Reporting ČNB/FATCA/GATCA pro povinné osoby

Kdo je povinnou osobou pro reporting?

Reporting ČNB

Všechny osoby, které mají registraci či povolení České národní banky jsou zároveň povinnými osobami k reportingu ČNB. Typicky se jedná o poskytovatele investičních a platebních služeb, alternativní fondy dle § 15 ZISIF, finanční zprostředkovatele apod. Informační povinnost je plněna prostřednictvím elektronického informačního systému ČNB, kam má naše advokátní kancelář zřízený přístup.

FATCA

FATCA je běžně užívanou zkratkou pro Foreign Accounts Tax Complaince Act, federální zákon Spojených států amerických o dodržování daňových předpisů u zahraničních účtů. Na základě mezinárodní dohody s USA vznikla finančním institucím v ČR povinnost oznamovat informace o účtech, kde je majitelem americká osoba, a pokud takového klienta nemáte je potřeba podat nulový report. Povinné osoby plní informační povinnost prostřednictvím portálu finanční správy. K reportingu je třeba se zaregistrovat na stránkách daňového úřadu USA (IRS) a mít speciální identifikační číslo (GIIN). Reporting FATCA je třeba každoročně provést do 30. 6. Pokud jste doposud report FATCA nepodávali a vztahuje se na vás povinnost podat report, je třeba zaslat informace o vaší společnosti (ohlášení) do 31. 5.

GATCA/CRS

Společný standard pro oznamování (CRS – Common Reporting Standard) je mezinárodní systém podporující automatickou výměnu informací o klientech finančních institucí, kteří mají vazbu k daňovým povinnostem v zahraničí. Oznámení GATCA se zasílá prostřednictvím portálu finanční správy. Pro reporting GATCA vystupují finanční instituce pod svým DIČ. Reporting GATCA je třeba provést každoročně do 30. 6. Pokud jste doposud report GATCA nepodávali a vztahuje se na vás povinnost podat report, je třeba zaslat informace o vaší společnosti (ohlášení) do 31. 5.

Co pro vás uděláme?

  • přidělíme vám osobního projekt manažera, který bude mít vše na starost a pomůže vám s vašim reportingem
  • na základě podkladů připravíme reporty a případné ohlášení finančnímu úřadu v požadované struktuře
  • na základě zmocnění za vás odešleme reporty ČNB
  • budeme vás informovat o případných změnách v reportingu
  • budeme vám asistovat u případných kontrol ČNB či finanční správy
KONTAKTUJTE NÁS

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

  • informace o vás
  • data k přípravě informační povinnosti
  • další informace dle druhu povinné osoby
  • zmocnění pro případné zastoupení k odesílání reportingu

Jak dlouho to bude trvat?

Reporting pro vás zpracujeme v řádu dnů. 

Pro koho jsme reporting již zpracovali?

Pro OCP, platební instituce, družstevní záložny, investiční zprostředkovatele, alternativní fondy dle § 15 ZISIF apod. Reference našich klientů naleznete zde.

Kolik to bude stát?

Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu vaší činnosti.  Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku s pevnou cenou. Pomůžeme vám. Kontaktujte nás.

Chcete zajistit reporting?