

Bezpečně vás provedeme všemi předpisy a zákony.