Neveřejná emise dluhopisů, její propagace a nabídka

JUDr. Lumír Schejbal
Dluhopisy a prospekty

Propagace neveřejných emisí je problematická a pokud je k ní vůbec přistoupeno musí být vždy spojena s řízeným a evidovaným počtem zájemců, kterým byla poskytnuta úplná nabídka, zejména emisní podmínky. Propagace privátních emisí dluhopisů se nesmí dostat do konfliktu s § 34 a 35 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, upravujícím veřejnou nabídku cenných papírů, zejména výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt a pravidla veřejné nabídky s použitím prospektu. Dále je velmi vhodné postupovat v souladu se stanoviskem České národní banky (ČNB), definujícím a vykládajícím veřejnou nabídku cenných papírů v České republice. Stanovisko lze nalézt zde.

Propagaci neveřejných emisí dluhopisů lze případně provádět pouze prostřednictvím sdělení omezených informací, přičemž podrobné informace mohou být sděleny až po identifikaci zájemce a jeho zápisu do seznamu osob, kterým byla poskytnuta nabídka ke koupi či úpisu neveřejné (privátní) emise dluhopisů.

ČNB pravděpodobně aktivně monitoruje podlimitní emise dluhopisů (do 1 mil. EUR) a privátní emise dluhopisů (do149 nabídek) a v praxi relativně často uděluje pokuty za porušení pravidel veřejné nabídky. Proto je při propagaci, inzerci či nabídce zejména neveřejných emisí nutné postupovat velmi opatrně a vše mít řádně zdokumentováno pro případ kontrol či dotazů ze strany ČNB.

Na základě našich zkušeností lze neveřejnou nabídky dluhopisů omezeně propagovat, je však nutné postupovat velmi obezřetně. V případě zájmu pro vás připravíme kompletní emisi dluhopisů, zahrnující nastavení parametrů emise, emisní podmínky, smlouvu o úpisu, předávací protokol, vzorový dluhopis, vzorový hromadný dluhopis, excelový seznam majitelů dluhopisů a podrobný návod, jak při úpisu dluhopisů postupovat. Služba je poskytována tzv. na klíč a její součástí je i informování o možnosti a způsobu propagace emise.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí