Vývoj softwaru na zakázku není levnou záležitostí. Proto je nutné velmi dobře ošetřit autorská a vlastnicá práva k softwaru na straně objednatele díla. Bohužel v praxi se setkáváme se smlouvami o dílo, které autorská a další práva řeší z pohledu objednatele nedostatečně.

Na co by se tedy objednatel měl u smlouvy o dílo na vývoj sw na zakázku zaměřit? Doporučujeme se soustředit na:

  • Dostatečně určité vymezení předmětu smlouvy. K tomu slouží zadávací analýza jejímž výstupem je specifikace sw a všech jeho oečekávaných funkcionalit. Analýza stojí finanční prostředky, ale jejich vynaložení ušetří náklady na případné výcepráce při nedostatečně vymezeném předmětu díla.
  • Jednozanačně vymezení ceny díla a mechanizmus naceňování víceprací (hodinově, man days) a údržby díla (servisní smlouva).
  • Jednozančné smluvní podřazení vývoje softwaru na zakázku pod § 58 autorského zákona.
  • Termíny dodání, testování, akceptace a odstraňování vad a sankce.
  • Sjednání smluvně neomezené výhradní užívací licence (právo dílo neomezeně užívat).
  • Sjednání právního nároku na bezplatné předání zdrojových kódů a dokumentace k sw. Doporučujeme řešit k okamžiku vzniku díla a k okamžiku ukončení smluvního vztahu s dodavatelem. Důležítá je i aktuálnost předávaných zdrojových kodů a dokumentace.
  • Pravidla pro odstoupení od smlouvy při nedodání díla řádně a včas. Mechanizmus ukončení smlouvy.
  • Vyřešit součinnost dodavatele při ukončení smluvního vztahu a náklady na případný převod díla a údržby k jinému dodavateli.

Dodavatelé sw jsou si dobře vědomi složitosti autorského a sw práva a návrhy jejich smluv k sw na zakázku mají z pohledu objednatele mnoho nedostatků. K nejčastějším patří nevýhradní a omezené uživatelské právo, absence řešení převodu zdrojových kódů a neřešení nákladů na ukončení smluvní spolupráce.

Softwarové právo je složité právní odvětví, proto doporučujeme objednatelům, aby se při vytváření a kontrolách smluv obraceli na specializované právní poradce.