Obchodní právo

Obstaráme veškeré právní záležitosti týkající se vašeho podnikání. Od založení obchodní společnosti, kompletní smluvní agendy, vymáhání pohledávek, vyřízení žádostí a povolení, přes agendu ukončení podnikatelské činnosti či řešení insolvenční problematiky.

Zajistíme pro vás prodej společnosti či převod vašeho podnikání, fúze, právní stanoviska, právní prověrky (due diligence), registraci ochranných známek či vám odborně poradíme jak zefektivnit vaše podnikání např. prostřednictvím holdingové struktury.

Naše klienty zastupujeme v soudních a rozhodčích řízeních při ochraně jejich majetkových práv. 

 • vypracování a změny společenských smluv, stanov či jiných interních dokumentů obchodních společností
 • zakládání obchodních společností
 • právní poradenství při řízení obchodních společností, včetně asistence při organizování valných hromad, jednání statutárních či dozorčích orgánů
 • zápisy a změny v obchodním rejstříku
 • živnostenský rejstřík
 • registrace a převody ochranných známek
 • převody obchodních podílů, akcií a jiných majetkových účastí
 • ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku
 • holdingové struktury
 • likvidace společností, včetně výkonu funkce likvidátora

Smluvní agenda

 • návrhy smluv, připomínkování návrhů smluv
 • zpracování smluvních obchodních podmínek
 • rozhodčí doložky
 • právní stanoviska
 • právní audit stanovených skutečností
 • vymáhání pohledávek
 • náhrada škody a ušlého zisku

Přeměny společností (fúze)

 • fúze a rozdělení obchodních společností
 • nabídky převzetí
 • vytěsnění akcionářů (squeez out)
 • akvizice společností
 • právní audity společností
 • problematika majoritních/minoritních akcionářů a společníků

Insolvenční řízení

 • vypracování a podání návrhů na prohlášení insolvence
 • obrana proti návrhům na prohlášení insolvence
 • řešení insolvence prostřednictvím konkursu nebo reorganizace
 • příprava a spolupráce na reorganizačních plánech
 • přihlášení pohledávek do insolventního řízení
 • zastupování ve věřitelských výborech
 • incidenční žaloby proti insolventním správcům

Prohlédněte si naše reference pro obchodní právo

Reference