Platební služby

Platební služby zahrnují hotovostní a bezhotovostní platební styk i vydávání a distribuci elektronických peněz. Vyřídíme pro vás licenci platební instituce, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz i vydavatele elektronických peněz malého rozsahu.

Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu (PPSMR)

Tzv. malá platebka neboli zkráceně PPSMR je oprávněna poskytovat platební služby na základě udělené licence a zápisu do registru ČNB. Objem transakcí za posledních 12 měsíců nesmí přesáhnout 36 miliónů eur.

Platební instituce (PI)

Připravíme vám samotnou žádost i precizní obchodní plán a kompletní dokumentaci pro získání licence platební instituce u ČNB. Doporučíme vám vhodné personální obsazení, nastavení informačního systému a pravidla pro řízení rizik.

Správce informací o platebním účtu

Pokud chcete poskytovat služby spojené s informacemi o platebním účtu klientů pomůžeme vám vyřídit licenci. Povolení využijí např. ověřovatelé bonity klientů, integrátoři informací z více platebních účtů u různých bank či tvůrci aplikací pro domácího účetnictví.

Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu (VEPMR)

Pokud společnost splní zákonem stanovená licenční kritéria, ČNB ji zapíše do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu. Jaké informace a dokumenty jsou třeba pro získání licence podrobně popisujeme dále.

Instituce elektronických peněz (IEP, eMoney)

Instituce elektronických peněz je oprávněna emitovat elektronické peníze a provádět s nimi platební transakce bez omezení objemového limitu. Nejznámější formou jsou předplacené karty a kupóny nebo digitální tokeny.

Směnárenská činnost

Registrace směnárenské činnosti je čím dál složitější. ČNB v současné době registrace spíše odnímá než vydává a zpřísňuje podmínky pro jejich vydávání. S naší pomocí však získáte registraci na klíč v nejkratším možném termínu.

Chcete vyřídit licenci ČNB?