Emise zelených dluhopisů (Green Bonds)

Zelené dluhopisy mají sloužit k financování ekologicky zaměřených projektů a být jednou z možností, jak splnit závazky Pařížské dohody z roku 2015.

Kdo využije emisi zelených dluhopisů?

Dluhopisy, včetně zelených dluhopisů, jsou jednou z forem dluhového financování obchodních společností. Pokud dluhopis splní požadavky na „zelenost“, může být označován jako zelený. Zelené dluhopisy se od běžných liší svým účelem, protože slouží výhradně k financování environmentálně udržitelných projektů.

I když v současné době platná česká legislativa s emisemi zelených dluhopisů nespojuje žádné specifické výhody pro emitenty ani pro investory (např. daňové úlevy), již nyní může emitent zelenými dluhopisy zaujmout nové investory, kteří se o ekologické a udržitelné projekty zajímají. Emitent se může zviditelnit tím, že se na takové projekty zaměřuje a jedná v souladu se zásadami odpovědného financování (ESG financování).

 

Kdy je dluhopis zelený?

Definice zelených dluhopisů

Dluhopis je možné považovat za zelený, pokud je zaměřen na investici, která je v souladu s environmentálními cíli a splňuje tzv. Green Bonds Standards. Podle nařízení EU o taxonomii se za environmentálně udržitelné cíle považuje:

 • zmírňování změny klimatu
 • přizpůsobování se změně klimatu
 • udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů
 • přechod k oběhovému hospodářství, předcházení vzniku odpadů a jejich recyklace
 • prevence a omezování znečištění
 • ochrana zdravých ekosystémů

Co pro vás uděláme?

 • doporučíme vám vhodnou formu emise dluhopisů (veřejné podlimitní, privátní, s prospektem, posoudíme „zelenost“)
 • přidělíme vám projektového manažera, který vás provede celým procesem a bude vás průběžně informovat
 • poradíme vám s nastavením konkrétních parametrů emise dle našich praktických zkušeností od klientů
 • vyřídíme LEI emitenta a ISIN k dluhopisům v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP)
 • vypracujeme emisní podmínky v souladu s aktuálně platným zákonem o dluhopisech
 • připravíme smlouvu o úpisu dluhopisů (smlouva s investory)
 • navrhneme textaci listinných dluhopisů
 • v případě zaknihované podoby dluhopisů zajistíme zaknihování emise v CDCP
 • v případě listinné podoby pro vás vytvoříme seznam vlastníků dluhopisů dle zákona o dluhopisech
 • sdělíme vám možné způsoby nabízení a úpisu dluhopisů koncovým investorům
 • dodáme vám přesný návod (strukturovaný postup) na práci s dluhopisy, takže práci s nimi zvládne každý pracovník společnosti

Co k tomu od vás budeme potřebovat?

Informace o vašich záměrech, vyplnění krátkého formuláře a odsouhlasení parametrů emise dluhopisů (nominál, úrok, splatnost atd.). Vše můžeme vyřídit osobně, emailem nebo telefonicky.

Jak dlouho to bude trvat?

Příprava emise zelených dluhopisů na klíč bez povinnosti vyhotovit prospekt nebude trvat déle než 14 dnů.

Komu jsme pomohli vydat dluhopisy?

Emisi dluhopisů jsme připravili např. pro developera MSI Capital (skupina Moravská stavební – INVEST) nebo vinařskou skupinu Volařík. Pro naše klienty jsme na klíč připravili více než 130 emisí dluhopisů. Další reference najdete zde.

Kolik to bude stát?

Cena bude záviset na specifikovaných požadavcích na emisi. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku.

Zajímají vás zelené dluhopisy?