Firemní právo

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Povolení pro uvedení antigenních testů na trh

Mgr. Veronika Uhlířová
Pro našeho klienta jsme vyřídili povolení pro uvedení antigenních testů na trh a do oběhu, a to na základě výjimky upravené v § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Na základě plné moci jsme připravili kompletní žádost…

Alternativní fond (alternatívny fond)

JUDr. Lumír Schejbal
Jedná se o investiční vehikl v praxi označovaný jako fond dle § 15 ZISIF, minifond nebo Friends And Family Fond. Tento jednoduchý fond, který lze registrovat v České republice podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), je jednou z možností, jak…

Co přináší DORA?

JUDr. Lumír Schejbal
DORA není holka, ani Lola, co běží o život (Lola rennt, 1998). Jedná se o Evropskou komisí připravované Nařízení o digitální provozní odolnosti finančních institucí (Digital Operational Resilience Act neboli DORA). Cílem nařízení DORA je sjednotit požadavky na řízení rizik v oblasti informačních a…

Může zaměstnanec odmítnout testování?

Mgr. Veronika Uhlířová
Otázky a odpovědi k testování zaměstnanců Mimořádná opatření stanovují některým zaměstnavatelům povinnost neumožnit osobní přítomnost na pracovišti zaměstnanci, který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo antigenní test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním…

Novela zákona o obchodních společnostech a družstvech

Mgr. Kristýna Adlerová
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) prošel k 1. 1. 2021 zásadní novelou, přinášející podstatné změny v mnoha ohledech. Na různé povinné změny na základě novely budou mít ve většině případů společnosti celý rok 2021. Nicméně v ZOK…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí