Licence investiční společnosti

Kdo uděluje?

Česká národní banka

Kdo licenci potřebuje?

Povolení k činnosti investiční společnosti je nutné pro:

 1. obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů,
 2. provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů,
 3. poskytování v ZISIF uvedených investičních služeb.

Činností investiční společnosti tedy je obhospodařování a administrace investičních fondů, v praxi nejčastěji fondů kvalifikovaných investorů (FKI) ve formě SICAV.

Rozlišuje se několik kategorií IS a od těchto kategorií se odvíjí i složitost licenčního procesu na ČNB:

 • IS bez oprávnění přesáhnout rozhodný limit, tedy hodnota majetku v obhospodařovaných fondech nesmí překročit částku odpovídající 100 mil. EUR, nebo 500 mil. EUR, není-li majetek získám s využitím pákového efektu a k vyplacení majetku investorům nemůže dojít dříve než za 5 let od jeho shromáždění, a IS s oprávněním přesáhnout rozhodný limit.
 • IS oprávněné obhospodařovat standardní a speciální fondy a IS oprávněné obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů (FKI) apod.

Co pro vás uděláme?

 • přidělíme vám osobního projekt manažera, který vás provede vás celým licenčním procesem
 • zpracujeme žádost a všechny její přílohy
 • vytvoříme kompletní vnitřní předpisy a postupy, včetně řízení rizik
 • zpracujeme obchodní plán včetně predikce hospodaření ve formě finančních výkazů a strategie rozvoje činnosti
 • nastavíme vhodnou organizaci vnitřního provozu
 • nastavíme vnitřní řídicí a kontrolní systémy
 • zpracujeme pravidla pro řízení rizik, včetně katalogu rizik a jejich hodnocení
 • zpracujeme opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT)
 • zajistíme výkon compliance, interní audit a případně reporting ČNB
 • po získání licence budeme připraveni vám průběžně pomáhat s regulací, interním auditem nebo jednáními s ČNB a dalšími regulatorními orgány
 • zpracování všech podkladů na klíč trvá přibližně 2 měsíce

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

 • informace o tom, jaké druhy investičních fondů chcete obhospodařovat
 • základní informace o zaměření a způsobu poskytování služeb
 • informace o vedoucích osobách
 • informace o osobách s kvalifikovanou účastí až po konečného vlastníka
 • doložení transparentního původu počátečního (základního) kapitálu, jeho výše musí být dle rozsahu služeb IS 50 000 nebo 125 000 eur
 • další informace dle druhu služeb a rozsahu žádosti

Pro koho jsme licenci již vyřídili?

Služby jsme poskytovali AVANT investiční společnost, TESLA investiční společnost, PROSPERITA investiční společnost a dalším. Více referencí najdete zde.

Kolik to bude stát?

Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu licence. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku.

 

Chcete vyřídit licenci?