Případová studie: IPO mmcité a.s. na trhu START Burzy cenných papírů Praha

Ing. Blanka Komárková
Finanční služby a regulace

Společnost mmcité a.s. z Uherského Hradiště, výrobce městského mobiliáře, městských laviček, stojanů na kola nebo přístřešků zastávek, se rozhodla vstoupit na trh START pražské burzy prostřednictvím veřejné nabídky akcií.

Společnost nabídla investorům celkem jeden milión kusů akcií, což představuje třetinu všech vydaných akcií. Akcie prodala za cenu 160 korun za kus. Firma většinového majitele a designéra Davida Karáska tak získala nový kapitál v objemu 160 miliónů korun na svůj další rozvoj, primárně na rozšíření výrobních kapacit.

Emise akcií byla v rámci veřejné nabídky na trhu START BCPP více než dvojnásobně přeupsána. Došlo tedy ke krácení objednávek investorů. Veřejná nabídka akcií skončila velkým úspěchem.

Níže uvádíme činnosti, které pro emitenta zajišťovala advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS:

1. Unijní prospekt pro růst pro veřejnou nabídku akcií

Pro emitenta jsme na klíč vypracovali prospekt pro věřejnou nabídku akcií, a to v souladu s nařízením o prospektu. Následně jsme klienta zastupovali ve správním řízení o schválení akciového prospektu před ČNB. Vzhledem ke zkušenost naší advokátní kanceláře byl akciový prospekt schválen v krátké době.

Schválení prospektu bylo nutným předpokladem pro zahájení veřejné nabídky akcií a vstup na trh START.

2. Navýšení základního kapitálu, štěpení akcií a změna stanov

Pomáhali jsme s vypracováním znění nových stanov emitenta zejména v souvislosti s navýšením základního kapitálu emitenta, zaknihování akcií a stanovením rozhodných dnů pro svolání valné hromady a výplatu dividend.

3. Právní prověrka (due diligence) před vstupem na burzu

Před vstupem na burzu musel emitent projít právním due diligence. Právní prověrka byla provedena v souladu s burzovnímu pravidly trhu START. Výstupem byla zpráva pro emitenta, kde byly popsány kontrolované skutečnosti a případná právní rizika. Zpráva tvoří jednu z příloh žádosti pro přijetí na burzu. SCHEJBAL&PARTNERS je burzou autorizovaným právním poradce pro emitenty na trh START.

4. Zaknihování akcií a jejich přijetí na burzu

Asistovali jsme a poskytovali poradenství při přípravě dokumentů potřebných pro zaknihování akcií a jejich přijetí na burzu. Na základě těchto podkladů emitent požádal o přijetí akcií na trh START BCPP a na trh MOS RM-S, který organizuje RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů. Akcie byly na oba trhy bez problémů přijaty.

5. Finále

Dne 26. července 2023 společnost mmcite úspěšně upsala své akcie v rámci veřejné nabídky. Upisovací cena akcií byla 160 korun za kus. Celkový výtěžek z IPO tak před odečtením nákladů na přípravu činil 160 milionů korun. Společnost tak byla investory ohodnocena na 480 milionů korun, což je 9,75násobek očekávaného letošního čistého zisku a zhruba 5,6násobek předpokládaného provozního zisku EBITDA.

S cennými papíry se začalo úspěšně obchodovat 1. srpna 2023.

6. Závěr

Trh START BCPP je ideální místem pro vstup malých a středních firem, které poptávají kapitál pro svůj další rozvoj a růst.

Potenciálním emitentům akcií umísťovaných na burzu vše podrobně vysvětlíme a v případě zájmu jej provedeme celým procesem tak, aby mohla být učiněna veřejná nabídka akcií a následný vstup na burzu.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Blanka Komárková

Ing. Blanka Komárková

Blanka vystudovala finanční obory na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a Podnikatelské fakultě VUT v Brně. Má za sebou dlouholetou praxi u předního obchodníka s cennými papíry, kde se věnovala back-office a risk managementu. V naší kanceláři pracuje hlavně na emisích dluhopisů s prospektem a licenčních řízeních ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí