Ostatní právní služby

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Nový evropský regulátor v oblasti AML/CFT

Mgr. Barbora Havlíčková
Nový úřad pro AML na obzoru V rámci sjednocení kvality a účinnosti dohledu v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) v Evropské unii má vzniknout nový centrální evropský úřad pro tuto oblast: Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism …

Whitepaper podle nařízení MiCA

Mgr. Barbora Havlíčková
MiCA schválena Nařízení MiCA („Markets in Crypto Assets“), které dostalo oficiálně zelnou, přinese do světa kryptoměn řadu změn. Jednou z nich je i povinnost při veřejném úpisu vlastních tokenů (tzv. ICO) zpracovat a vydat whitepaper, což si můžeme představit jako „kryptoměnový prospekt“. Obsah…

Výkaznictví subjektů dle § 15 ZISIF (alternativní fondy)

Mgr. Ondřej Bartošík
Alternativní fondy (též § 15, minifond apod.) zapsané do seznamu dle § 596 písm. e) ZISIF a fungující v režimu dle § 15 ZISIF mají právními předpisy stanovenou pravidelnou vykazovací povinnost vůči České národní bance (ČNB). Vykazovací povinnost alternativních fondů se řídí vyhláškou č. 267/2020 Sb…

Nařízení o digitální provozní odolnosti DORA přijato!

Ing. Kateřina Sobotková
Rada EU přijala Nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (DORA), které reaguje na potřebu řešení kybernetické bezpečnosti subjektů finančního trhu a zavádí jednotná pravidla pro zvýšení odolnosti finančního systému napříč členskými státy. I když se…

Vlastníci firem, chraňte svůj majetek

JUDr. Lumír Schejbal
Není pochyb o tom, že rok 2023 bude podnikatelsky náročný, plný výzev a složitých rozhodnutí. Většina společností bude řešit rostoucí náklady a stagnující výnosy. Po řadě podnikatelsky úspěšných letech možná dojde i na restrukturalizace či otáčení kormidel k jiným byznysům. Při tom všem by…

Nařízení MiCa dopadne i na „kryptoinfluencery”

Mgr. Barbora Havlíčková
Nařízení Evropské unie Markets in Crypto-assets (MiCA) dopadne i na takzvané „kryptoinfluencery“ na sociálních sítích. V nařízení MiCA se nachází pasáž, která se týká veřejných komentářů na sociálních sítích, které mohou ovlivnit chování investorů. S účinností nařízení MiCA mohou být…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí