Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Statistika ČNB: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami v ČR

Almíra Pitronova
Relativně málo se ví, že Česká národní banka disponuje celou řadou ekonomických statistik, které jsou k dispozici veřejnosti. ČNB na svých webových stránkách uveřejňuje tyto informace z Databáze časových řad ARAD. Nás nejvíce zaujaly informace o úrokových sazbách korunových úvěrů poskytnutých…


SCHEJBAL&PARTNERS: Advokáti se lvem ve znaku

SCHEJBAL & PARTNERS
SCHEJBAL&PARTNERS je brněnská advokátní kancelář, která poskytuje právní služby již od roku 2007. Od svého počátku je zaměřena na právo a regulaci finančních trhů a firemní právo. Naše klíčové hodnoty jsou důvěryhodnost, odbornost a dodávání věcí na klíč s minimální zátěží pro klienty. Proto jsme…

Regulace kryptoaktiv v České republice

SCHEJBAL & PARTNERS
Náš zakládající partner Lumír Schejbal přispěl k programu na letošním ChainCampu, největší bitcoinové akci v České republice, přednáškou o blížící se regulaci regulaci kryptoaktiv. Skvěle strávená sobota 10. září 2022 v Ostravě, v hale Gong. Přednášková místnost byla zcela zaplněna a přednáška měla…

Udržitelné investiční produkty a cílový trh

Ing. Kateřina Sobotková
Osoba nabízející investiční nástroj (tj. typicky obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel, obhospodařovatel investičních fondů, vykonává-li činnost nabízení investic do jím obhospodařovaných investičních fondů) je povinna mít zaveden vhodný systém nabízení investičních nástrojů…

Co je pokoutný fond nebo černá banka?

Mgr. Nikol Premusová
Nové regulatorní standardy ČNB Česká národní banka (ČNB) vydala v průběhu června dvě stanoviska, ve kterých se zaměřila na problematiku pokoutných fondů a neoprávněného přijímání vkladů od veřejnosti, tzv. černého bankovnictví. Detailně se v nich zabývá základními znaky a podmínkami, které je nutno…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí