Ostatní právní služby

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Dědění kryptoaktiv není jednoduché

Mgr. Barbora Havlíčková
Přímá držba Kryptoaktiva jsou zcela pod vaší kontrolou. Je to jedna z jejich největších výhod, avšak v některých situacích představovuje jejich slabinu a potenciální problém. Na tuto vlastnost kryptoaktiv je nutné myslet i v souvislosti s dědictvím. V opačném případě by se mohlo stát, že by…

Novela zákona o elektronických komunikacích

Mgr. Filip Urban
Na konci září byla prezidentem podepsána novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která mění způsob telemarketingu. Účinnosti novela nabyla k 1. lednu 2022. Doposud zákon pracoval s tzv. „black listy“. Osoba, uvedená v seznamu mohla být kontaktována za účelem marketingu a pouze…

Výkaznictví subjektů dle § 15 ZISIF (alternativní fondy)

Mgr. Ondřej Bartošík
Alternativní fondy (též § 15, minifond apod.) zapsané do seznamu dle § 596 písm. e) ZISIF a fungující v režimu dle § 15 ZISIF mají právními předpisy stanovenou pravidelnou vykazovací povinnost vůči České národní bance (ČNB). Vykazovací povinnost alternativních fondů se řídí vyhláškou č. 267/2020 Sb…

Novela zákona o elektronických komunikacích

SCHEJBAL & PARTNERS
Rozsáhlá novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích má za cíl stimulovat investice do vysokorychlostních sítí, konzistentní přístup při správě rádiového spektra, sjednocení předpisů a pravidel, ochranu spotřebitelů a rovné podmínky účastníků na trhu. Cookies Spotřebitelsky…

Právnická firma roku

SCHEJBAL & PARTNERS
Letošní premiéra naší účasti v odborné soutěži Právnická firma roku nám přinesla ocenění v kategorii Kapitálové trhy. Dostali jsme se mezi nejlepší a nejvíce doporučované kancelářev České republice. Bez našich klientů a skvělého týmu by to rozhodně nešlo. Ocenění znamená, že klienti jsou s naší…

Konference Colors of Finance představuje novinky finančního světa

SCHEJBAL & PARTNERS
Ve středu 13. října vyrážíme do Ostravy diskutovat, setkat se s kolegy a kolegyněmi z finančního světa a poslechnout si přednášky. Na konferenci Colors of Finance potvrdili účast zajímaví řečníci z oboru i osobnosti zcela jiného zaměření. Mix názorů vždy přináší nové pohledy. Náš Lumír Schejbal…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí