Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

ČNB odpověděla na časté dotazy k regulaci crowdfundingu

JUDr. Lumír Schejbal
Dne 11. listopadu 2022 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (dále jen „nařízení“). Dle naší analýzy i vyjádření České národní banky spadají pod nařízení pouze platformy, kde…

Další povinnosti pro správce alternativních fondů

Ing. Kateřina Sobotková
Česká národní banka k 1. červenci 2022 uveřejnila aktualizaci svého výkladu ohledně podmínek činnosti a povinností u subjektů spravujících majetek srovnatelně s obhospodařováním dle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Česká národní banka nad takovými subjekty…


Co přinese směrnice o správcích úvěrů a obchodnících s úvěry?

Veronika Sokolíková
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 ze dne 24. listopadu 2021 o správcích úvěrů a obchodnících s úvěry a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU (směrnice NPL - non-performing loans) je součástí balíčku evropských opatření na řešení tzv. úvěrů v selhání. Úvěry v selhání jsou úvěry,…

ČNB schválila prospekt akcií pro IPO našeho klienta M&T 1997, a.s.

JUDr. Lumír Schejbal
Dnes nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky o schválení akciového prospektu našeho klienta, společnosti M&T 1997, a.s. Prospekt byl vyhotoven za účelem veřejné nabídky akcií společnosti (IPO) na trhu START Burzy cenných papírů Praha (BCPP). Společnost M&T 1997 patří mezi největší…

Jak přihlásit pohledávku za Sberbank do likvidace?

SCHEJBAL & PARTNERS
Případ odebrané licence české pobočky ruské Sberbank pokračuje přihlašováním pohledávek do likvidace. Doporučujeme přihlášení pohledávek nepodcenit, často se jedná o vysoké částky. Sberbank CZ vstoupila do likvidace 5. února 2022, likvidátkou byla jmenována advokátka JUDr. Jiřina Lužová,…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí