Ostatní právní služby

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Nové AML povinnosti pro alternativní fondy dle § 15 ZISIF

Mgr. Veronika Uhlířová
Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti velká novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“). Novela mimo jiné přinesla rozšíření okruhu povinných osob, kdy povinnými osobami jsou nově i osoby spravující majetek…

Jak na digitalizaci smluvních procesů

JUDr. Lumír Schejbal
Ve svém běžném životě jsem stále překvapen, když k podpisu smlouvy, ať už je to k běžnému účtu či ke smlouvě o dodávce elektřiny, musím vážit cestu na pobočku či podepisovat papírovou smlouvu a posílat ji poštou. V době internetu, resp. Amazonu či Revolutu, je takové kontraktační řešení pomalé a…

Vymohli jsme pro klienta náhradu škody za průtahy v soudním řízení

JUDr. Lumír Schejbal
Pro našeho klienta jsme vymohli náhradu za škodu za průtahy v soudním řízení. Soudní řízení o zaplacení pohledávky trvalo od roku 2010 do roku 2018. V zastoupení našeho klienta jsme podali žádost o odškodnění na Ministerstvo vnitra ČR. Správní řízení na ministerstvu trvalo 7 měsíců. Ministerstvo…

Jak správně vyřešit svěřenské fondy?

JUDr. Lumír Schejbal
Od roku 2018 došlo k významným změnám v právní úpravě svěřenských fondů. Novelizace byla reakcí na požadavky nové evropské směrnice proti praní špinavých peněz (AML), jejíž cílem je transparentnost vlastnických vztahů dopadajících na svěřenské fondy. Hlavní ideou novely je funkční propojení…

Náhrada za nezákonný postup státu – průtahy v řízení

Zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem je dána možnost dožadovat se odškodnění za újmu způsobenou při výkonů státní nebo veřejné moci. Zákon zakotvuje, za které orgány odpovídá stát a za které územní celky, a to…

Jak ochránit nemovitost před neoprávněným nakládáním na katastru nemovitostí

JUDr. Lumír Schejbal
Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který je od 1.1.2014 ovládán tzv. zásadou materiální publicity, která spočívá v tom, že stav zapsaný v katastru nemovitosti je vůči osobě jednající v dobré víře považován za platný. Zásada materiální publicity staví vlastníky nemovitostí do nevýhodné pozice,…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí