Ostatní právní služby

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Holdingová firemní struktura pro bezpečnější podnikání

JUDr. Lumír Schejbal
Konsolidační balíček úsporných opatření platí od 1. ledna 2024, pozměňovací návrhy však posunuly do roku 2025 nové podmínky prodeje cenných papírů a podílů na obchodní korporaci. Momentálně tedy stále platí, že příjem fyzických osob z prodeje je osvobozen splněním časového testu 3 roky u cenných…

Dvojité ocenění v soutěži Právnická firma roku

SCHEJBAL & PARTNERS
Účast naší kanceláře v letošním ročníku odborné soutěže Právnická firma roku jsme proměnili v dvojitý zisk. Získali jsme ocenění Doporučovaná kancelář v kategorii Kapitálové trhy a ve speciální sekci Regionální právnická firma roku, což je pro nás obzvlášť cenné. Díky patří všem kolegům a kolegyním…

Klíčové změny v novele zákoníku práce

Mgr. Ladislav Vala
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v původním znění. Účinnosti nabývá 1. října 2023. Práce na dálku Podstatné změny se dotknou práce na dálku neboli home office. Nově bude možné ji vykonávat pouze na základě písemné dohody, která může být součástí pracovní…

Nabývání vlastních akcií

Mgr. Ladislav Vala
Nabývání vlastních akcií je proces, kdy akciová společnost nabývá úplatně či bezúplatně své vlastní akcie od akcionářů. Je upraven v ustanoveních § 298 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK). Tento proces může být pro společnost a její akcionáře výhodný z…

Zasílání mezd zaměstnancům účetními firmami je platební službou

SCHEJBAL & PARTNERS
Česká národní banka (ČNB) se ve stanovisku ze dne 10. srpna 2023 podrobně zabývala otázkou, zda mohou mzdoví účetní (účetní firmy) přijímat a převádět prostředky na mzdy a odvody prostřednictvím svého vlastního účtu bez získání povolení k poskytování platebních služeb. ČNB ve stanovisku vyjádřila…

Zákon o ochraně oznamovatelů – co přináší pro AML povinné osoby?

Ing. Kateřina Sobotková
Dne 1. srpna 2023 vejde v účinnost zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (ZoOO). Vybraným subjektům je poté dán delší časový prostor na přípravu a účinnost je odložena až do 15. prosince 2023. Jak ale dopadá na povinné subjekty dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí