Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Co přináší DORA?

JUDr. Lumír Schejbal
DORA není holka, ani Lola, co běží o život (Lola rennt, 1998). Jedná se o Evropskou komisí připravované Nařízení o digitální provozní odolnosti finančních institucí (Digital Operational Resilience Act neboli DORA). Cílem nařízení DORA je sjednotit požadavky na řízení rizik v oblasti informačních a…

Finanční poradenství a nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb

JUDr. Lumír Schejbal
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Sustainable Finance Disclosure Regulation neboli SFRD) v některých svých důležitých ustanoveních vstupuje v účinnost již 10. 3. 2021. Jedná se o důležitou část…

Dálkový přístup do evidence skutečných majitelů pro AML povinné osoby

Mgr. Kristýna Adlerová
Evidence skutečných majitelů je neveřejná, nelze do ní tedy obecně nahlížet nebo v ní vyhledávat tak jako například obchodním rejstříku. Neuplatní se zde tedy princip materiální publicity, nevede se rejstříkové řízení apod. Do evidence lze však zřídit dálkový přístup, a to především pro orgány…


Podcast CTIT o regulacích na české fintech scéně

JUDr. Lumír Schejbal
Lumír Schejbal v podcastu Technologické platformy pro online komunikační nástroje a IoT hovoří o evropském rámci regulací ve finanční oblasti, nových předpisech a jejich výkladech, vyhlídkách do budoucna, novele AML zákona a flexibilitě českých regulačních orgánů. S Ondřejem Mikulčíkem si povídali…

Další úspěšně zajištěná licence investičního zprostředkovatele u ČNB

JUDr. Lumír Schejbal
Pro našeho klienta jsme vyřídili licenci investičního zprostředkovatele tzv. na klíč. Kromě žádosti a všech jejích příloh jsme zpracovali i kompletní sadu vnitřních předpisů, od organizačního řádu až po řízení operačních rizik. Klientovi jsme dále pomohli sestavit kvalifikovaný obchodní plán,…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí