Investiční služby

Vyřídíme pro vás licenci obchodníka s cennými papíry na klíč. Pomůžeme vám s obchodním plánem, připravíme všechny vnitřní předpisy, žádost na ČNB a podklady. Vše v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, nařízení Evropské komise a doporučeními EBA.

Obchodník s cennými papíry (OCP)

Založíme pro vás obchodníka s cennými papíry na klíč. Podmínky udělení povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry stanoví zákon o podnikání na kapitálovém trhu, prováděcí vyhlášky, nařízení Evropské komise a doporučení EBA.

Investiční zprostředkovatel (IZ)

Zajistíme licenci investičního zprostředkovatele i registraci vázaných zástupců u ČNB. Investiční zprostředkovatel nemá stanoven minimální kapitál a České národní bance reportuje pouze na vyžádání.

Chcete vyřídit licenci na ČNB?