Svěřenský fond

Proč si založit svěřenský fond?

Svěřenský fond představuje soubor majetku vyčleněného z vlastnictví zakladatele, který je určených pro specifické cíle a účel a řízených vybranou osobou (správcem) k prospěchu beneficienta (obmyšleného). Tento majetek, vyčleněný do fondu již nepatří zakladateli a přeměňuje se na spravovaný majetek bez majitele. Svěřenský fond nemá status právnické osoby a nemá právní subjektivitu.

Svěřenský fond je nástrojem, kterým je možné snižovat nevýhody vlastnictví majetku, jako jsou administrativa, ztráta soukromí, podnikatelské či investiční riziko nebo příprava majetku pro další generace. Fond odděluje a chrání majetek a umožňuje beneficientům užívat jeho plody.

Příklady využití svěřeneckého fondu

  • Prospěch jiné osoby – využití k prospěchu určité osoby nebo osob, jimž má být ze svěřenského fondu plněno.
  • Dědictví – jasně určenými podmínkami bude zajištěna plná kontrola zakladatele nad převodem takto vyčleněného majetku na další generace (je možné vytvořit jak za života, tak pro případ smrti).
  • Investice – svěřenský fond může být zřízen i za účelem investování. V případě neúspěchu se pak zakladatel nemusí bát, že věřitelé budou chtít postihnout jeho zbývající majetek zakladatele.
  • Správa – vlastník společnosti nebo více společností, který se již nechce zabývat jejím fungováním, ji může vložit do svěřeneckého fondu, kde ji bude spravovat zvolený správce.
  • Veřejně prospěšná činnosti – založení za charitativním účelem.

Co pro vás uděláme?

  • Provedeme vás pravidly fungování svěřeneckého fondu a procesem jeho vytvoření.
  • Vytvoříme pro vás svěřenský fond na klíč, k naplnění vašich cílů.
KONTAKTUJTE NÁS

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

  • informace o svěřovaných aktivech a cílech, kterých má být fondem dosaženo
  • osoby ve svěřeneckém fondu

Jak dlouho to bude trvat?

Doba vytvoření svěřeneckého fondu je závislá na jeho složitosti, velikost majetku a účelu. Fond lze založit i během několika dnů.

Kolik to bude stát?

Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu vaší činnosti. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku. Pomůžeme vám. Kontaktujte nás.

Chcete ochránit svůj majetek?