Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Jak na registraci poskytovatele DIP

Ing. Kateřina Sobotková
Prezident republiky podepsal koncem roku pět zákonů, mezi nimiž byl i zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří. Zákon je nyní již uveřejněn ve Sbírce zákonů a od 1. ledna 2024 vstoupil v účinnosti. V průběhu projednávání v…

Nové povinnosti pro emitenty dluhopisů do 1 mil. EUR

SCHEJBAL & PARTNERS
Novela zákona o dluhopisech Rok 2024 přinesl nové povinnosti pro emitenty dluhopisů s celkovým objemem plnění do 1 mil. eur. Nové povinnosti vycházejí ze zákona č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a který je účinný od 1. 1. 2024. Změny zákona o…

Pravidelný reporting alternativních fondů dle § 15 ZISIF do konce ledna

SCHEJBAL & PARTNERS
Alternativní fondy (též § 15, minifond apod.) zapsané do seznamu dle § 596 písm. e) ZISIF a fungující v režimu dle § 15 ZISIF mají právními předpisy stanovenou pravidelnou vykazovací povinnost vůči České národní bance (ČNB). Vykazovací povinnost alternativních fondů se řídí vyhláškou č. 267/2020 Sb…

Revize návrhu DIP: Přísnější pravidla a upravený daňový režim

Ing. Kateřina Sobotková
Dlouhodobý investiční produkt byl schválen ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou a platí od 1. ledna 2024. Pravidla pro dlouhodobý investiční produkt jsou nastavena přísněji oproti původně navrhovanému znění zákona. Schválené znění mění i oblast zdanění. Níže shrnujeme zásadní skutečnosti…

Potřebujete povolení dle nařízení MiCA? Nevíte? Ozvěte se nám!

SCHEJBAL & PARTNERS
Evropské nařízení MiCA v budoucnu poskytne právní rámec pro trh s kryptoaktivy. Česká národní banka (ČNB) vyzvala osoby podnikající v kryptu, aby se vyjádřily, zda budou mít zájem o získání povolení podle nařízení MiCA. ČNB chce prostřednictvím výzvy získat přehled o množství případných subjektů,…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí