Ostatní právní služby

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

SCHEJBAL&PARTNERS se stala autorizovaným právním poradcem pro trh START BCPP

SCHEJBAL & PARTNERS
Advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS byla zařazena na seznam autorizovaných právních poradců trhu START pražské burzy. Trh START je zaměřený na malé a střední firmy, kterým umožňuje získat nové prostředky pro svůj rozvoj. Naše advokátní kancelář již v roce 2022 spolupracovala na úspěšném IPO…

Ochrana firem

SCHEJBAL & PARTNERS
Páteř ekonomiky Malé a střední podniky o velikosti do 249 lidí jsou hlavní oporou ekonomiky Evropské unie. Poskytují zaměstnání průměrně více než polovině lidí. Podle údajů Eurostatu je to v České republice dokonce víc, přibližně 70 %. Zbytek pracovních příležitostí vytvářejí podniky nad 250…

Nový evropský regulátor v oblasti AML/CFT

Mgr. Barbora Havlíčková
Nový úřad pro AML na obzoru V rámci sjednocení kvality a účinnosti dohledu v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) v Evropské unii má vzniknout nový centrální evropský úřad pro tuto oblast: Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism …

Whitepaper podle nařízení MiCA

Mgr. Barbora Havlíčková
MiCA schválena Nařízení MiCA („Markets in Crypto Assets“), které dostalo oficiálně zelnou, přinese do světa kryptoměn řadu změn. Jednou z nich je i povinnost při veřejném úpisu vlastních tokenů (tzv. ICO) zpracovat a vydat whitepaper, což si můžeme představit jako „kryptoměnový prospekt“. Obsah…

Výkaznictví subjektů dle § 15 ZISIF (alternativní fondy)

Mgr. Ondřej Bartošík
Alternativní fondy (též § 15, minifond apod.) zapsané do seznamu dle § 596 písm. e) ZISIF a fungující v režimu dle § 15 ZISIF mají právními předpisy stanovenou pravidelnou vykazovací povinnost vůči České národní bance (ČNB). Vykazovací povinnost alternativních fondů se řídí vyhláškou č. 267/2020 Sb…

Nařízení o digitální provozní odolnosti DORA přijato!

Ing. Kateřina Sobotková
Rada EU přijala Nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (DORA), které reaguje na potřebu řešení kybernetické bezpečnosti subjektů finančního trhu a zavádí jednotná pravidla pro zvýšení odolnosti finančního systému napříč členskými státy. I když se…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí