Kryptoaktiva, MiCA

Kryptoměny jako BTC, LTC, ETH, kryptotokeny a další kryptoaktiva jsou moderní digitální nástroje, které si získávají čím dál vyšší oblibu mezi emitenty i investory. Pokračující regulace kryptoaktiv bude vyžadovat licence či registrace podnikajících subjektů lokálních regulátorů finačních trhů v EU.

Licence kryptosměnárny/burzy (CASP)

Povolení k činnosti poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy se podobá licencím pro tradiční poskytovatele investičních služeb. Vypracujeme spolu s vámi žádost podle vašich potřeb včetně dalších náležitostí.

Whitepaper/Bílá kniha o kryptoaktivech

Podrobný informační dokument, kterým bude muset být vybavena každá emise kryptoaktiv. Připravíme whitepaper včetně doporučení vhodného nastavení tokenů tak, aby odpovídal evropské regulaci MiCA.

Jsme připraveni pro vás vyřídit povolení, licenci či registraci na ČNB a provést vás celým procesem.