Ostatní právní služby

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Jak přihlásit pohledávku za Sberbank do likvidace?

SCHEJBAL & PARTNERS
Případ odebrané licence české pobočky ruské Sberbank pokračuje přihlašováním pohledávek do likvidace. Doporučujeme přihlášení pohledávek nepodcenit, často se jedná o vysoké částky. Sberbank CZ vstoupila do likvidace 5. února 2022, likvidátkou byla jmenována advokátka JUDr. Jiřina Lužová,…

Musíte mít pověřence pro ochranu osobních údajů? Pravděpodobně ne!

JUDr. Lumír Schejbal
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) způsobilo v roce 2018 značný humbuk. Spousta poradců na něm vydělala nemalé peníze a řešení si kupovaly i firmy, které je v podstatě nepotřebovaly. Nepřesný či chybný výklad některých poradců pak vedl i k tomu, že některé soukromé společnosti mají…

AML identifikace na dálku a doklad o existenci účtu

Ing. Jana Schejbalová
Jedním z požadavků pro identifikaci klientů na dálku (distančním způsobem), kterou jsou povinny provádět povinné osoby dle § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML), je hodnověrné prokázání existence…

Ve finančním právu už 15 let!

SCHEJBAL & PARTNERS
Rok 2007 byl nabitý významnými událostmi: Česka republika vstoupila do Schengenského prostoru, Zaklínač vyšel jako počítačová hra, ve Slovinsku začali platit eurem, sonda New Horizon minula Jupiter a my jsme zahájili naplno činnost advokátní kanceláře. Do datové schránky a bitcoinu zbývaly ještě…

Zpětná výplata příplatku mimo základní kapitál společníkům a jeho zdanění

JUDr. Lumír Schejbal
Příplatek mimo základní kapitál je oblíbeným nástrojem pro navýšení vlastního kapitálu společnosti. Jeho obliba je dána především rychlostí, jednoduchostí transakce a nízkými (nulovými) náklady. Při zvyšování základního kapitálu jeho navýšením je třeba využít služeb notáře a je nutné zapsat změnu…

Jak požádat o výplatu z garančního Fondu pojištění vkladů bank v ČR?

Ing. Jana Schejbalová
V souvislosti s odnímáním licence Sberbank CZ, a.s. uvádíme následující informace o náhradách vkladů. Garanční systém finančního trhu obdržel 28. února 2022 Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí