Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Povinnost licence ČNB pro poskytovatele crowdfundingového financování

Mgr. Veronika Uhlířová
Evropský parlament schválil novou regulaci crowdfundingu, kterou je Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení 2017/1129 a směrnice EU 2019/1937 (dále jen „nařízení o…

Nové AML povinnosti pro alternativní fondy dle § 15 ZISIF

Mgr. Veronika Uhlířová
Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti velká novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“). Novela mimo jiné přinesla rozšíření okruhu povinných osob, kdy povinnými osobami jsou nově i osoby spravující majetek…

Účinnost velké novely AML zákona

Mgr. Veronika Uhlířová
17. prosince 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o…

ECB vydala příručku pro banky ke klimatickým změnám a environmentálním rizikům

Mgr. Kristýna Adlerová
Po přijetí Pařížské dohody OSN o změně klimatu z roku 2015, státy usilují o přechod k nízkouhlíkovým a oběhovým ekonomikám v globálním měřítku. Zelená dohoda pro Evropu slibuje, že se Evropa stane prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050. Finanční sektor není výjimkou a očekává se, že…


Seminář pro členy Hospodářské komory

JUDr. Lumír Schejbal
V pátek 23. 11. 2020 uspořádala naše advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS seminář pro členy Hospodářské komory na téma financování firem prostřednictvím dluhopisů. Seminář proběhl on-line a zúčastnili se jej především zájemci z řad středních firem. Po semináři proběhla krátká diskuze, kdy zájemce…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí