Ostatní právní služby

Kromě standardních služeb v oblasti obchodního, finančního a občanského práva zajišťujeme pro klienty právní služby i v ostatních právních odvětvích.

Řešíme trestněprávní problematiku, a to zejména v oblasti hospodářských trestných činů, zastupujeme klienty ve správních řízeních před orgány státní správy.

Soudní řízení a arbitráže tvoří značnou část náplně našich advokátů. Dlouholetá odborná praxe a zkušenost ve většině právních odvětví nám umožňuje efektivně bránit či vymáhat nároky našich klientů.

Soudní řízení

 • sepsání žalob a platebních a směnečných rozkazů
 • zastupování v řízeních před soudy všech stupňů, včetně Ústavního soudu
 • zastupování při soudním přezkumu správních rozhodnutí
 • zastupování v exekučních řízeních
 • zastupování v insolventních řízeních

Rozhodčí řízení

 • tvorba rozhodčích smluv (doložek) a jejich zavedení do smluvní praxe
 • zastupování v rozhodčích řízeních
 • zastupování v exekučních řízeních

Správní řízení

 • zastupování klientů ve správních řízeních před orgány státní správy (např. ČNB, MF, ÚOOU apod.)
 • spolupráce na přípravě podkladů, vypracování veškerých podání správním orgánům
 • podávání opravných prostředků ve formě odvolání nebo rozkladu
 • zastupování před správními soudy

Trestní právo

 • zastupování v trestních řízeních
 • předsmluvní konzultace postupů
 • asistence statutárním orgánům
 • specializace na hospodářské trestné činy