Ostatní právní služby

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Případová studie: Holdingová struktura jako nástroj ochrany majetku

SCHEJBAL & PARTNERS
Pro klienta z oboru stavebnictví jsme vytvořili holdingovou firemní strukturu, která vyřešila: - řízení rizik více podnikatelských činností - oddělení klíčového majetku a jeho ochrana pro případ neúspěchu v hlavní podnikatelské činnosti - vnitropodnikové financování - daňové plánování, přičemž…

Statistika ČNB: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami v ČR

Almíra Pitronova
Relativně málo se ví, že Česká národní banka disponuje celou řadou ekonomických statistik, které jsou k dispozici veřejnosti. ČNB na svých webových stránkách uveřejňuje tyto informace z Databáze časových řad ARAD. Nás nejvíce zaujaly informace o úrokových sazbách korunových úvěrů poskytnutých…

SCHEJBAL&PARTNERS: Advokáti se lvem ve znaku

SCHEJBAL & PARTNERS
SCHEJBAL&PARTNERS je brněnská advokátní kancelář, která poskytuje právní služby již od roku 2007. Od svého počátku je zaměřena na právo a regulaci finančních trhů a firemní právo. Naše klíčové hodnoty jsou důvěryhodnost, odbornost a dodávání věcí na klíč s minimální zátěží pro klienty. Proto jsme…

Investiční penzijní účet: nový daňově zvýhodněný produkt spoření na stáří

Mgr. Nikol Premusová
Od 1. ledna 2024 by měla nabýt účinnosti novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), která zavádí nový produkt spoření, kterým je investiční penzijní účet. V dřívějším návrhu novely ZPKT se produkt nazýval „účet dlouhodobých investic“, ale legislativci nakonec změnili…

Slovníček pojmů souvisejících s ESG compliance

Ing. Kateřina Sobotková
Rostoucí požadavky plynoucí z finanční regulace v oblasti udržitelných investic přinášejí také nové pojmy. Nabízíme přehled těch nejpoužívanějších. Green Deal Zelená dohoda pro Evropu je souborem politických iniciativ, který má EU nasměrovat na cestu k ekologické transformaci s konečným cílem…

Zvýšení nájemného v časech inflace bez inflační doložky

Ing. Mgr. Lukáš Gamovský
Výdaje na bydlení rychle rostou. Nejen kvůli navyšování záloh na energie, ale obecně i z důvodu významného růstu míry inflace. Zatímco před lety neměla tzv. inflační doložka větší význam, nyní ji našim klientům-pronajímatelům doporučujeme sjednat. Setkáváme se však také s případy, že nájemní…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí