Ostatní právní služby

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Jak chytře financovat rozvoj firmy?

SCHEJBAL & PARTNERS
Jak chytře financovat rozvoj firmy? Snídaně s Lumírem Schejbalem Nabídneme vám nejen o dobré jídlo, ale povídat si budeme o novinkách ze světa dluhopisů a prospektů, firemních struktur, holdingů a daňového plánování. Sejdeme se 23. dubna 2024 v 9.00 hod. u nás v advokátní kanceláři na adrese…

Holdingová firemní struktura pro bezpečnější podnikání

JUDr. Lumír Schejbal
Konsolidační balíček úsporných opatření platí od 1. ledna 2024, pozměňovací návrhy však posunuly do roku 2025 nové podmínky prodeje cenných papírů a podílů na obchodní korporaci. Momentálně tedy stále platí, že příjem fyzických osob z prodeje je osvobozen splněním časového testu 3 roky u cenných…

Dvojité ocenění v soutěži Právnická firma roku

SCHEJBAL & PARTNERS
Účast naší kanceláře v letošním ročníku odborné soutěže Právnická firma roku jsme proměnili v dvojitý zisk. Získali jsme ocenění Doporučovaná kancelář v kategorii Kapitálové trhy a ve speciální sekci Regionální právnická firma roku, což je pro nás obzvlášť cenné. Díky patří všem kolegům a kolegyním…

Klíčové změny v novele zákoníku práce

Mgr. Ladislav Vala
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v původním znění. Účinnosti nabývá 1. října 2023. Práce na dálku Podstatné změny se dotknou práce na dálku neboli home office. Nově bude možné ji vykonávat pouze na základě písemné dohody, která může být součástí pracovní…

Nabývání vlastních akcií

Mgr. Ladislav Vala
Nabývání vlastních akcií je proces, kdy akciová společnost nabývá úplatně či bezúplatně své vlastní akcie od akcionářů. Je upraven v ustanoveních § 298 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK). Tento proces může být pro společnost a její akcionáře výhodný z…

Zasílání mezd zaměstnancům účetními firmami je platební službou

SCHEJBAL & PARTNERS
Česká národní banka (ČNB) se ve stanovisku ze dne 10. srpna 2023 podrobně zabývala otázkou, zda mohou mzdoví účetní (účetní firmy) přijímat a převádět prostředky na mzdy a odvody prostřednictvím svého vlastního účtu bez získání povolení k poskytování platebních služeb. ČNB ve stanovisku vyjádřila…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí