Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Dědění kryptoaktiv není jednoduché

Mgr. Barbora Havlíčková
Přímá držba Kryptoaktiva jsou zcela pod vaší kontrolou. Je to jedna z jejich největších výhod, avšak v některých situacích představovuje jejich slabinu a potenciální problém. Na tuto vlastnost kryptoaktiv je nutné myslet i v souvislosti s dědictvím. V opačném případě by se mohlo stát, že by…

Vyřídili jsme jedinou udělenou licenci poskytovatele platebních služeb v roce 2021

JUDr. Lumír Schejbal
Pro našeho klienta, velmi populární fintechový startup QERKO, jejichž platební QR kódy můžete najít v mnoha restauracích i jinde, jsme ve spolupráci s jeho týmem vyřídili u ČNB licenci poskytovatele platebních služeb. Vzhledem k vysoce nastavené laťce vstupu do odvětví (EBA, ČNB), bylo licenční…

Výkaznictví subjektů dle § 15 ZISIF (alternativní fondy)

Mgr. Ondřej Bartošík
Alternativní fondy (též § 15, minifond apod.) zapsané do seznamu dle § 596 písm. e) ZISIF a fungující v režimu dle § 15 ZISIF mají právními předpisy stanovenou pravidelnou vykazovací povinnost vůči České národní bance (ČNB). Vykazovací povinnost alternativních fondů se řídí vyhláškou č. 267/2020 Sb…

Přechodné období nařízení o crowdfundingu

Mgr. Filip Urban
V listopadu 2021 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (nařízení o crowdfundingu). To stanovuje povinnosti pro poskytovatele skupinového financování. Dokud poskytovatelé nezískají…

Zákon o whistleblowingu a přímá aplikovatelnost směrnice

Mgr. Filip Urban
Whistleblowing nemá přiléhavý český ekvivalent. Lze jej definovat jako možnost oznámit neetické či protiprávní chování v rámci organizace, aniž by oznamovateli hrozila odvetná akce zaměstnavatele, např. v podobě nátlaku, snížení platu či ztráty zaměstnání. V Česku úprava tohoto oznamování v…

Zaměstnanecké akcie či podíly jako efektivní způsob odměňování

JUDr. Lumír Schejbal
Zaměstnanecké akcie či obchodní podíly mohou být zajímavou variantou pro vyplácení odměn klíčovým zaměstnancům společnosti. Tento způsob odměňování je v posledních letech na vzestupu. Je to zejména tím, že se systém odměn dá nastavit velmi pružně v návaznosti na dosažené výsledky a v neposlední…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí