Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Podporujeme zelenou budoucnost Brna

JUDr. Lumír Schejbal
Slavnostním podpisem Lumíra Schejbala se naše kancelář veřejně a ráda připojila k Memorandu o dlouhodobé spolupráci na naplnění a navýšení závazku statutárního města Brna o snižování produkce CO2.V rámci výzvy #pripravBrno jsme se zavázali aktivně se podílet na zlepšování životního prostředí ve…

Povinnost licence ČNB pro poskytovatele crowdfundingového financování

Mgr. Veronika Uhlířová
Evropský parlament schválil novou regulaci crowdfundingu, kterou je Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení 2017/1129 a směrnice EU 2019/1937 (dále jen „nařízení o…

Směrnice o podávání zpráv udržitelnosti podniků

Veronika Sokolíková
Ochrana životního prostředí patří mezi největší výzvy, s nimiž se Evropská unie (EU) snaží bojovat. Odpovědí bylo přijetí Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal), kterou se evropské státy zavázaly transformovat své ekonomiky a společnost, aby EU byla do roku 2050 klimaticky neutrálním…

Právní posouzení emisní dokumentace k dluhopisům

JUDr. Lumír Schejbal
Pro významnou developerskou skupinu jsme posuzovali emisní dokumentaci k emisi burzovně obchodovaných dluhopisů, jejíž vydání a prodej zajišťovala bankovní instituce. Předmětem posouzení byla smlouva s aranžérem emise, smlouva s administrátorem, smlouva o umístění dluhopisové emise, smlouva s…

K čemu slouží bankovní identita a jak ji využít k obsluze klientů?

JUDr. Lumír Schejbal
Definice bankovní identity Bankovní identita (BankID) je definována jako zabezpečená digitální identita, kterou vlastní každý, kdo používá internetové bankovnictví (IB). Osoba, která má zřízené elektronické bankovnictví je tak vlastníkem bankovní identity. Bankovní identitou se totiž rozumí…

Lumír Schejbal komentuje pro časopis Bankovnictví nařízení DORA

JUDr. Lumír Schejbal
Nařízení o digitální provozní odolnosti finančních institucí (Digital Operational Resilience Act neboli DORA) se intenzivně věnujeme. Bude povinné pro všechny regulované a dohlížené subjekty, proto jsme hlavní změny shrnuli stručně v jiném článku. V posledním čísle odborného časopisu Bankovnictví…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí