Správce informací o platebním účtu (SIPÚ) dle PSD2

Kdo licenci uděluje?

Česká národní banka

Kdo licenci potřebuje?

Platební služba informování o platebním účtu je novou službu dle evropské směrnice o platebních službách (PSD2) a zákona o platebním styku. Služba informování o platebním účtu, na rozdíl od platební služby nepřímé dání (iniciování) platebního příkazu, je svou povahou pasivní. Služba informování o platebním účtu umožňuje správci přes API bank nahlížet na platební účty klientů v bankách (s jejich souhlasem). Služba se používá např. k ověření bonity klientů (možno nahlížet na historii účtu klienta) nebo např. k integraci informací o účtech u různých bank do jedné aplikace (1 výpis ze všech účtů, řízení cash flow atd.), pro aplikace domácího účetnictví apod.

Co pro vás uděláme?

 • přidělíme vám osobního projekt manažera, který vás provede vás celým licenčním procesem
 • zpracujeme žádost a všechny její přílohy
 • vytvoříme kompletní vnitřní předpisy a postupy, včetně řízení rizik
 • zpracujeme obchodní plán včetně predikce hospodaření ve formě finančních výkazů a strategie rozvoje činnosti
 • připravíme smluvní klientskou dokumentaci
 • nastavíme vhodnou organizaci vnitřního provozu
 • nastavíme vnitřní řídicí a kontrolní systémy
 • zpracujeme pravidla pro řízení rizik, včetně katalogu rizik a jejich hodnocení
 • zajistíme výpočet pojistné částky na odpovědnostní pojištění
 • pomůžeme s popisem připojení k API bank a zabezpečeného přístupu
 • zpracujeme opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT)
 • zajistíme výkon compliance, interní audit a případně reporting ČNB
 • po získání licence budeme připraveni vám průběžně pomáhat s regulací, interním auditem nebo jednáními s ČNB a dalšími regulatorními orgány
 • zpracování všech podkladů na klíč trvá cca 1-2 měsíce

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

 • základní informace o zaměření a způsobu poskytování služeb
 • informace o vedoucích osobách
 • informace o osobách s kvalifikovanou účastí až po konečného vlastníka
 • doložení transparentního původu počátečního (základního) kapitálu
 • návrh pojistné smlouvy na odpovědnostní pojištění z poskytování služby informování o platebním účtu
 • další informace dle druhu služeb a rozsahu žádosti

Pro koho jsme licenci již vyřídili?

Licenci vyřizujeme pro CYRRUS FX. Další reference najdete zde.

 

Kolik to bude stát?

Cena bude záviset na složitosti a rozsahu licence. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku.

Chcete vyřídit licenci?