Systém opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT) pro povinné osoby

 

 

Kdo systém opatření AML/CFT potřebuje?

Každá osoba, který spadá pod definici povinné osoby v § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZAML“). Jedná se především o:

 • banky, pojišťovny, obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele,
 • investiční společnosti a fondy, alternativní fondy dle § 15 zákona ZISIF,
 • poskytovatele platebních služeb, vydavatele elektronických peněz, směnárníky
 • poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů, leasingů či peněžitých zápůjček,
 • provozovatele hazardních her,
 • osoby oprávněné k obchodování s nemovitostmi,
 • osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (kryptoaktiva) aj.

Co pro vás uděláme?

 • přidělíme vám osobního projekt manažera, který bude mít vše na starost a pomůže vám s nastavením systému AML procesů na klíč
 • vyhotovíme systém vnitřních zásad – vnitřní předpis, který popíše všechny potřebné procesy
 • připravíme systém povinných AML školení a testování pracovníků
 • vytvoříme další související vzorové dokumenty jako jsou pověření, oznámení, zprávy apod., potřebné ke splnění povinností dle ZAML
 • budeme vám průběžně pomáhat s povinnostmi dle ZAML
 • můžeme ve vaší společnosti vykonávat funkci compliance/AML officera a starat se o některé povinnosti dle ZAML
 • budeme vám asistovat u kontrol FAÚ, ČNB či Celní správy (hazardní hry)

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

 • informace o vás
 • základní informace o vaší stávající či budoucí činnosti
 • v případě, že již činnost provozujete, informace o tom, jak probíhá identifikace a kontrola vašich klientů nyní
 • další informace dle druhu povinné osoby

Jak dlouho to bude trvat?

Systém vnitřních zásad a související dokumenty pro vás připravíme na klíč do 14 dnů.

Pro koho jsme systém vnitřních zásad již zpracovali?

Systém vnitřních zásad jsme na míru navrhli a pomohli realizovat mnoha klientům, kterými jsou nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, poskytovatelé platebních služeb, alternativní fondy dle § 15 ZISIF, osoby nakládající s kryptoaktivy či směnárníci.

Kolik to bude stát?

Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu vaší činnosti. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku s pevnou cenou.

Mohlo by vás zajímat..

Dálkový přístup do evidence skutečných majitelů pro AML povinné osoby

Evidence skutečných majitelů je neveřejná, nelze do ní tedy obecně nahlížet nebo v ní vyhledávat tak jako například obchodním ...

Co přináší zákon o evidenci skutečných majitelů?

V únoru 2021 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 37/2021, o evidenci skutečných majitelů (ZESM), který vznikl v souvislosti s ...

Zahraniční alternativní fondy srovnatelné s fondy kvalifikovaných investorů a jejich nabízení v ČR

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (dále jen „AIFMD“) upravuje ...

Opatření AML/CFT pro vás zařídíme.