Firemní právo

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

SCHEJBAL&PARTNERS se stala autorizovaným právním poradcem pro trh START BCPP

SCHEJBAL & PARTNERS
Advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS byla zařazena na seznam autorizovaných právních poradců trhu START pražské burzy. Trh START je zaměřený na malé a střední firmy, kterým umožňuje získat nové prostředky pro svůj rozvoj. Naše advokátní kancelář již v roce 2022 spolupracovala na úspěšném IPO…

Ochrana firem

SCHEJBAL & PARTNERS
Páteř ekonomiky Malé a střední podniky o velikosti do 249 lidí jsou hlavní oporou ekonomiky Evropské unie. Poskytují zaměstnání průměrně více než polovině lidí. Podle údajů Eurostatu je to v České republice dokonce víc, přibližně 70 %. Zbytek pracovních příležitostí vytvářejí podniky nad 250…

Seminář: Jak chránit majetek firmy v krizové době?

SCHEJBAL & PARTNERS
Inflace, nejistá ekonomická i politická situace, nestabilní měna a další vnější faktory zásadně ovlivňují kondici a výkon firem. Rizika lze snížit promyšlením nastavením firemním struktury, daňovým plánováním a optimalizačí financování. Náš zakladatel Lumír Schejbal se vyzná nejen v právničině, ale…

Výkaznictví subjektů dle § 15 ZISIF (alternativní fondy)

Mgr. Ondřej Bartošík
Alternativní fondy (též § 15, minifond apod.) zapsané do seznamu dle § 596 písm. e) ZISIF a fungující v režimu dle § 15 ZISIF mají právními předpisy stanovenou pravidelnou vykazovací povinnost vůči České národní bance (ČNB). Vykazovací povinnost alternativních fondů se řídí vyhláškou č. 267/2020 Sb…

Nařízení o digitální provozní odolnosti DORA přijato!

Ing. Kateřina Sobotková
Rada EU přijala Nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (DORA), které reaguje na potřebu řešení kybernetické bezpečnosti subjektů finančního trhu a zavádí jednotná pravidla pro zvýšení odolnosti finančního systému napříč členskými státy. I když se…

Vlastníci firem, chraňte svůj majetek

JUDr. Lumír Schejbal
Není pochyb o tom, že rok 2023 bude podnikatelsky náročný, plný výzev a složitých rozhodnutí. Většina společností bude řešit rostoucí náklady a stagnující výnosy. Po řadě podnikatelsky úspěšných letech možná dojde i na restrukturalizace či otáčení kormidel k jiným byznysům. Při tom všem by…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí