Případová studie: Holdingová struktura jako nástroj ochrany majetku

SCHEJBAL & PARTNERS
Ostatní právní služby

Pro klienta z oboru stavebnictví jsme vytvořili holdingovou firemní strukturu, která vyřešila:

  1. řízení rizik více podnikatelských činností
  2. oddělení klíčového majetku a jeho ochrana pro případ neúspěchu v hlavní podnikatelské činnosti
  3. vnitropodnikové financování
  4. daňové plánování, přičemž bylo využito časových testů držení jednotlivých podnikatelských entit

Výsledná holdingová struktura se nyní skládá z jednotlivých společností dle oborů podnikání, přičemž nemovitý majetek byl odštěpen do samostatné společnosti.

Holdingová mateřská společnost byla vytvořena tak, aby mohla financovat aktivity dceřiných společností. Restrukturalizací firem majitel vyřešil rizika spojená s podnikáním a distribuci zisku ze společností. Zároveň slouží jako příprava na případný budoucí prodej jednotlivých firem či celého holdingu a odchod majitele na zasloužený odpočinek.

Strukturovat a optimalizovat podnikání se vyplatí ve všech oborech. Spolupracujeme s klienty např. z technologického segmentu nebo znalostních oborů.

Optimalizujte své podnikání efektivně a strukturovaně.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí