Investiční služby a crowdfunding

Vyřídíme pro vás licenci obchodníka s cennými papíry, investičního zprostředkovatele či poskytovatele služeb skupinového financování (crowdfundingu) na klíč. Pomůžeme vám s obchodním plánem, připravíme vnitřní předpisy a žádost na ČNB. Vše v souladu se zákony, nařízeními EK a doporučeními EBA.

Obchodník s cennými papíry (OCP)

Založíme pro vás obchodníka s cennými papíry na klíč. Podmínky udělení povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry stanoví zákon o podnikání na kapitálovém trhu, prováděcí vyhlášky, nařízení Evropské komise a doporučení EBA.

Investiční zprostředkovatel (IZ)

Zajistíme licenci investičního zprostředkovatele i registraci vázaných zástupců u ČNB. Investiční zprostředkovatel nemá stanoven minimální kapitál a České národní bance zasílá jedenkrát ročně výkaz o provedených investičních službách.

Poskytovatel služeb skupinového financování (crowdfunding)

Vyřídíme licenci poskytovatele služeb skupinového financování pro vaši crowdfundingovou platformu. Využijte našich zkušeností s licenčními postupy na ČNB.

Chcete vyřídit licenci na ČNB?