Corporate compliance

Co je corporate compliance a whistleblowing?

Corporate compliance je soubor pravidel a postupů, které zajistí, že vaše společnost funguje v souladu s platnými zákony a etickými standardy. Cílem je předejít, identifikovat a reagovat na jakékoliv pochybení zaměstnanců a dalších pracovníků. Preventivně chrání společnosti a jejich statutární orgány před právními a reputačními problémy. Nejčastěji se korporátní compliance implementuje prostřednictvím etického kodexu a dalších vnitřních předpisů společnosti. Pokrývají se typické regulované oblasti jako korupce, trestné chování, hospodářská soutěž, ochrana osobních údajů, oznamování incidentů, kybernetická bezpečnost apod.

Whistleblowing je zpravidla součástí corporate compliance a zahrnuje systém, který umožňuje pracovníkům bezpečně nahlašovat neetické nebo nelegální chování v rámci společnosti, s ochranou před odplatou. Od konce roku 2023 je pak povinnost mít vnitřní oznamovací systém pro společnosti, které zaměstnávají 50 a více zaměstnanců.

Kdo by měl zavést corporate compliance?

Každá společnost, která chce zabezpečit soulad své činnosti s právními předpisy a podporovat transparentnost a etické chování. Jednoznačně by pak měla mít korporátní compliance zavedena každá společnost s větším počtem zaměstnanců.

Co pro vás uděláme?

  • Projdeme s vámi regulace, které na vás dopadají a vytvoříme compliance mapu.
  • Vytvoříme etický kodexu přizpůsobený vaší společnosti a případně navazující vnitřní předpisy a pravidla.
  • Pomůžeme nastavit pravidla pro whistleblowing, předpis pro efektivní interní hlášení a ochranu oznamovatelů.
  • Proškolíme vaše řídící orgány a zaměstnance v oblasti dodržování etických a právních standardů.
  • Budeme k dispozici pro jakékoliv konzultace ohledně otázek řádné správy a vedení společnosti.
KONTAKTUJTE NÁS

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

  • Podrobné informace o vaší společnosti, její struktuře, oblasti podnikání a existujících procesech.

  • Spolupráci s vaším týmem pro zajištění přesného a efektivního vytvoření předpisů a školení.

Jak dlouho to bude trvat?

Proces implementace obvykle trvá přibližně jeden až dva měsíce, v závislosti na velikosti a specifikách vaší společnosti.

Pro koho jsme korporátní compliance již zpracovali?

Corporate compliance systém jsme vytvořili a implementovali ve společnost z oblasti finanční regulace, stavebnictví či IT. Reference našich klientů naleznete zde.

Kolik to bude stát?

Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu vaší činnosti. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku. Pomůžeme vám. Kontaktujte nás.

Zajistěte si bezproblémové compliance