Licence investičního zprostředkovatele (IZ)

Kdo uděluje?

Česká národní banka

Kdo licenci potřebuje?

Osoba, která poskytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů či investiční poradenství týkajících se dluhopisů s prospektem nebo cenných papírů kolektivního investování, ale nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. Investiční zprostředkovatel smí předávat pokyny jen finančním institucím. Pro investiční zprostředkovatele není stanoven minimální počáteční kapitál. Licence je vhodná i pro investiční poradenství spojené s wealth managementem movitých osob.

Co pro vás uděláme?

 • přidělíme vám osobního projekt manažera, který vás provede vás celým licenčním procesem
 • zpracujeme žádost a všechny její přílohy
 • vytvoříme kompletní vnitřní předpisy a postupy, včetně řízení operačních rizik
 • zpracujeme obchodní plán včetně predikce hospodaření ve formě finančních výkazů a strategie rozvoje činnosti
 • nastavíme vhodnou organizaci vnitřního provozu
 • nastavíme vnitřní řídicí a kontrolní systémy
 • zpracujeme opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT)
 • zajistíme výkon compliance a případné reportingy ČNB
 • po získání licence budeme připraveni vám průběžně pomáhat s regulací, interním auditem nebo jednáními s ČNB a dalšími regulatorními orgány
 • zpracování všech podkladů na klíč trvá cca 1 měsíc

 

KONTAKTUJTE NÁS

 

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

 • informace o tom, jaké druhy investičních služeb chcete poskytovat
 • základní informace o zaměření a způsobu poskytování služeb
 • informace o vedoucích osobách
 • informace o osobách s kvalifikovanou účastí až po konečného vlastníka
 • doložení transparentního původu počátečního (základního) kapitálu
 • další informace dle druhu služeb a rozsahu žádosti

Pro koho jsme licenci již vyřídili?

Licenci IZ jsme vyřídili např. pro BANCIBO LEASE, CLEVERTY Advisors, Českomoravská poradenská či Battery Space. Další reference najdete zde.

Kolik to bude stát?

Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu licence. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku.

Licenci pro vás zajistíme.