Firemní právo

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Velké změny v DPH finančních služeb

Ing. Kateřina Sobotková
Ministerstvo financí předložilo velmi rozsáhlý návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen ZoDPH). Novela je zásadní a dopadá do mnoha oblastí, přičemž v tomto textu se budeme věnovat novelizaci § 54 ZoDPH. Uvedené ustanovení definuje tzv. finanční činnosti, které jsou poté v souladu s §…

Jak chytře financovat rozvoj firmy?

SCHEJBAL & PARTNERS
Jak chytře financovat rozvoj firmy? Snídaně s Lumírem Schejbalem Nabídneme vám nejen o dobré jídlo, ale povídat si budeme o novinkách ze světa dluhopisů a prospektů, firemních struktur, holdingů a daňového plánování. Sejdeme se 23. dubna 2024 v 9.00 hod. u nás v advokátní kanceláři na adrese…

Holdingová firemní struktura pro bezpečnější podnikání

JUDr. Lumír Schejbal
Konsolidační balíček úsporných opatření platí od 1. ledna 2024, pozměňovací návrhy však posunuly do roku 2025 nové podmínky prodeje cenných papírů a podílů na obchodní korporaci. Momentálně tedy stále platí, že příjem fyzických osob z prodeje je osvobozen splněním časového testu 3 roky u cenných…

Nové povinnosti pro emitenty dluhopisů do 1 mil. EUR

SCHEJBAL & PARTNERS
Novela zákona o dluhopisech Rok 2024 přinesl nové povinnosti pro emitenty dluhopisů s celkovým objemem plnění do 1 mil. eur. Nové povinnosti vycházejí ze zákona č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a který je účinný od 1. 1. 2024. Změny zákona o…

Potřebujete povolení dle nařízení MiCA? Nevíte? Ozvěte se nám!

SCHEJBAL & PARTNERS
Evropské nařízení MiCA v budoucnu poskytne právní rámec pro trh s kryptoaktivy. Česká národní banka (ČNB) vyzvala osoby podnikající v kryptu, aby se vyjádřily, zda budou mít zájem o získání povolení podle nařízení MiCA. ČNB chce prostřednictvím výzvy získat přehled o množství případných subjektů,…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí