Emise dluhopisů se zajištěním

Kdo využije emisi dluhopisů?

Dluhopisy jsou vhodným nástrojem financování obchodních společností a jejich projektů. Jsou vhodné pro firmy, které např. potřebují vypořádat společníky, financovat akvizice či rozvoj, nakupovat nemovitosti nebo technologie apod.

Dluhopisy mohou být emitenty vydávány jako nezajištěné či zajištěné. Podrobné informace o nezajištěných emisích dluhopisů naleznete zde.

Jaké jsou možné způsoby zajištění závazků z dluhopisů?

Zajištění závazků z dluhopisů je možné např. těmito způsoby:

 • ručení ve formě ručitelské prohlášení vlastníků emitenta či třetích osob (holdingová matka, vlastníci fyzické osoby, třetí osoby apod.)
 • zástavním právem k nemovitostem (pozemky, budovy, bytové jednotky)
 • zástavním právem k movitým věcem (stroje, výrobní zařízení, sbírky apod.)
 • zajišťovacím převodem práva k movitým či nemovitým věcem
 • směnečným zajištěním

Kdo je agent pro zajištění?

Agent pro zajištění je právnická či fyzická osoba, která přijímá zajištění dluhopisů na vlastní účet ve prospěch vlastníků dluhopisů. V případě selhání emitenta garantuje agent pro zajištění realizaci zajištění a jeho vypořádání, např. zástavního práva, v prospěch vlastníkům dluhopisů. Agent pro zajištění by měl být důvěryhodná, nejlépe regulovaná, osoba, jako je obchodník s cennými papíry, notář, advokát, auditor apod.

Co pro vás uděláme?

 • doporučíme vám vhodnou formu emise dluhopisů (veřejné podlimitní, privátní, s prospektem; zajištěná či nezajištěná)
 • přidělíme vám projektového manažera, který vás provede celým procesem a bude vás průběžně informovat
 • poradíme vám s nastavením konkrétních parametrů emise dle našich praktických zkušeností od klientů
 • vyřídíme LEI emitenta a ISIN k dluhopisům v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP)
 • vypracujeme emisní podmínky v souladu s aktuálně platným zákonem o dluhopisech
 • připravíme smlouvu s agentem pro zajištění
 • zpracujeme zajišťovací dokumentaci, jako jsou např. zástavní smlouvy
 • připravíme smlouvu o úpisu dluhopisů (smlouva s investory)
 • navrhneme textaci listinných dluhopisů
 • v případě zaknihované podoby dluhopisů zajistíme zaknihování emise v CDCP
 • v případě listinné podoby pro vás vytvoříme seznam vlastníků dluhopisů dle zákona o dluhopisech
 • sdělíme vám možné způsoby nabízení a úpisu dluhopisů koncovým investorům
 • dodáme vám přesný návod (strukturovaný postup) na práci s dluhopisy, takže práci s nimi zvládne každý pracovník společnosti
KONTAKTUJTE NÁS

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

Informace o vašich záměrech, vyplnění krátkého formuláře a odsouhlasení parametrů emise dluhopisů (nominál, úrok, splatnost atd.). Vše můžeme vyřídit osobně, emailem nebo telefonicky.

Jak dlouho to bude trvat?

Emisi dluhopisů se zajištěním na klíč vám připravíme do 14 dnů.

Komu jsme pomohli vydat dluhopisy?

Emisi dluhopisů se zajištěním jsme připravili např. pro lesnickou společnost WOOD SEEDS nebo developera MSI Capital (skupina Moravská stavební – INVEST). Pro naše klienty jsme na klíč připravili více než 130 emisí dluhopisů. Jejich doporučení si přečtěte zde.

Kolik to bude stát?

Cena bude záviset na specifikovaných požadavcích na emisi. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku.

Zajištěné dluhopisy vám vyřídíme do 14 dnů.