Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

K čemu slouží bankovní identita a jak ji využít k obsluze klientů?

JUDr. Lumír Schejbal
Definice bankovní identity Bankovní identita (BankID) je definována jako zabezpečená digitální identita, kterou vlastní každý, kdo používá internetové bankovnictví (IB). Osoba, která má zřízené elektronické bankovnictví je tak vlastníkem bankovní identity. Bankovní identitou se totiž rozumí…

Lumír Schejbal komentuje pro časopis Bankovnictví nařízení DORA

JUDr. Lumír Schejbal
Nařízení o digitální provozní odolnosti finančních institucí (Digital Operational Resilience Act neboli DORA) se intenzivně věnujeme. Bude povinné pro všechny regulované a dohlížené subjekty, proto jsme hlavní změny shrnuli stručně v jiném článku. V posledním čísle odborného časopisu Bankovnictví…

Alternativní fond (alternatívny fond)

JUDr. Lumír Schejbal
Jedná se o investiční vehikl v praxi označovaný jako fond dle § 15 ZISIF, minifond nebo Friends And Family Fond. Tento jednoduchý fond, který lze registrovat v České republice podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), je jednou z možností, jak…

Co přináší DORA?

JUDr. Lumír Schejbal
DORA není holka, ani Lola, co běží o život (Lola rennt, 1998). Jedná se o Evropskou komisí připravované Nařízení o digitální provozní odolnosti finančních institucí (Digital Operational Resilience Act neboli DORA). Cílem nařízení DORA je sjednotit požadavky na řízení rizik v oblasti informačních a…

Finanční poradenství a nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb

JUDr. Lumír Schejbal
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Sustainable Finance Disclosure Regulation neboli SFRD) v některých svých důležitých ustanoveních vstupuje v účinnost již 10. 3. 2021. Jedná se o důležitou část…

Dálkový přístup do evidence skutečných majitelů pro AML povinné osoby

Mgr. Kristýna Adlerová
Evidence skutečných majitelů je neveřejná, nelze do ní tedy obecně nahlížet nebo v ní vyhledávat tak jako například obchodním rejstříku. Neuplatní se zde tedy princip materiální publicity, nevede se rejstříkové řízení apod. Do evidence lze však zřídit dálkový přístup, a to především pro orgány…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí