Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

MiCA: Povinnosti CAIs

Mgr. Martin Novotný
Mezi mnoha povinnostmi crypto-asste issuers (CAIs), vydavatelů kryptoaktiv, je jednat v nejlepším zájmu držitelů kryptoaktiv. V tomto článku shrnujeme jejich základní povinnosti, včetně náležitostí ke schválení whitepaperu k emisi, o němž píšeme v předchozím článku. Povinnosti a odpovědnost…

Z alternativních fondů dle § 15 ZISIF budou správci rizikového kapitálu

Mgr. Filip Urban
Novela zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) zpřísňuje pravidla pro osoby spravující majetek srovnatelný s obhospodařováním (správce). Těmto subjektům se dnes říká alternativní fondy, mini fondy, § 15 apod. Plánovaná účinnost novely je 1. července…

MiCA: Na co se vztahuje?

Mgr. Martin Novotný
Podle nařízení MiCAse kryptoaktivem rozumí digitální zachycení hodnoty nebo práva, které může být převáděno a ukládáno elektronicky pomocí technologie distribuovaného registru nebo pomocí podobné technologie (dnes typicky pomocí blockchainu). Druhy kryptoaktiv MiCA rozlišuje tři základní kategorie…

Kdo se musí registrovat k FATCA?

Mgr. Filip Urban
Zákon 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní obsahuje množství povinností určených dotčeným osobám. Některé z těchto povinností se však nevztahují jen na mezinárodní a nadnárodní společnosti, ale i na malé finanční instituce. Přehled povinností - Do 31. 5. podat ohlášení (registraci…

MiCA: Bílé knihy a vydavatelé kryptoaktiv

Mgr. Martin Novotný
Pravidla pro vydávání kryptoaktiv se brzy podstatně změní. Bílé knihy (whitepapery) přitom sehrají jednu z klíčových rolí. Neváhejte a čtěte dále. Pokračujeme přehledem whitepaperů a souvisejících povinností vydavatelů kryptoaktiv. Tento článek je pokračováním série, v níž představujeme dlouho…

Velké změny v DPH finančních služeb

Ing. Kateřina Sobotková
Ministerstvo financí předložilo velmi rozsáhlý návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen ZoDPH). Novela je zásadní a dopadá do mnoha oblastí, přičemž v tomto textu se budeme věnovat novelizaci § 54 ZoDPH. Uvedené ustanovení definuje tzv. finanční činnosti, které jsou poté v souladu s §…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí