Transakce s cennými papíry

Poradíme vám s těmito záležitostmi:

  • směnky, plnění ze směnek, směnečné programy
  • garantované převody cenných papírů
  • opční transakce, repo operace, buy/sell operace, půjčky cenných papírů
  • změna podoby, druhu či formy akcií, dluhopisů a jiných CP
  • poradenství při emisích cenných papírů registrovaných (IPO) i neregistrovaných (private placements)
  • vypracování prospektu cenných papírů a zastupování při schvalování prospektu ve správním řízení před ČNB
  • uvedení cenných papírů na burzu cenných papírů; proces vstupu na burzu podrobně popisujeme v případové studii o uvedení akcií M&T na trh START BCPP

 

O cenných papírech píšeme na našem blogu.

Rádi pro vás budeme pracovat.