Licence obchodníka s cennými papíry (OCP)

Kdo uděluje?

Česká národní banka

Kdo licenci potřebuje?

Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry je nutné pro poskytování investičních služeb, tzn. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka, investiční poradenství, provozování mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému a další, které jsou uvedeny v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, resp. v evropských předpisech. Licence je nutná pro správce majetku spojených s investičními nástroji (asset nebo wealth management).

Rozlišujeme několik kategorií OCP a od těchto kategorií se odvíjí i složitost licenčního procesu na ČNB:

 • OCP s plnou licencí a možností přijímat zákaznický majetek (počáteční kapitál 730.000 EUR)
 • OCP s omezenou licencí a možností přijímat zák. majetek (počáteční kapitál 125.000 EUR)
 • OCP s licencí bez možnosti přijímat zákaznický majetek (počáteční kapitál 50.000 EUR), přičemž vyřízení této verze OCP je v praxi relativně nejméně složité

Co pro vás uděláme?

 • přidělíme vám osobního projekt manažera, který vás provede vás celým licenčním procesem
 • zpracujeme žádost a všechny její přílohy
 • vytvoříme kompletní vnitřní předpisy a postupy, včetně řízení rizik
 • zpracujeme obchodní plán včetně predikce hospodaření ve formě finančních výkazů a strategie rozvoje činnosti
 • připravíme smluvní klientskou dokumentaci
 • nastavíme vhodnou organizaci vnitřního provozu
 • nastavíme vnitřní řídicí a kontrolní systémy
 • zpracujeme pravidla pro řízení rizik, včetně katalogu rizik a jejich hodnocení
 • nastavíme výpočet kapitálové přiměřenosti
 • zpracujeme opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT)
 • zajistíme výkon compliance, interní audit a případně reporting ČNB
 • po získání licence budeme připraveni vám průběžně pomáhat s regulací, interním auditem nebo jednáními s ČNB a dalšími regulatorními orgány
 • zpracování všech podkladů na klíč trvá cca 1-2 měsíce
KONTAKTUJTE NÁS

 

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

 • informace o tom, jaké druhy investičních služeb chcete poskytovat
 • základní informace o zaměření a způsobu poskytování služeb
 • informace o vedoucích osobách
 • informace o osobách s kvalifikovanou účastí až po konečného vlastníka
 • doložení transparentního původu počátečního (základního) kapitálu, jeho výše musí být dle rozsahu služeb minimálně 50.000, 125.000 nebo 730.000 EUR
 • další informace dle druhu služeb a rozsahu žádosti

Pro koho jsme licenci již vyřídili?

Licenci obchodníka s cennými papíry jsme vyřídili pro CYRRUS, a.s., CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Prague Wealth Management s.r.o. Rozšíření licence jsme realizovali pro ATLANTIK finanční trhy, a.s. či Roklen360 a.s. Více referencí najdete zde.

Kolik to bude stát?

Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu licence. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku.

Chcete vyřídit licenci?