Tým advokátní kanceláře SCHEJBAL & PARTNERS

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

iconProfil na LinkedIn iconReference iconschejbal#zavinac#akschejbal.cz icon603 881 511

Mgr. Ondřej Bartošík

Mgr. Ondřej Bartošík

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Prakticky celou svoji profesní kariéru se věnuje oblasti práva informačních a komunikačních technologií (ICT) a s ním souvisejících právních oborů. Téměř 18 let pracoval pro jednoho ze tří největších mobilních operátorů v ČR jako legal counsel, senior legal counsel a pozdeji i jako manager právního týmu se zaměřením na právo informačních a komunikačních technologií. Hovoří anglicky.

Jeho specializací je IT právo, Softwarové právo, Autorské právo a další práva duševního vlastnictví, outsourcing a obchodní právo.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval právní podporu mimo jiné v oblastech vývoje a implementace klíčových technologií a IT systémů pro mobilního operátora, vývoje software na zakázku, outsourcingu IT systémů a IT oddělení, licenčních smluv v oblasti IT, údržby, podpory a rozvoje IT systémů.

S naší advokátní kanceláří spolupracuje od druhé poloviny roku 2019 jako of counsel ve výše uvedených oblastech.

iconProfil na LinkedIn iconReference iconbartosik#zavinac#akschejbal.cz 

Mgr. Veronika Uhlířová

Mgr. Veronika Uhlířová

Veronika absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v lednu roku 2017 a od února téhož roku je koncipientkou v naší advokátní kanceláři. Během studií získávala pracovní zkušenosti v advokátních kancelářích zaměřených zejména na generální praxi nebo také na exekutorském úřadě. V současné době se věnuje občanskému a obchodnímu právu a výkonu compliance. Hovoří anglicky.

iconReference iconuhlirova#zavinac#akschejbal.cz 

Marek Soukal


Mgr. Marek Soukal

Marek je absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a v naší advokátní kanceláři působí na pozici advokátního koncipienta od října roku 2017. Marek sbíral praxi po dobu studií v jedné z největších advokátních kanceláří v České republice na oddělení sporné agendy. V naší kanceláři se nyní věnuje zejména občanskoprávní problematice a výkonu compliance finančních institucí. Hovoří anglicky.

iconReference iconsoukal#zavinac#akschejbal.cz 

Mgr. Kristýna Adlerová

Mgr. Kristýna Adlerová

V roce 2018 se Kristýna stala absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a následně nastoupila do naší advokátní kanceláře na pozici advokátní koncipientky, kde vykonávala praxi již během svého studia. Věnuje se především problematice compliance finančních institucí a obchodnímu právu. Hovoří anglicky a na komunikační úrovni také německy.

iconReference iconadlerova#zavinac#akschejbal.cz 

Mgr. Patrik Diviš

Mgr. Patrik Diviš

Patrik je absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V naší advokátní kanceláři působí na pozici advokátního koncipienta od října roku 2019. Patrik má ze svých dřívějších praxí zkušenosti zejména se závazkovým právem, právem obchodních společností, správou developerských projektů a rovněž s exekučními a insolvenčními řízeními. Patrik se nyní v naší kanceláři věnuje zejména na soukromoprávní agendě, tedy především právu občanskému a obchodnímu. Jeho hlavní specializací je příprava emisí dluhopisů včetně dluhopisů s prospektem. Hovoří anglicky.

iconReference icondivis#zavinac#akschejbal.cz 

Ing. Jana Schejbalová

Ing. Jana Schejbalová

Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity vystudovala obor Finanční podnikání. Po ukončení studia pracovala dlouhodobě jako účetní a projektová manažerka v menší firmě, zabývající se bezpečností práce a technickými překlady. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2016 a zaměřuje se na emise dluhopisů. Své praktické zkušenosti s ekonomickými záležitostmi využívá především při přípravě podkladů k prospektům dluhopisů. Hovoří německy a anglicky.

iconReference iconschejbalova#zavinac#akschejbal.cz 

Ing. Veronika Zahutová

Ing. Veronika Zahutová

Absolvovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po studiích Veronika získala praxi u jednoho z předních obchodníků s cennými papíry v České republice na pozici pracovníka risk managementu. V naší advokátní kanceláři působí od roku 2016, věnuje se zejména problematice compliance a internímu auditu finančních institucí. Hovoří anglicky.

iconReference iconzahutova#zavinac#akschejbal.cz 

Veronika Sokolíková

Veronika Sokolíková

Veronika je momentálně studentkou oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě, oboru Hospodářska politika na Ekonomické-správní fakultě a oboru Čínska studia na Filosofické fakultě. V advokátní kanceláři pomáha s přípravou dokumentů a provádí rešerše. Hovoří anglicky, francouzsky a čínsky.

iconReference iconsokolikova#zavinac#akschejbal.cz 

Aneta Zelenková

Aneta Zelenková

Aneta je momentálně studentkou druhého ročníku Právnické fakulty a prvního ročníku oboru Finance na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokátní kanceláři pomáhá s přípravou dokumentů a provádí rešerše judikatury. Díky ročnímu studium v USA hovoří plynně anglicky a na mírně pokročilé úrovni také francouzsky.

iconReference iconzelenkova#zavinac#akschejbal.cz 

Lucie Bílková

Lucie Bílková, DiS.

Lucie pracuje v advokátní kanceláři na pozici office managerky od září 2017. Má na starost veškerou administrativu a zajišťuje plynulý chod kanceláře. V minulosti se účastnila jazykových stáží v Irsku a USA. Hovoří plynně anglicky.

iconbilkova#zavinac#akschejbal.cz