Případová studie: IPO M&T 1997, a.s. na trhu START Burzy cenných papírů Praha

SCHEJBAL & PARTNERS
Dluhopisy a prospekty

Česká společnost M&T 1997, a.s. (původně Material & Technology s.r.o.), výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky, se rozhodla vstoupit na trh START pražské burzy prostřednictvím veřejné nabídky akcií.

Nabídku akcií M&T učinil 100% akcionář, který mezi investory umístil celkem 35 % akcií společnosti.

Prostředky získané prodejem akcií ve výši 112 miliónů Kč byly nepřímo využity pro předčasné splacení na burze kotované dluhopisů M&T v objemu 100 miliónů Kč. Tímto postupem došlo ke snížení nákladů na externí financování.

Emise akcií byla v rámci veřejné nabídky na trhu START BCPP dvojnásobně přeupsána. Došlo tedy ke krácení objednávek investorů. Veřejná nabídka akcií skončila velkým úspěchem hlavního akcionáře a emitenta, který tímto postupem získal očekávaný kapitál k dalšímu rozvoji společnosti.

Níže uvádíme činnosti, které pro emitenta zajišťovala advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS:

1.        Přeměna právní formy na a.s. a vytvoření stanov

V prvním kroku byla provedena změna právní formy společnosti z s.r.o. na akciovou společnost. Spolu se změnou právní formy společnosti došlo ke změně obchodní firmy na M&T 1997, a.s. a ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál vzrostl, na základě podkladového znaleckého posudku pro přeměnu, na 128 mil. Kč.

Pro změnu právní formy společnost bylo nutné vypracovat projekt přeměny, který mj. obsahoval i námi sestavené znění nových stanov. Ve stanovách bylo zahrnuto zaknihování akcií a rozhodné dny pro účast na valných hromadách a pro plnění z akcií.

2.         Unijní prospekt pro růst pro veřejnou nabídku akcií

Unijní prospekt pro růst byl připraven v souladu s nařízením o prospektu pro účely veřejné nabídky akcií M&T.

Pro emitenta jsme zajistili zpracování akciového prospektu na klíč a následně jsme ho zastupovali ve správním řízení před ČNB. Vzhledem ke zkušenost naší advokátní kanceláře byl akciový prospekt schválen ve velmi krátké době.

Schválení prospektu bylo nutným předpokladem pro zahájení veřejné nabídky na trhu START.

3.        Právní prověrka (due diligence) před vstupem na burzu

Před vstupem na burzu musel emitent projít právním due diligence. Právní DD bylo provedeno v souladu s burzovnímu pravidly trhu START. Výstupem byla zpráva pro emitenta, kde byly popsány kontrolované skutečnosti a právní rizika. Zpráva tvoří jednu z příloh žádosti pro přijetí na burzu.

4.        Zesplatnění dluhopisů M&T a jejich delisting z BCPP

Na základě požadavku emitenta jsme zpracovali právní analýzu pro postup při předčasném zesplatnění dluhopisů společnosti M&T.

Následně jsme zajistili všechny potřebné právní kroky ke stažení kotovaných dluhopisů M&T z hlavního trhu BCPP.

5.        Zaknihování akcií

Zastupovali jsme emitenta při zaknihování akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů. V CDCP jsme vykomunikovali nastavení, vyplnění a podpis všech dokumentů. Na jejich základě došlo k zaknihování akcií, což je nutný krok pro jejich přijetí na burzu.

6.        Přijetí akcií na burzu

Pro emitenta jsme vyhotovovali žádosti a přílohy související se vstupem akcií na trh START BCPP a na trh MOS RM-S, který organizuje RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů.

Na základě těchto podkladů emitent požádal o přijetí na uvedené trhy a jeho akcie zde byly přijaty.

7.        Finále

Dne 21. června 2022 společnost úspěšně upsala své akcie v rámci veřejné nabídky. Upisovací cena akcií byla 30.000.000 Kč za kus, tedy uprostřed cenového rozpětí 25 000 – 35 000 Kč. Společnost tak byla investory ohodnocena na 384 mil. Kč, korun při násobku čistého zisku P/E 12,7 a násobku provozního zisku EBITDA 9,1.

Dne 27. června 2022 se s akciemi začalo úspěšně obchodovat.

8.        Závěr

Trh START BCPP je ideální místem pro vstup malých a středních firem:

  • které poptávají kapitál pro svůj další rozvoj či přefinancování svých závazků;
  • jejichž majitelé zvažují částečný exit, ale ve společnosti chtějí nadále majetkově působit.

Potenciálním emitentům akcií umísťovaných na burzu vše podrobně vysvětlíme a provedeme je celým procesem tak, aby je jen minimálně časově zatěžoval.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí