Firemní právo

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Co je třeba ošetřit u smlouvy o dílo na vývoj softwaru na zakázku

JUDr. Lumír Schejbal

Vývoj softwaru na zakázku není levnou záležitostí. Proto je nutné velmi dobře ošetřit autorská a vlastnická práva k softwaru na straně objednatele díla. Bohužel v praxi se setkáváme se smlouvami o dílo, které autorská a další práva řeší z pohledu objednatele nedostatečně.

Na co by se tedy objednatel měl u smlouvy o dílo na vývoj sw na zakázku zaměřit? Doporučujeme se soustředit na:

  • Dostatečně určité vymezení předmětu smlouvy. K tomu slouží zadávací analýza, jejímž výstupem je specifikace sw a všech jeho očekávaných funkcionalit. Analýza stojí finanční prostředky, ale jejich vynaložení ušetří náklady na případné vícepráce při nedostatečně vymezeném předmětu díla.
  • Jednoznačně vymezení ceny díla a mechanismus naceňování víceprací (hodinově, man days) a údržby díla (servisní smlouva).
  • Jednoznačné smluvní podřazení vývoje softwaru na zakázku pod § 58 autorského zákona.
  • Termíny dodání, testování, akceptace a odstraňování vad a sankce.
  • Sjednání smluvně neomezené výhradní užívací licence (právo dílo neomezeně užívat).
  • Sjednání právního nároku na bezplatné předání zdrojových kódů a dokumentace k sw. Doporučujeme řešit k okamžiku vzniku díla a k okamžiku ukončení smluvního vztahu s dodavatelem. Důležítá je i aktuálnost předávaných zdrojových kodů a dokumentace.
  • Pravidla pro odstoupení od smlouvy při nedodání díla řádně a včas. Mechanizmus ukončení smlouvy.
  • Vyřešit součinnost dodavatele při ukončení smluvního vztahu a náklady na případný převod díla a údržby k jinému dodavateli.

Dodavatelé softwaru jsou si dobře vědomi složitosti autorského a softwarového práva a návrhy jejich smluv k softwaru na zakázku mají z pohledu objednatele mnoho nedostatků. K nejčastějším patří nevýhradní a omezené uživatelské právo, absence řešení převodu zdrojových kódů a neřešení nákladů na ukončení smluvní spolupráce.

Softwarové právo je složité právní odvětví, proto doporučujeme objednatelům, aby se při vytváření a kontrolách smluv obraceli na specializované právní poradce.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí