Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Vyřídili jsme jedinou udělenou licenci poskytovatele platebních služeb v roce 2021

JUDr. Lumír Schejbal
Pro našeho klienta, velmi populární fintechový startup QERKO, jejichž platební QR kódy můžete najít v mnoha restauracích i jinde, jsme ve spolupráci s jeho týmem vyřídili u ČNB licenci poskytovatele platebních služeb. Vzhledem k vysoce nastavené laťce vstupu do odvětví (EBA, ČNB), bylo licenční…

Výkaznictví subjektů dle § 15 ZISIF (alternativní fondy)

Mgr. Ondřej Bartošík
Alternativní fondy (též § 15, minifond apod.) zapsané do seznamu dle § 596 písm. e) ZISIF a fungující v režimu dle § 15 ZISIF mají právními předpisy stanovenou pravidelnou vykazovací povinnost vůči České národní bance (ČNB). Vykazovací povinnost alternativních fondů se řídí vyhláškou č. 267/2020 Sb…

Přechodné období nařízení o crowdfundingu

Mgr. Filip Urban
V listopadu 2021 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (nařízení o crowdfundingu). To stanovuje povinnosti pro poskytovatele skupinového financování. Dokud poskytovatelé nezískají…

Úvěrové ukazatele dle zákona o ČNB

Mgr. Filip Urban
Novelou zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 219/2021 Sb.), jenž nabyla účinnosti ke dni 1. 8. 2021, byl do tohoto zákona vložen § 45a, který definuje úvěrové ukazatele. Dle tohoto paragrafu nesmí být poskytnut spotřebitelský úvěr zajištěný obytnou nemovitostí, což je nemovitost,…

Právnická firma roku

SCHEJBAL & PARTNERS
Letošní premiéra naší účasti v odborné soutěži Právnická firma roku nám přinesla ocenění v kategorii Kapitálové trhy. Dostali jsme se mezi nejlepší a nejvíce doporučované kancelářev České republice. Bez našich klientů a skvělého týmu by to rozhodně nešlo. Ocenění znamená, že klienti jsou s naší…

Crowdfunding pohledem ČNB

Mgr. Ondřej Bartošík
Podzimní prázdniny jsme využili k účasti na setkání u kulatého stolu, který pořádá ČNB. Předmětem diskuse byl aktuální pohled ČNB na nové nařízení (EU) 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (tzv. crowdfunding) jakož i dopady jeho pozdní adaptace do…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí