Firemní právo

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Čas na resty, startup v 6 krocích a splněné sny

JUDr. Lumír Schejbal
Krizová doba a menší pracovní vytížení může vést k naplenění vašich dlouhodobých snů, na které nikdy nebylo dost času. Každý z nás, ať už v byznysu či zaměstnání má spoustu restů, na které není čas. Většinou jsou to nějaké nápady na zlepšení či dlouhodobé úkoly, které odkládáme, protože nemají…

Znáte již program MPSV na ochranu zaměstnanosti Antivirus?

Mgr. Lenka Gavendová
Aktuální celosvětová pandemie COVID-19 významně ovlivňuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Za účelem snížení či předcházení nepříznivých dopadů vláda a jednotlivá ministerstva přijímají cílené programy podpory. Ministerstvo práce a sociálních věci (MPSV) v této…

Smlouvy, dohody, dodatky, obchodní podmínky a COVID-19

Mgr. Lenka Gavendová
Rozšíření nové nákazy COVID-19 a s tím související zásahy státní moci významně ovlivňují vztahy smluvních stran. Komunikace stran Je v této situaci zcela zásadní. Smluvní strany by se měly vzájemně informovat o (předpokládaných) dopadech stávající situace na jejich smlouvu a tím alespoň částečně…


Zákaz zatížení nebo zcizení obchodního podílu

Mgr. Lenka Gavendová
Zákaz zatížení nebo zcizení věci je obecně upraven v ustanovení § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Stranám výslovně přiznává možnost zřídit si v případě potřeby tento institut, a to za účelem omezení možnosti disponování s danou věcí. V praxi je tento institut…

Právní podpora při akvizici komerční nemovitosti – případová studie

JUDr. Lumír Schejbal
Pro našeho klienta jsme zajišťovali kompletní právní podporu při akvizici komerční nemovitosti v hodnotě 100 mil. Kč. Níže popisujeme proces akvizice od jejího počátku až po úspěšné dokončení. Harmonogram projektu Klíčovým nástrojem pro řízení akvizice byl detailní harmonogram projektu. Harmonogram…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí