Outsourcing informačních technologií

Zajistíme pro vás kompletní právní podporu v oblasti práva informačních technologií a outsourcingu IT.

 

Moderní metody zajištění technologické infrastruktury firmy znamenají  vysoké nároky na kontrolu a správné nastavení. Zajistíme pro vás:

  • převody části nebo celého IT oddělení na třetí stranu, poskytovatele IT služeb
  • příprava, připomínkování a projednání outsourcingových smluv
  • právní podpora v průběhu celého outsourcingového projektu, právní stanoviska k ICT problematice
  • právní prověrka (due diligence)
  • převody software, hardware, služeb a zaměstnanců
  • příprava, připomínkování a projednání servisních smluv na poskytování outsourcovaných služeb (SLA)
  • nastavení kontrolních a sankčních mechanismů v průběhu outsourcingu (vyhodnocování kvality služeb, eskalační procedury, smluvní pokuty, náhrada škody)
  • nastavení podmínek ukončení služeb (insourcing, převod na třetí stranu)

Pomůžeme vám při nastavení podmínek ve smlouvách, kontrolních a sankčních mechanismů, převodu IT oddělení na třetí stranu, servisních smluv, převodech softwaru, hardwaru, služeb nebo zaměstnanců.

Chcete výbornou smlouvu s dodavatelem IT služeb?