Pracovní právo

Pracovní právo

Pracovní právo v České republice pokrývá široký rozsah vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, včetně regulací týkajících se smluv, pracovních podmínek, a bezpečnosti práce. Hlavními prvky jsou pracovní doba, odměny, dovolená, mateřská a rodičovská dovolená, ochrana před diskriminací a zajištění rovných příležitostí.

Kdo využije právních služeb v oblasti pracovního práva?

 • Zaměstnavatelé potřebující právní pomoc při sestavování a revizi pracovních smluv a interních směrnic.
 • Zaměstnavatelé a pracovníci (freelanceři) uzavírající outsourcingové smlouvy např. v IT, marketingu, účetních službách apod., aby se vyhnuli porušení pravidel zákona o zaměstnanosti.
 • Mezinárodní firmy hledají právní poradenství pro aplikaci českého pracovního práva v mezinárodním kontextu.
 • Všechny strany potřebují právní služby pro navigaci ve složitém a neustále se měnícím prostředí pracovně právních vztahů.

Co pro vás uděláme?

 • Příprava a revize pracovních smluv, dohod o provedení práce (DPP), dohod o pracovní činnosti (DPČ), smluv o hmotné odpovědnosti, o svěření automobilu a jiných pracovních prostředků k využití i mimo práci apod. Dodáváme cenově výhodné balíčky pracovně právních smluv a předpisů.
 • Vnitřní směrnice, např. pracovní řád, kodex chování, využití prostředků zaměstnavatele, pracovní cesty, odměňování, home office, využívání umělé inteligence (AI) zaměstnanci při výkonu jejich pracovní činnosti, whistleblowing (ochrana oznamovatelů) apod.
 • Poradenství týkající se pracovního práva a legislativy.
 • Zastupování zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech.
KONTAKTUJTE NÁS

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

 • informace o specifické situaci a potřebách zaměstnavatele
 • relevantní pracovně právní dokumentaci, včetně smluv a interních pravidel
 • podrobnosti o případných sporů nebo problémech
 • součinnost

Komu jsme poradenství v oblasti pracovního práva poskytli?

Právní poradenství v oblasti pracovního práva poskytujeme mnoha naším korporátním klientům. Reference našich klientů naleznete zde.

Kolik to bude stát?

Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu vaší činnosti. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku. Pomůžeme vám. Kontaktujte nás.

Potřebujete nastavit pracovní právo jednoduše?