Emise zelených dluhopisů (Green Bonds)

Zelené dluhopisy mají sloužit k financování ekologicky zaměřených projektů a být jednou z možností, jak splnit závazky Pařížské dohody z roku 2015.

Kdo využije emisi zelených dluhopisů?

Dluhopisy, včetně udržitelných dluhopisů, jsou jednou z forem dluhového financování obchodních společností. Udržitelné, nebo též tzv. zelené dluhopisy, se od běžných liší svým účelem, protože slouží výhradně k financování environmentálně udržitelných projektů. Zelené investiční nástroje mohou být zajímavé pro některé druhy investorů (banky, fondy) a mohou emitentům zvednou ESG rating.

Kdy je dluhopis udržitelný?

Definice udržitelného dluhopisu

Dluhopis je možné považovat za udržitelný, pokud je zaměřen na investici, která podporuje environmentálně udržitelné hospodářské činnosti dle nařízení EU o taxonomii.

Nařízení (EU) 2023/2631 o evropských zelených dluhopisech (nařízení EuGB) přineslo tři typy dluhopisů podporujících udržitelné hospodářské činnosti:

Evropský zelený dluhopis (EuGB)

 • minimálně 85 % výnosů musí být alokovaných na hospodářské činnost, které splňují taxonomické požadavky
 • před emisí emitent vypracuje přehled údajů o EuGB, kde zveřejní environmentální strategií a plán alokace výnosů
 • emise musí být vydána v podobě prospektu evropských zelených dluhopisů
 • během emise emitent vypracovává zprávy o alokaci, po úplné alokaci výnosů z EuGB emitent vypracuje zprávu o dopadu použití výnosů na životní prostředí
 • emise EuGB podléhá externímu posouzení provedenému registrovaným posuzovatelem
 • externí posuzovatel vypracovává předemisní a poemisní posouzení zpráv o alokaci

Dluhopisy nabízené jako environmentálně udržitelné/Dluhopisy vázané na udržitelnost

 • není stanoven minimální podíl výnosů alokovaných na environmentálně udržitelné hospodářské činnosti
 • dobrovolné zveřejňování předemisních a poemisních informací
 • předemisní a poemisní informace však musí splňovat požadavky dle nařízení EuGB
 • emitent se nemusí podrobit externímu posouzení specializovaným subjektem

Co pro vás uděláme?

 • posoudíme „zelenost“ a doporučíme vám vhodný typ udržitelného dluhopisu
 • doporučíme vám vhodnou formu emise dluhopisů (veřejné podlimitní, privátní, s prospektem)
 • přidělíme vám projektového manažera, který vás provede celým procesem a bude vás průběžně informovat
 • poradíme vám s nastavením konkrétních parametrů emise dle našich praktických zkušeností od klientů
 • vyřídíme LEI emitenta a ISIN k dluhopisům v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP)
 • vypracujeme emisní podmínky v souladu s aktuálně platným nařízením EuGB a zákonem o dluhopisech
 • připravíme smlouvu o úpisu dluhopisů (smlouva s investory)
 • navrhneme textaci listinných dluhopisů
 • v případě zaknihované podoby dluhopisů zajistíme zaknihování emise v CDCP
 • v případě listinné podoby pro vás vytvoříme seznam vlastníků dluhopisů dle zákona o dluhopisech
 • sdělíme vám možné způsoby nabízení a úpisu dluhopisů koncovým investorům
 • dodáme vám přesný návod (strukturovaný postup) na práci s dluhopisy, takže práci s nimi zvládne každý pracovník společnosti
KONTAKTUJTE NÁS

Co k tomu od vás budeme potřebovat?

Informace o vašich záměrech, vyplnění krátkého formuláře a odsouhlasení parametrů emise dluhopisů (nominál, úrok, splatnost atd.). Vše můžeme vyřídit osobně, emailem nebo telefonicky.

Jak dlouho to bude trvat?

Emisi udržitelných dluhopisů na klíč bez povinnosti vyhotovit prospekt vám připravíme do 14 dnů.

Komu jsme pomohli vydat dluhopisy?

Emisi dluhopisů jsme připravili např. pro developerské skupiny Moravská stavební – INVEST, Fidurock, pro vinařskou skupinu Volařík či pro výrobce vesmírných satelitů TRL SPACE Invest. Pro naše klienty jsme na klíč připravili více než 130 emisí dluhopisů. Další reference najdete zde.

Kolik to bude stát?

Cena bude záviset na specifikovaných požadavcích na emisi. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku. Pomůžeme vám. Kontaktujte nás.

Zajímají vás zelené dluhopisy?