Firemní právo

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Jak na protiinflační dluhopisové emise?

Almíra Pitronova
Dnešní doba je spojená s vysokou inflací, kterou naše ekonomika zažila naposledy v 90. letech minulého století. Bohužel pryč je doba, kdy investorům stačil 5% výnos z dluhopisů. Naši klienti a potenciální klienti nás oslovují s dotazy jak udělat emise dluhopisů, které úrokovým výnosem pokryjí…

Soutěž Právnická firma roku

SCHEJBAL & PARTNERS
V rámci naší účasti v odborné soutěži Právnická firma roku jsme podruhé získali ocenění Doporučovaná kancelář v oblasti kapitálových trhů. Jsme samozřejmě moc rádi a klientům děkujeme, kudy chodíme. Držet kvalitu služeb a hloubku odborných znalostí na vysoké úrovni se nám daří díky svělému týmu. Je…

Jsou vaše záznamy k prokázání důvěryhodnosti a odborné způsobilosti dostatečné?

Ing. Kateřina Sobotková
Povinnost poskytovat finanční služby prostřednictvím osob, které jsou důvěryhodné a mají nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti je právními předpisy dána již delší dobu, a to napříč finančním trhem. Při kontrolní činnosti České národní banky se v poslední době čím dál častěji setkáváme se…

Povinnosti společností s ohledem na ESG a nefinanční reporting

Veronika Sokolíková
Kritéria ESG byla vyvinuta v rámci snahy Evropské unie o ochranu klimatu a dodržení cílů udržitelnosti stanovených v mezinárodních dohodách i v evropské regulaci. S ohledem na přizpůsobování se kritériím ESG vzniká společnostem a jejich odpovědným osobám řada povinností. - Řídit se evropskými a…

Případová studie: Holdingová struktura jako nástroj ochrany majetku

SCHEJBAL & PARTNERS
Pro klienta z oboru stavebnictví jsme vytvořili holdingovou firemní strukturu, která vyřešila: - řízení rizik více podnikatelských činností - oddělení klíčového majetku a jeho ochrana pro případ neúspěchu v hlavní podnikatelské činnosti - vnitropodnikové financování - daňové plánování, přičemž…

Statistika ČNB: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami v ČR

JUDr. Lumír Schejbal
Relativně málo se ví, že Česká národní banka disponuje celou řadou ekonomických statistik, které jsou k dispozici veřejnosti. ČNB na svých webových stránkách uveřejňuje tyto informace z Databáze časových řad ARAD. Nás nejvíce zaujaly informace o úrokových sazbách korunových úvěrů poskytnutých…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí