Fond kvalifikovaných investorů (FKI)

Kdo uděluje?

Česká národní banka

Kdo registraci potřebuje?

Každá právnická osoba, která chce provádět činnost spočívající ve shromažďování peněžních prostředků, za účelem jejich společného investování na základě ve statutu FKI určené investiční strategii. Tyto osoby jsou povinny se nechat zapsat (registrovat) do seznamu fondů kvalifikovaných investorů (FKI) vedeném Českou národní bankou dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Minimální investice do FKI je 1 mil. Kč.

Rozlišujeme FKI:

 1. Nesamosprávné – obhospodařování a administraci FKI zajišťuje investiční společnost. Toto řešení je vhodné pro subjekty, které se chtějí plně věnovat naplňování investiční strategie fondu a nechtějí řešit administrativu a regulatoriku ČNB spojenou se správnou fondu.
 2. Samosprávné – obhospodařování a někdy i administraci si FKI zajišťuje vlastními silami či outsourcingem. Zakladatelé FKI mají fond více pod kontrolou, ale vedle obhospodařování aktiv musejí řešit administrativu a regulatoriku spojenou se správou fondu. Vlastní správa FKI může vyjít o něco levněji než u investiční společnosti, ale zpravidla nikoliv příliš významně. Samosprávný fond musí v mnoha ohledech splnit regulatorní požadavky, které jsou jinak kladeny na investiční společnost. Jedná se zejména o splnění personálních a kapitálových požadavků, řízení rizik, compliance a interní audit.

Do čeho může FKI investovat?

FKI může investovat do jakýchkoliv aktiv, kterými jsou zejména:

 • investiční nástroje (akcie, dluhopisy, fondy, ETF…)
 • deriváty (CFD, opce, futures, pákové investiční nástroje a cenné papíry…)
 • komodity (zlato, stříbro, ropa…)
 • nemovitosti (napřímo, nemovitostní SPV…)
 • kryptoaktiva (napřímo BTC, LTC, ETH …, prostřednictvím derivátů)
 • sběratelské předměty (sbírky obrazů, známek, mincí, veteránů…)
 • jakákoliv jiná držitelná a ocenitelná aktiva, které akceptuje depozitář a investiční společnost

Co pro vás uděláme?

 • přidělíme vám osobního projekt manažera, který pro vás vyřídí celý registrační proces na klíč
 • založíme vám akciovou společnost s proměnlivým kapitálem (SICAV)
 • vyhotovíme žádost o registraci na ČNB a všechny její přílohy
 • vytvoříme statut fondu s kompletní investiční strategii dle vašeho záměru
 • připravíme smluvní klientskou dokumentaci, investorskou smlouvu, ceník, GDPR
 • zpracujeme opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT)
 • po získání registrace budeme připraveni vám průběžně pomáhat s regulací ČNB, AML apod.

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

 • identifikaci zakladatelů FKI
 • informace o tom, do čeho bude fond investovat
 • základní informace o zaměření na typ investorů
 • předpokládaný objem aktiv ve správě
 • další informace dle druhu služeb a rozsahu žádosti

Jak dlouho to bude trvat?

Založení SICAV, přípravu statutu a registraci nesamosprávného fondu kvalifikovaných investorů vám při vaší součinnosti připravíme do 60 dnů. Aktivace samosprávného fondu trvá přibližně 12 měsíců.

Pro koho jsme registraci již vyřídili?

Registraci FKI jsme na klíč obstarali pro mnoho klientů. Reference najdete zde.

Kolik to bude stát?

Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu registrace. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku.

Vyřídíme pro vás registraci, založíme společnost a se vším poradíme.