Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Nový evropský regulátor v oblasti AML/CFT

Mgr. Barbora Havlíčková
Nový úřad pro AML na obzoru V rámci sjednocení kvality a účinnosti dohledu v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) v Evropské unii má vzniknout nový centrální evropský úřad pro tuto oblast: Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism …

Diskontovaný dluhopis (Zero Bond)

Ing. Blanka Komárková
Diskontovaný dluhopis nebo také dluhopis s nulovým kupónem (Zero Bond) je dluhopis, u kterého je jmenovitá hodnota snížena o budoucí úroky do splatnosti. Investoři jej nakupují za nižší cenu než je jeho jmenovitá hodnota a výnos jim není vyplácen průběžně, ale přirůstá k nominální hodnotě až do dne…

Whitepaper podle nařízení MiCA

Mgr. Barbora Havlíčková
MiCA schválena Nařízení MiCA („Markets in Crypto Assets“), které dostalo oficiálně zelnou, přinese do světa kryptoměn řadu změn. Jednou z nich je i povinnost při veřejném úpisu vlastních tokenů (tzv. ICO) zpracovat a vydat whitepaper, což si můžeme představit jako „kryptoměnový prospekt“. Obsah…

Postoj ČNB k záznamům (video)hovorů a další komunikace

Ing. Kateřina Sobotková
Česká národní banka zveřejnila stanovisko o jejím přístupu k záznamům telefonických hovorů a elektronické komunikace při poskytování investičních služeb. Níže uvádíme přehled vybraných skutečností, které stanovisko uvádí. Povinnost uchovávat záznamy a dokumenty týkající se investičních služeb a…

Výkaznictví subjektů dle § 15 ZISIF (alternativní fondy)

Mgr. Ondřej Bartošík
Alternativní fondy (též § 15, minifond apod.) zapsané do seznamu dle § 596 písm. e) ZISIF a fungující v režimu dle § 15 ZISIF mají právními předpisy stanovenou pravidelnou vykazovací povinnost vůči České národní bance (ČNB). Vykazovací povinnost alternativních fondů se řídí vyhláškou č. 267/2020 Sb…

Nařízení o digitální provozní odolnosti DORA přijato!

Ing. Kateřina Sobotková
Rada EU přijala Nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (DORA), které reaguje na potřebu řešení kybernetické bezpečnosti subjektů finančního trhu a zavádí jednotná pravidla pro zvýšení odolnosti finančního systému napříč členskými státy. I když se…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí