Tým advokátní kanceláře SCHEJBAL & PARTNERS

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

iconProfil na LinkedIn iconReference iconschejbal#zavinac#akschejbal.cz icon603 881 511

Mgr. Tomáš Kopečný

Mgr. Tomáš Kopečný

Je partnerem advokátní kanceláře. Je absolventem Právnické a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Absolvoval studijní pobyt na španělské Universitat de Girona, kde se vzdělával v oblasti soukromého mezinárodního práva a v otázkách odpovědnosti za škodu v evropském prostoru. Hovoří na dobré komunikační úrovni španělsky a vzhledem k tomu, že složil maturitní zkoušku v USA, hovoří plynně anglicky. Nadále se vzdělává v oborech finance a podniková ekonomika. V advokátní kanceláři se zaměřuje na obchodní a občanské právo, úžeji pak na korporátní a smluvní problematiku.

Jeho specializací jsou emise cenných papírů, veřejná nabídka cenných papírů s využitím prospektu, nemovitostní právo a právní problematika se zahraničním přesahem.

iconProfil na LinkedIn iconReference icon kopecny#zavinac#akschejbal.cz 

Mgr. Ondřej Bartošík

Mgr. Ondřej Bartošík

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Prakticky celou svoji profesní kariéru se věnuje oblasti práva informačních a komunikačních technologií (ICT) a s ním souvisejících právních oborů. Téměř 18 let pracoval pro jednoho ze tří největších mobilních operátorů v ČR jako legal counsel, senior legal counsel a pozdeji i jako manager právního týmu se zaměřením na právo informačních a komunikačních technologií. Hovoří anglicky.

Jeho specializací je IT právo, Softwarové právo, Autorské právo a další práva duševního vlastnictví, outsourcing a obchodní právo.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval právní podporu mimo jiné v oblastech vývoje a implementace klíčových technologií a IT systémů pro mobilního operátora, vývoje software na zakázku, outsourcingu IT systémů a IT oddělení, licenčních smluv v oblasti IT, údržby, podpory a rozvoje IT systémů.

S naší advokátní kanceláří spolupracuje od druhé poloviny roku 2019 jako of counsel ve výše uvedených oblastech.

iconProfil na LinkedIn iconReference iconbartosik#zavinac#akschejbal.cz 

Mgr. Johana Neveřilová

Mgr. Johana Nevěřilová

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a od roku 2017 je spolupracující advokátkou. Během své předchozí praxe pracovala v jedné z největších advokátních kanceláří v České republice na oddělení sporné agendy, později na oddělení fúzí a akvizic a korporátního práva. Johana hovoří plynně anglicky, na komunikační úrovni pak španělsky a německy. V současné době se věnuje obchodnímu právu, občanskoprávní problematice a compliance finančních institucí.

Její specializací jsou mnohostranné převody nemovitostí, přeměny a fúze společností či aktivní výkon compliance.

iconProfil na LinkedIn iconReferenceiconneverilova#zavinac#akschejbal.cz

Mgr. Lenka Leckéšiová

Mgr. Lenka Gavendová

Lenka absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v advokátní kanceláři působí od poloviny roku 2016. V rámci studia absolvovala v roce 2015 také zahraniční studijní pobyt na univerzitě ve španělském Madridu. Během studia působila ve 2 advokátních kancelářích s mezinárodním přesahem. Hovoří plynně anglicky, na komunikační úrovni španělsky. V naší kanceláři se nyní věnuje zejména občanskoprávní problematice, právu obchodních korporací, nemovitostnímu právu a pracovnímu právu.

iconReference icongavendova#zavinac#akschejbal.cz 

Mgr. Veronika Uhlířová

Mgr. Veronika Uhlířová

Veronika absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v lednu roku 2017 a od února téhož roku je koncipientkou v naší advokátní kanceláři. Během studií získávala pracovní zkušenosti v advokátních kancelářích zaměřených zejména na generální praxi nebo také na exekutorském úřadě. V současné době se věnuje občanskému a obchodnímu právu a výkonu compliance. Hovoří anglicky.

iconReference iconuhlirova#zavinac#akschejbal.cz 

Marek Soukal


Mgr. Marek Soukal

Marek je absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a v naší advokátní kanceláři působí na pozici advokátního koncipienta od října roku 2017. Marek sbíral praxi po dobu studií v jedné z největších advokátních kanceláří v České republice na oddělení sporné agendy. V naší kanceláři se nyní věnuje zejména občanskoprávní problematice a výkonu compliance finančních institucí. Hovoří anglicky.

iconReference iconsoukal#zavinac#akschejbal.cz 

Kristýna Adlerová

Mgr. Kristýna Adlerová

V roce 2018 se Kristýna stala absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a následně nastoupila do naší advokátní kanceláře na pozici advokátní koncipientky, kde vykonávala praxi již během svého studia. Věnuje se především problematice compliance finančních institucí a obchodnímu právu. Hovoří anglicky a na komunikační úrovni také německy.

iconReference iconadlerova#zavinac#akschejbal.cz