Whitepaper/Bílá kniha o kryptoaktivech

Kdo eviduje či schvaluje?

Česká národní banka

Definice

Bílá kniha kryptoaktiva (whitepaper) je informační dokument, který podrobně popisuje emisi kryptoaktiva. Smyslem whitepaperu je nejen přilákat investory, ale také zajistit transparentnost a důvěryhodnost projektu. Z tohoto důvodu povinně obsahuje zejména informace o projektu, týmu, který za projektem stojí, ekonomice kryptoaktiva (tokenomics) a právech a povinnostech spojených s kryptoaktivem, základní technologii a přehled souvisejících rizik. Jedná se v zásadě o obdobu emisních podmínek či prospektu, který se používá při emisích investičních nástrojů.

Kdo potřebuje whitepaper?

Obchodní společnost, který chce veřejně nabízet tokeny či obdobná kryptoaktiva. Zda váš projekt whitepaper potřebuje vám sdělíme na vyžádání.

KONTAKTUJTE NÁS

Druhy tokenů dle nařízení MiCA

Tokeny jiné než vázaná na aktiva nebo elektronické peněžní tokeny. K vydání těchto tokenů je třeba vypracovat whitepaper, tento oznámit regulátorovi (ČNB) a zveřejnit jej na webových stránkách emitenta. Příprava takového whitepaperu je relativně rychlá a dá se zvládnout v řádu dnů až jednotek týdnů. Tento whitepaper neschvaluje ČNB.

Tokeny vázané na aktiva. Pokud objem vázaných tokenů překročí 5 mil. EUR a není určen jen kvalifikovaným investorům, musí emitent před jejich nabídkou veřejnosti či přijetím k obchodování získat povolení od ČNB. Součástí žádosti o povolení musí být i nařízením stanovené přílohy. Whitepaper pro tento druh tokenu musí být velmi podrobný a mj, řeší podrobnosti ohledně nakládaní s aktivy a práv spojených s tokeny. Minimální kapitál emitenta tokenů vázaných na aktiva je 350.000 EUR.

Elektronické peněžní tokeny. Elektronické peněžní tokeny smí vydávat jen licencované instituce elektronických peněz. Elektronické peněžní tokeny se považují za elektronické peníze ve smyslu směrnice o platebních službách, resp. zákona o platebním styku. Emitent je povinen vydat před uveřejněním nabídky velmi podrobný whitepaper. Regulatorní povinnosti na emitenta nedopadají, pokud objem všech vydaných tokenů nepřekročí 5 mil. eur anebo je určen jen kvalifikovaným investorům.

Co pro vás uděláme?

V naší kanceláři pracují nejen právníci, ale i zkušení ekonomové a externí krypto poradci. Díky nim při přípravě prospektu zohledňujeme nejen právní, ale i jeho ekonomickou a technickou stránku. Výsledkem je rychle připravený whitepaper na klíč pro vás. Whitepaper na klíč znamená, že:

  • posoudíme a doporučíme vhodné nastavení emise tokenů, a to na základě našich praktických zkušeností od klientů
  • přidělíme vám projektového manažera, který vás provede celým procesem a bude vás průběžně informovat
  • vypracujeme kompletní whitepaper dle evropského nařízení MiCA
  • vyřídíme oznámení či schválení whitepaperu na ČNB
  • poradíme ohledně uveřejnění whitepaperu a povolených propagace propagace dle nařízení o trzích s kryptoaktivy
  • budeme vás informovat o možných způsobech distribuce emise.

 

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

Informace o vašich ekonomických záměrech, účelu využití prostředků z emise tokenů, informace o emitentovi apod. Informace nám sdělujete vyplněním elektronického formuláře. Vše můžeme vyřídit osobně, emailem nebo telefonicky. 

Jak dlouho to bude trvat?

Příprava základního whitepaperu trvá přibližně 1 měsíc.

Komu jsme pomohli vydat whitepaper?

Příprava whitepaperu se v některých ohledech podobá emisním podmínkám či prospektu cenných papírů. Těchto dokumentů jsme v advokátní kanceláři připravili již více než 100. Můžeme tedy tyto praktické zkušenosti promítnout i do přípravy whitepaperů. Dále jsme se podíleli na přípravě několika whitepaperů v rámci již proběhlých ICO. Naše reference najdete zde.

Kolik to bude stát?

Cena bude záviset na konkrétních požadavcích a typu whitepaperu. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku. Pomůžeme vám. Kontaktujte nás.

Chcete vypracovat whitepaper?