Licence kryptosměnárny/burzy (CASP)

Kdo uděluje?

Česká národní banka

Kdo licenci potřebuje?

Povolení k činnosti poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy (CASP), resp. krypto směnárny či burzy, je nutné pro poskytování krypto služeb klientům. Typicky se jedná např. o služby přijímání a předávání pokynů týkajících se krypto aktiv, provádění pokynů týkajících se krypto aktiv na účet zákazníka, obhospodařování majetku skládajícího se z kryptoaktiv, krypto poradenství a další služby, které jsou uvedeny v nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA). Licence je nutná i pro správce majetku spojených s krypto nástroji (portfolio management).

Regulatorní požadavky na licenci jsou podobné těm, co musí splňovat tradiční poskytovatelé investičních služeb, jako např. obchodníci s cennými papíry (OCP). Jedná se např. o pravidla týkající se ochrany majetku zákazníků, transparentnost a obezřetnostní požadavky.

Co pro vás uděláme?

 • přidělíme vám osobního projekt manažera, který vás provede vás celým licenčním procesem
 • zpracujeme s vámi žádost a všechny její přílohy
 • vytvoříme s vámi kompletní vnitřní předpisy a postupy, včetně řízení rizik
 • poradíme vám, jak zpracovat obchodní plán včetně predikce hospodaření ve formě finančních výkazů a strategie rozvoje činnosti
 • připravíme smluvní klientskou dokumentaci
 • nastavíme s vámi vhodnou organizaci vnitřního provozu
 • poradíme, jak nastavit vnitřní řídicí a kontrolní systémy
 • pomůžeme se zpracováním pravidel pro řízení rizik, včetně katalogu rizik a jejich hodnocení
 • zpracujeme s vámi opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT)
 • zajistíme pro vás výkon compliance, interní audit a případně reporting ČNB
 • po získání licence budeme připraveni vám průběžně pomáhat s regulací, interním auditem nebo jednáními s ČNB a dalšími regulatorními orgány
 • zpracování všech podkladů trvá cca 1-2 měsíce
KONTAKTUJTE NÁS

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

 • informace o tom, jaké druhy krypto služeb chcete poskytovat
 • základní informace o zaměření a způsobu poskytování služeb
 • informace o vedoucích osobách
 • informace o osobách s kvalifikovanou účastí až po konečného vlastníka
 • doložení transparentního původu počátečního (základního) kapitálu
 • další informace dle druhu služeb a rozsahu žádosti

Pro koho jsme licenci již vyřídili?

Kryptolicence zatím nejsou vydané. Kryptolicence je podobná licenci obchodníka s cennými papíry, kterých jsme vyřídili již pět. Naše krypto reference: COINBANK, COINMATE, Anycoin. Více referencí najdete zde.

Kolik to bude stát?

Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu licence. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku. Pomůžeme vám. Kontaktujte nás.